Ashfaq Habib, Xiaoxia Huang

Raziskava nelinearnega razmerja med obratnim kapitalom in donosnostjo: primer pakistanskih tekstilnih podjetij

DOI: 10.14502/Tekstilec2017.61.00-00

Prvič objavljeno 16. januarja 2018

 

Maja Klančnik, Kaja Kotnik

Biološko razgradljivi adsorbenti pri čiščenju obarvane odpadne vode

DOI: 10.14502/Tekstilec2017.61.00-00

Prvič objavljeno 16. januarja 2018

 

Milena Fornazarič, Jani Toroš

Povezanost vedenjskih značilnosti z izbiro barv oblačil

DOI: 10.14502/Tekstilec2017.61.00-00

Prvič objavljeno 22. decembra 2017

 

Anja Verbič, Viktor Stojkoski, Brigita Tomšič, Nina Špička, Danaja Štular, Marija Gorjanc, Mateja Kert, Barbara Simončič

Priprava funkcionalne odzivne tkanine iz poliamida 6 z mikrogelom z vključenim ZnO

DOI: 10.14502/Tekstilec2017.61.00-00

Prvič objavljeno 22. decembra 2017

 

Abu Naser Md. Ahsanul Haque, Manwar Hussain, Shamima Akter Smriti, Fahmida Siddiqa, Nawshin Farzana

Študij kinetike kurkumina na modalni tkanini

DOI: 10.14502/Tekstilec2017.61.00-00

Prvič objavljeno 22. decembra 2017

 

Marija Kodric, Dragan Djordjevic, Sandra Konstatinovic, Mirjana Kostic

Modelling of Dyeing of Modified Polyester at Lower Temperature by Ultrasound

DOI: 10.14502/Tekstilec2017.61.00-00

Prvič objavljeno 22. decembra 2017