TEkstilec 2021 priloga
Tekstilec 2021 priloga 1
Branko Neral, Suzana Arnuš

Higiena pranja tekstilij in pandemija Covid-19

Tekstilec, 2021, 64(Priloga 1), SI 7–17

 

Tadeja Penko, Andreja Rudolf

Pametna oblačila: področja uporabe in primeri

Tekstilec, 2021, 64(Priloga 1), SI 18–35

 

Alenka Ojstršek, Sanja Veličković, Marjan Leber, Darinka Fakin

Prevodne tekstilije kot osnova za soustvarjanje oblačil z vključeno podporno tehnologijo za starejše ljudi

Tekstilec, 2021, 64(Priloga 1), SI 36–43

 

Jaka Mušič, Nina Zvizdalo, Jasna Bahovec, Tilen Sinožić, Jaka Ceglar, Urška Stanković Elesini

Študij na daljavo skozi izkušnjo študentov

Tekstilec, 2021, 64(Priloga 1), SI 44–55

Tekstilec-2021-64-priloga-1

Tekstilec 2020 -1 Priloga SI 1 

Tekstilec 2019 -2 Priloga SI 2

Tekstilec 2019 -2 Priloga SI 1

Tekstilec 2018 -4 Priloga SI 2

Tekstilec 2018 -2 Priloga SI 1

Tekstilec 2017 -4 Priloga SI 3

Tekstilec 2017 -2 Priloga SI 2

Tekstilec 2017 -1 Priloga SI 1

Tekstilec 2016 -4 Priloga SI