GLASILO SLOVENSKIH TEKSTILCEV • SLOVENE JOURNAL FOR TEXTILE AND CLOTHING TECHNOLOGY, DESIGN AND MARKETING
ISSN 2350-3696 UDK 677+689(05)
2013
Tekstilec 4/2013

Tekstilec 4/2013

KAZALO 301 Uvodnik  Iz najboljše preje v najlepše izdelke  Mojca Šubic   ZNANSTVENI ČLANKI 302 Vpliv postopka priprave koloidnih raztopin srebra na lastnosti vlaken iz polimlečnekisline •  Danijela Klemenčič, Petra Muha, Wioleta Klepacka, Brigita Tomšič, Andrej Demšar, Arun P. Aneja, Kristina Žagar in Barbara Simončič  312 Vpliv dodatka tenzida na adsorpcijo C. I. Acid Red 14...
Tekstilec 3/2013

Tekstilec 3/2013

KAZALO 189 Uvodnik Z mehkobo tekstila ustvarimo toplino doma Melita Rebič   ZNANSTVENI ČLANKI 190 Zložljive levo-leve pletene strukture z oksetičnim potencialom • Izvirni znanstveni članek Darja Rant in Alenka Pavko-Čuden 198 Spoznavanje z odjemalcem v modni industriji • Izvirni znanstveni članek Lucija Magajna 207 Raziskava semantičnih razsežnosti oblik in barv v vzorcu “Wild Rose” • Izvirni znanstveni članek...
Tekstilec 2/2013

Tekstilec 2/2013

KAZALO 99 Uvodnik • Ob simpoziju “trajnostni razvoj v tekstilstvu”      Verica Žlabravec   ZNANSTVENI ČLANKI 100 Zeleno potrošništvo in upoštevanje ekoloških oznak pri nakupu tekstilij • Pregledni znanstveni članek         Zala Žurga in Petra Forte Tavčer 111 Primerjava sorpcijskih in protimikrobnih lastnosti neobdelanih hitozan/celuloznih vlaken in regeneriranih celuloznih vlaken, obdelanih s...
Tekstilec 1/2013

Tekstilec 1/2013

Tekstilec, letn. 56, 2013, št. 1   Vsebina 3     Uvodnik 4     Elektropredenje – Postopek izdelave nanovlaken • Pregledni znanstveni članek        Manja Kurečič, Majda Sfiligoj Smole 13   Določitev optimalne koncentracije sredstev za pripravo večfunkcionalne vodo- in oljeodbojne         ter ognjevarne apreture • Izvirni znanstveni članek          Lidija Černe, Samira Hadžić, Barbara Simončič 22  ...