Tekstilec 11–12/2002, vol. 45.


Darja Žunič Lojen, Andrej Polajnar, Nataša Camlek:
Ergonomsko oblikovanje delovnih mest pri krojenju usnja

Irena Lesjak:
Upravljanje z blagovno znamko – nuja ali breme za slovenske konfekcionarje

Barbara Simončič, Mateja Kert:
Vpliv strukture in sestave površinsko aktivnih snovi na interakcije barvilo – tekstilni substrat

Dunja Šajn, Jelka Geršak:
Vpliv vrste in tipa šiva na nabiranje šiva