GLASILO SLOVENSKIH TEKSTILCEV • SLOVENE JOURNAL FOR TEXTILE AND CLOTHING TECHNOLOGY, DESIGN AND MARKETING
ISSN 2350-3696 UDK 677+689(05)
2001
Tekstilec 11–12/2001

Tekstilec 11–12/2001

Tekstilec 11–12/2001, vol. 44. Lidija Fras, Karin Stana-Kleinschek, Simona Strnad, Volker Ribitsch:Disociacijsko – adsorpcijske značilnosti PA 6 vlaken z uporabo titracijskih metod Klemen Možina, Vili Bukošek, Igor Emrl:Lezenje in relaksacija PA 6 in PA 6.6 Marija Gorenšek, Marija Klobučar, Olga Jarc:Primerjava nekaterih parametrov poliestrne tkanine, obarvane po konvencionalnem in alkalnem postopku
Tekstilec 9–10/2001

Tekstilec 9–10/2001

Tekstilec 9–10/2001, vol. 44. Daniela Zavec, Jelka Geršak:Napoved obnašanja tkanin kot vhodna informacija za proces izdelave oblačil Barbara Simončič, Lidija Černe:Uporaba fluoroogljikovih polimerov pri sodobnih olje- in vodoodbojnih apreturah
Tekstilec 5–6/2001

Tekstilec 5–6/2001

Tekstilec 5–6/2001, vol. 44.
Tekstilec 3–4/2001

Tekstilec 3–4/2001

Tekstilec 3–4/2001, vol. 44. Jelka Đonlagić, Vera Golob:Varovanje okolja in standardizacija s poudarkom na sistemu ravnanja z okoljem (ISO 14001)
Tekstilec 1–2/2001

Tekstilec 1–2/2001

Tekstilec 1–2/2001, vol. 44. Nicolaie Hoblea, Mihai Ciocoiu:Izbira dejavnikov, ki vplivajo na proces toplotnega lepljenja z uporabo analize sipanja