Sumon Mozumder, Samit Chakraborty, Md. Saiful Hoque

Vpliv značilnosti osebnih dejavnikov zaposlenih na produktivnost sektorja konfekcioniranih oblačil v Bangladešu

Prvič objavljeno 7. avgusta 2019

 

Shamima Akter Smriti, Shah Alimuzzaman Belal, Md. Mahbubul Haque, Md. Ismail Hossain, Nawshin Farzana, Abu Naser Md Ahsanul Haque

Napoved dimenzijske stabilnosti in ploščinske mase bombažnega levo-desnega pletiva s sistemom mehkega sklepanja

Prvič objavljeno 18. avgusta 2019

 

Marija Gorjanc, Mateja Kert, Amra Mujadžić, Barbara Simončič, Petra Forte-Tavčer, Brigita Tomšič, Klara Kostajnšek

Kationska predobdelava bombaža in barvanje z listi japonskega dresnika (Fallopia Japonica)

Prvič objavljeno 3. septembra 2019

 

Pranav Mazumdar, J N Chakraborty

Barvanje bombaža z indigom z uporabo alkalne proteaze in aditivov

Prvič objavljeno 6. septembra 2019

 

Robin Böttjer, Jan Lukas Storck, Dominik Vahle, Bennet Brockhagen, Timo Grothe, Sabine Herbst, Karl-Josef Dietz, Anke Rattenholl, Frank Gudermann, Andrea Ehrmann

Vpliv tekstilnih in okoljskih parametrov na rast rastlin v navpično nameščenih pletivih

Prvič objavljeno 12. septembra 2019