Tekstilec 11–12/2001, vol. 44.


Lidija Fras, Karin Stana-Kleinschek, Simona Strnad, Volker Ribitsch:
Disociacijsko – adsorpcijske značilnosti PA 6 vlaken z uporabo titracijskih metod

Klemen Možina, Vili Bukošek, Igor Emrl:
Lezenje in relaksacija PA 6 in PA 6.6

Marija Gorenšek, Marija Klobučar, Olga Jarc:
Primerjava nekaterih parametrov poliestrne tkanine, obarvane po konvencionalnem in alkalnem postopku