GLASILO SLOVENSKIH TEKSTILCEV • SLOVENE JOURNAL FOR TEXTILE AND CLOTHING TECHNOLOGY, DESIGN AND MARKETING
ISSN 2350-3696 UDK 677+689(05)
Tekstilec 7–9/2006

Tekstilec 7–9/2006

Tekstilec 7–9/2006, vol. 49.
Tekstilec 4–6/2006

Tekstilec 4–6/2006

Tekstilec 4–6/2006, vol. 49. Alenka Majcen Le Marechal, Darinka Brodnjak Vončina, Darko Golob, Nina Novak:Možna rešitev čiščenja odpadnih voda iz tekstilne industrije – evropski projekt ADOPBIO Sabina Fijan, Sonja Šostar-Turk, Tanja Pušić:Primerjava primarnih učinkov pranja pri uporabi različnih postopkov pranja bolnišničnih tekstilij
Tekstilec 1–3/2006

Tekstilec 1–3/2006

Tekstilec 1–3/2006, vol. 49. Stanislav Praček:Navidezne sile pri matematičnem nodeliranju gibanja preje – 2. Del – Gibalna enačba Mojca Božič, Vanja Kokol:Redukcijska barvila konvencionalni postopek barvanja in ekološke alternative
Tekstilec 10–12/2005

Tekstilec 10–12/2005

Tekstilec 10–12/2005, vol. 48. Mojca Poberžnik, Marjana Simonič:Razbarvanje odpadnih voda procesa barvanja s postopki flokulacije in koagulacije Barbara Simončič, Tea Toplišek, Maša Kalčič:Vpliv strukture in koncentracije tenzida na njegovo učinkovitost kot omakalnega sredstva
Tekstilec 7–9/2005

Tekstilec 7–9/2005

Tekstilec 7–9/2005, vol. 48. Stanislav Praček:Matematični model za simulacijo procesa odvijanja preje 2. Del – Stožčasti navitki Manja Kurečič, Majda Sfiligoj Smole, Jože Grdadolnik:Študij strukturnih sprememb polietilentereftalatnih vlaken z ramansko spektroskopijo
Tekstilec 4–6/2005

Tekstilec 4–6/2005

Tekstilec 4–6/2005, vol. 48. Petra Forte Tavčer, Andrej Zabret:Nove, okolju prijazne možnosti izkuhavanja in beljenja bombaža za sanitetne izdelke Bruno Završnik:Pomen marketinškega komuniciranja v oblačilni industriji SlovenijeDiana Gregor-Svetec, Andrej Zabret:Primernost uporabe lažjih vlaknovin v higienskih izdelkih Brigita Tomšič, Barbara Simončič:Protimikrobna učinkovitost 3-(trimetoksisilil)-propildimetilalkilamonijevega kloridaTomaž Završnik:Tehnične tekstilije – Nekateri vidiki današnjega stanja – 2. del Ružica Čunko,...
Tekstilec 1–3/2005

Tekstilec 1–3/2005

Tekstilec 1–3/2005, vol. 48. Tatjana Rijavec:Barvno aktivne tekstilije – kromizem ali reverzibilno spreminjanje barve Tomaž Završnik:Tehnične tekstilije – Nekateri vidiki današnjega stanja – 1-del
Tekstilec 9–12/2004

Tekstilec 9–12/2004

Tekstilec 9–12/2004, vol. 47. Urška Vrabič, Dijana Gregor-Svetec:Lastnosti regularnih viskoznih vlaken, namenjenih za izdelavo damskih higienskih izdelkov Stanislav Praček:Matematični model za simulacijo procesa odvijanja preje – 1. Del – Valjasti navitkiDanilo Jakšić, Nikola Jakšić:Poroznost obraznih mask, ki se uporabljajo v zdravstvu Sabina Fijan, Sonja Šostar-Turk, Avrelija Cencič:Sanitarno-mikrobiološke preiskave bolnišničnih tekstilij, negovanih v pralnicahSeverina Iskrač, Simona...
Tekstilec 7–8/2004

Tekstilec 7–8/2004

Tekstilec 7–8/2004, vol. 47. Stanislav Praček:Drsenje preje po navitku med odvijanjem 2. Del – Delna analitična rešitev
Tekstilec 5–6/2004

Tekstilec 5–6/2004

Tekstilec 5–6/2004, vol. 47. Marjana Simonič, Irena Petrinić, Sonja Šostar-Turk:Čiščenje odpadnih voda iz industrijske pralnice z uporabo membranske tehnologije Severina Iskrač, Karin Stana – Kleinschek, Majda Sfiligoj Smole, Simona Strnad, Bojana Vončina, Mojca Štrafela:Statistično načrtovanje postopka apretiranja viskoznih tkanin iz močno vite preje 1. Del – Apretiranje z reagenti z nizko vsebnostjo formaldehidaUrša Stankovič Elesini, ...
Tekstilec 3–4/2004

Tekstilec 3–4/2004

Tekstilec 3–4/2004, vol. 47. Alenka Pavko Čuden:IKME 2003 in ITMA 2003 – Nadaljevanje pariških smernic Danilo Jakšić:ITMA 2003 – Novosti s področja tehnike tkanja
Tekstilec 1–2/2004

Tekstilec 1–2/2004

Tekstilec 1–2/2004, vol. 47. Stanislav Praček:Drsenje preje po navitku med odvijanjem. 1. Del – Izpeljava enačb Tatjana Rijavec, Vili Bukošek:Nova vlakna za 21. stoletjeBruno Završnik:Pogajalske (ne)sposobnosti slovenskih managerjevBarbara Simončič, Lidija Černe:Vpliv različnih dejavnikov na površinsko prosto energijo apretiranih bombažnih tkanin
Tekstilec 11–12/2003

Tekstilec 11–12/2003

Tekstilec 11–12/2003, vol. 46. Alenka Pavko Čuden, Gordana Lumpert:Analiza pletene strukture iz opredene preje z elastanskim jedrom Rozalija Blekač, Jelka Geršak, Ivan Gubenšek:Model simulacije obremenitev in deformacij tkanin pri polaganjuSabina Fijan, Sonja Šostar Turk, Suzana Arnuš:Problemi pri mehčanju vode v pralnicah – okužba ionskih izmenjevalcevBarbara Simončič, Lidija Černe, Krste Dimitrovski, Odon Planinšek:Uporaba Washburnove enačbe za...
Tekstilec 9–10/2003

Tekstilec 9–10/2003

Tekstilec 9–10/2003, vol. 46. Bojana Vončina, Nataša Majcen, Alenka Majcen Le Marechal, Dominika Bezek, Darinka Brodnjak Vončina:Določanje prostega formaldehida na bombažnih tekstilnih substratih s pomočjo HPLC Tatjana Rijavec, Urška Šljuka:Lastnosti novih regeneriranih celuloznih vlaken LenpurDunja Šajn, Jelka Geršak, Vili Bukošek:Študij odnosa med obremenitvijo in relaksacijo tkanin z dodanim elastanom
Tekstilec 7–8/2003

Tekstilec 7–8/2003

Tekstilec 7–8/2003, vol. 46. Jelka Geršak, Dragana Grujić:Vpliv oblačila na toplotno fiziološko udobje človeka pri različnih obremenitvah in klimatskih pogojih
Tekstilec 5–6/2003

Tekstilec 5–6/2003

Tekstilec 5–6/2003, vol. 46. Petra Forte Tavčer:Čiščenje odpadne tehnološke vode pri tiskanju s pigmenti Tomaž Završnik:Digitalni tekstilni tiskDarja Žunič Lojen, Andrej Polajnar, Štefka Ščap:Oblikovanje delovnih mest s pomočjo računalniških programov
Tekstilec 3–4/2003

Tekstilec 3–4/2003

Tekstilec 3–4/2003, vol. 46. Barbara Simončič:Pomen protimikrobnih sredstev pri plemenitenju tekstilijDarja Žunič Lojen, Andrej Polajnar:Računalniško podprta analiza delovnega mesta
Tekstilec 1–2/2003

Tekstilec 1–2/2003

Tekstilec 1–2/2003, vol. 46. Petra Forte Tavčer:Beljenje s peroksiocetno kislinoClaudia Herzberg, Sybille Krzywinski, Hartmut Rödel:Obremenitvam prilagojena 3D ojačitev tekstilnih šablon Doina Cascaval, Mihai Ciocoiu:Ocenjevanje učinkovitosti statev z avtomatskim izbiralom polnjenja
Tekstilec 11–12/2002

Tekstilec 11–12/2002

Tekstilec 11–12/2002, vol. 45. Darja Žunič Lojen, Andrej Polajnar, Nataša Camlek:Ergonomsko oblikovanje delovnih mest pri krojenju usnjaIrena Lesjak:Upravljanje z blagovno znamko – nuja ali breme za slovenske konfekcionarje Barbara Simončič, Mateja Kert:Vpliv strukture in sestave površinsko aktivnih snovi na interakcije barvilo – tekstilni substrat Dunja Šajn, Jelka Geršak:Vpliv vrste in tipa šiva na nabiranje šiva...
Tekstilec 9–10/2002

Tekstilec 9–10/2002

Tekstilec 9–10/2002, vol. 45. Vanja Kokol, Vera Golob:Biotehnologija v tekstilnih procesih plemenitenja 3. Del – Encimsko plemenitenje tekstilnih vlaken – tehnološki postopkiNanika Čakš, Andrej Polajnar:Nujnost oblikovanja delovnih mest zaradi bolezni gibal Lucija Kobal, Iva Batič:Tekstim – zaščita pred elektromagnetnim sevanjem
Tekstilec 7–8/2002

Tekstilec 7–8/2002

Tekstilec 7–8/2002, vol. 45. Vanja Kokol, Vera Golob:Biotehnologija v tekstilnih procesih plemenitenja 2. Del Encimsko plemenitenje tekstilnih vlaken – tehnološki postopki Krste Dimitrovski, Helena Gabrijelčič:Napovedovanje barvnih vrednosti žakarskih tkanin Stanislav Praček, Danilo Jakšić:Teorija odvijanja preje z navitka 2. Robni pogoji in sila zračnega upora
Tekstilec 5–6/2002

Tekstilec 5–6/2002

Tekstilec 5–6/2002, vol. 45. Vanja Kokol, Simona Teodorovič, Vera Golob:Biotehnologija v tekstilnih procesih plemenitenja 1. Del Encimi, industrija in okolje Stanislav Praček, Danilo Jakšić:Teorija odvijanja preje z navitka 1. Izpeljava gibalnih enačb
Tekstilec 3–4/2002

Tekstilec 3–4/2002

Tekstilec 3–4/2002, vol. 45. Lidija Tušek, Karin Stana-Kleinschek, Volker Ribitsch:Modifikacije PA 6 z NH3 plazmo Tomaž Završnik:Redukcijska barvila danes in v prihodnosti
Tekstilec 1–2/2002

Tekstilec 1–2/2002

Tekstilec 1–2/2002, vol. 45. Tatjana Rijavec, Jasna Jerončič:Volna avtohtone bovške pasme ovac
Tekstilec 11–12/2001

Tekstilec 11–12/2001

Tekstilec 11–12/2001, vol. 44. Lidija Fras, Karin Stana-Kleinschek, Simona Strnad, Volker Ribitsch:Disociacijsko – adsorpcijske značilnosti PA 6 vlaken z uporabo titracijskih metod Klemen Možina, Vili Bukošek, Igor Emrl:Lezenje in relaksacija PA 6 in PA 6.6 Marija Gorenšek, Marija Klobučar, Olga Jarc:Primerjava nekaterih parametrov poliestrne tkanine, obarvane po konvencionalnem in alkalnem postopku
Tekstilec 9–10/2001

Tekstilec 9–10/2001

Tekstilec 9–10/2001, vol. 44. Daniela Zavec, Jelka Geršak:Napoved obnašanja tkanin kot vhodna informacija za proces izdelave oblačil Barbara Simončič, Lidija Černe:Uporaba fluoroogljikovih polimerov pri sodobnih olje- in vodoodbojnih apreturah
Tekstilec 5–6/2001

Tekstilec 5–6/2001

Tekstilec 5–6/2001, vol. 44.
Tekstilec 3–4/2001

Tekstilec 3–4/2001

Tekstilec 3–4/2001, vol. 44. Jelka Đonlagić, Vera Golob:Varovanje okolja in standardizacija s poudarkom na sistemu ravnanja z okoljem (ISO 14001)
Tekstilec 1–2/2001

Tekstilec 1–2/2001

Tekstilec 1–2/2001, vol. 44. Nicolaie Hoblea, Mihai Ciocoiu:Izbira dejavnikov, ki vplivajo na proces toplotnega lepljenja z uporabo analize sipanja
Tekstilec 11–12/2000

Tekstilec 11–12/2000

Tekstilec 11–12/2000, vol. 43. Andrej Demšar, Franci Sluga:Dodatek parafinskega olja talini iz mešanice polipropilena in polietilena Marija Gorenšek, Jure Sedeljšak:Izboljšanje obstojnosti obarvanj na bombažu s turkiznimi reaktivnimi barvili Diana Gregor Svetec:Izdelava polipropilenskih vlaken iz mešanic dveh polimerov različne molekulske mase Barbara Simončič, Andreja Kos, Tatjana Rijavec:Vpliv različnih dejavnikov na obarvanje poliamidne 6,6 mikrofilamentne preje s...
Tekstilec 9–10/2000

Tekstilec 9–10/2000

Tekstilec 9–10/2000, vol. 43. Lidija Tušek, Simona Strnad, Karin Stana-Kleinschek, Volker Ribitsch, Carsten Werner:Analiza površine vlaken z mikroskopijo atomskih sil (AFM) Ron Postle, Jacqueline Rebecca Postle:Dinamika gubanja tkanin Simona Strnad, Majda Sfiligoj Smole:Vpliv obdelave na fibriliranje liocel vlaken Vera Golob, Ana Marija Grancarić, Ivo Soljačić:Vpliv predobdelave bombaža na izdatnost reaktivnih barvil
Tekstilec 7–8/2000

Tekstilec 7–8/2000

Tekstilec 7–8/2000, vol. 43. Zdenka Filipič, Karin Stana-Kleinschek, Tatjana Krže:Uporaba tenziometrije za zasledovanje sorpcijskih lastnosti celuloznih vlaken
Tekstilec 5–6/2000

Tekstilec 5–6/2000

Tekstilec 5–6/2000, vol. 43. Momir Nikolić, Franc Lesjak, Andrej Štritof:Bodočnost prstanskega predenja Nada Kuhar, Marija Gorenšek:Poskusi alkalnega barvanja poliestrne preje George K. Stylios, T. R. Wan, L. Chen:Principi navideznih (virtualnih) oblačil Danilo Jakšić:Tetraaksialne tkanine kot armatura kompozitov in laminatov