Jana Filipič, Dominika Glažar, Špela Jerebic, Daša Kenda, Anja Modic, Barbara Roškar, Iris Vrhovski, Danaja Štular, Barbara Golja, Samo Smolej, Brigita Tomšič, Marija Gorjanc, Barbara Simončič

Izdelava protibakterijske in UV zaščitne bombažne tkanine z in situ sintezo srebrovih delcev v prisotnosti sol-gel matrice in ekstrakta listov octovca

Prvič objavljeno 24. decembra 2019

 

Sujit Kumar Sinha, P. Kanagasabapathi, Subhankar Maity

Zmogljivost vlaknovin iz naravnih vlaken za sorpcijo olj iz morske vode

Prvič objavljeno 12. februar 2020

 

Wu Hanbing, Hajo Haase, Boris Mahltig

Kationska predobdelava za reaktivno barvanje bombaža in sočasna protibakterijska funkcionalizacija

Prvič objavljeno 19. februar 2020

 

Elise Diestelhorst, Fjoralba Mance, Al Mamun, Andrea Ehrmann

Kemijska in morfološka modifi kacija PAN nanovlaknatih kopren z dodanim kazeinom po elektropredenju, stabilizaciji in karbonizaciji

Prvič objavljeno 26. februar 2020