Emilija Toshikj, Goran Demboski, Igor Jordanov, Biljana Mangovska

Uporabne lastnosti in nabiranje šivov bombažne srajčevine pri pranju

Prvič objavljeno 18. januarja 2019

 

Tanja Furlan, Ivan Nešković, Nina Špička, Barbara Golja, Mateja Kert, Brigita Tomšič, Marija Gorjanc, Barbara Simončič

Večfunkcionalna vodo- in oljeodbojna ter ognjevarna poliestrska tkanina

Prvič objavljeno 22. januarja 2019

 

Marija Nakić, Slavica Bogović

Računalniško načrtovanje funkcionalne obleke za invalide

Prvič objavljeno 20. februarja 2019

 

Andrea Ehrmann

O možnostih za uporabo tekstilnih materialov za vertikalno kmetovanje

Prvič objavljeno 20. februarja 2019

 

Zenun Skenderi, Dragana Kopitar, Sanja Ercegović Ražić, Goran Iveković

Študij fizikalno-mehanskih lastnosti modalnih in mikromodalnih prej, izdelanih po prstanskem in rotorskem postopku ter po postopku z zračnim curkom

Prvič objavljeno 20. februarja 2019