Tekstilec 2022 priloga 2

Strokovni članki

Dunja Šajn Gorjanc

Tehnološki procesi za netkane tekstilije na Techtextilu 2022

Technological Processes for Nonwoven Textiles at Techtextil 2022

Tekstilec, 2022, 65(Priloga 2), SI 77-78

 

Barbara Jernejčič Dolinar, Štefan Bojnec

Dinamika podjetij in zaposlenih v slovenski tekstilni dejavnosti v obdobju od leta 1995 do leta 2017

Dynamics of Enterprises and Employees in the Slovenian Textile Industry in the Period from 1995 to 2017

Tekstilec, 2022, 65(Priloga 2), SI 88-98

 

Maryna Gorlachova, Dan Luo, Anja Huber, Julia Bergschneider and Boris Mahltig

Printing and Adhesion of 3D Objects on Textile Substrates

Tisk in adhezija 3-D struktur na tekstilne podlage

Tekstilec, 2022, 65(Priloga 2), SI 99-106

 

 

TEKSTILEC_priloga_1_2022_splet
Tekstilec 2022 priloga 1

Strokovni članki

Kristi Komel, Katja Burger, Marija Gorjanc

Razvoj trajnostnih kuhinjskih tekstilij iz lanene tkanine, potiskane s pigmentom kurkume

Development of sustainable kitchen textiles from linen printed with turmeric pigment

Tekstilec, 2022, 65(Priloga 1), SI 7-15

 

Katja Brenčič, Linda Ogrizek, Marija Gorjanc

Priprava pigmentov iz invazivnih tujerodnih rastlin in izdelava okolju prijaznih tiskarskih past za tisk tekstilij

Preparation of pigments from invasive alien plant species and development of environmentally friendly printing pastes for textile application

Tekstilec, 2022, 65(Priloga 1), SI 16-22

 

Liudmyla Halavska, Nataliya Lytvynenko, Tetiana Dzykovych, Oleksandra Protsko

Stylization of Ukrainian Ornaments in Modern Knitted Products

Stiliziranje ukrajinskih ornamentov v sodobnih pletenih izdelkih

Tekstilec, 2022, 65(Priloga 1), SI 23-34

 


TEkstilec 2021 priloga
Tekstilec 2021 priloga 1
Branko Neral, Suzana Arnuš

Higiena pranja tekstilij in pandemija Covid-19

Tekstilec, 2021, 64(Priloga 1), SI 7–17

 

Tadeja Penko, Andreja Rudolf

Pametna oblačila: področja uporabe in primeri

Tekstilec, 2021, 64(Priloga 1), SI 18–35

 

Alenka Ojstršek, Sanja Veličković, Marjan Leber, Darinka Fakin

Prevodne tekstilije kot osnova za soustvarjanje oblačil z vključeno podporno tehnologijo za starejše ljudi

Tekstilec, 2021, 64(Priloga 1), SI 36–43

 

Jaka Mušič, Nina Zvizdalo, Jasna Bahovec, Tilen Sinožić, Jaka Ceglar, Urška Stanković Elesini

Študij na daljavo skozi izkušnjo študentov

Tekstilec, 2021, 64(Priloga 1), SI 44–55

 

Tekstilec-2021-64-priloga-1

Tekstilec 2020 -1 Priloga SI 1 

Tekstilec 2019 -2 Priloga SI 2

Tekstilec 2019 -2 Priloga SI 1

Tekstilec 2018 -4 Priloga SI 2

Tekstilec 2018 -2 Priloga SI 1

Tekstilec 2017 -4 Priloga SI 3

Tekstilec 2017 -2 Priloga SI 2

Tekstilec 2017 -1 Priloga SI 1

Tekstilec 2016 -4 Priloga SI