GLASILO SLOVENSKIH TEKSTILCEV • SLOVENE JOURNAL FOR TEXTILE AND CLOTHING TECHNOLOGY, DESIGN AND MARKETING
ISSN 2350-3696 UDK 677+689(05)
2009
Tekstilec 10–12/2009

Tekstilec 10–12/2009

Tekstilec 10–12/2009, vol. 52, 255–374. Maja Bauman, Mojca Poberžnik, Aleksandra Lobnik:Čiščenje tekstilnih odpadnih voda s postopkoma O3 in H2O2_O3 Tatjana Rijavec, Vili Bukošek:Nova vlakna za 21. stoletje Marija Gorjanc, Miran Mozetič, Marija Gorenšek:Priprava bombažne tkanine z nizkotlačno plazmo za boljšo adhezijo nanosrebra Sevda Altas, Hüseyin, Kadoğlu:Raziskava kompaktnega predenja za preje iz regenerirane celuloze in sintetične...
Tekstilec 7–9/2009

Tekstilec 7–9/2009

Tekstilec 7–9/2009, vol. 52, 149–254. Danijela Klemenčič, Zoran Pertović, Nevena Puač, Marija Gorenšek:Obdelava tkanine poliester bombaž-Lycra s plazmo ArN2 Dejana Đorđević, Špela Žebre, Sabina Bračko:Primerjava instrumentov za merjenje fasadnih barv z uporabo treh enačb za določanje barvnih razlik Brigita Tomšič:Vpliv velikosti delcev srebra na baktericidno učinkovitost celuloznih vlaken
Tekstilec 4–6/2009

Tekstilec 4–6/2009

Tekstilec 4–6/2009, vol. 52, 73–148. Danilo Jakšić, Nikola Jakšić:Pomanjkljivosti klasične metode navijanja predilniških navitkov Dejana Đorđević, Andrej Javoršek, Aleš Hladnik:Primerjava CMCCAT2000 in bradfordskega modela kromatične prilagoditve
Tekstilec 1–3/2009

Tekstilec 1–3/2009

Tekstilec 1–3/2009, vol. 52, 1–72. Petra Forte Tavčer, Pavla Križman Lavrič, Jasna Bednjač, Vili Bukošek:Optimiziranje tiskanja tkanin z uporabo statističnega programa za načrtovanje poskusov Oktay Pamuk, Ziynet Öndoğan, Maria Jose Abreu:Termofiziološke lastnosti udobnosti kirurških oblačil za enkratno in večkratno uporabo