KAZALO

99 Uvodnik • Ob simpoziju “trajnostni razvoj v tekstilstvu”
      Verica Žlabravec

 

ZNANSTVENI ČLANKI

100 Zeleno potrošništvo in upoštevanje ekoloških oznak pri nakupu tekstilij • Pregledni znanstveni članek
         Zala Žurga in Petra Forte Tavčer

111 Primerjava sorpcijskih in protimikrobnih lastnosti neobdelanih hitozan/celuloznih vlaken in regeneriranih celuloznih vlaken, obdelanih s hitozanom v ultrazvočni  kopeli 
        • Izvirni znanstveni članek 
         Urška Vrabič Brodnjak in Diana Gregor Svetec

117 Raziskava lastnosti tkanin iz različnih vlaken • Izvirni znanstveni članek
         Sevda Altas in Banu Ozgen

123 Analiza kakovosti barvnega profila za digitalno kamero Nikon D50 • Izvirni znanstveni članek
        Uroš Opaka, Andrej Javoršek, Marica Starešinič in Dejana Javoršek

129 Plastene vlaknovine iz grobe domače volne in termoplastičnih vezivnih vlaken 
         • Izvirni znanstveni članek Svjetlana
         Janjić, Ivana Milošević, Tamara Bartol in Tatjana Rijavec

137 Uvod v nanomateriale za uporabo v tekstilijah • Pregledni znanstveni članek
         Aleksandra Lobnik, Marijana Lakić, Aljoša Košak, Matejka Turel, Špela Korent Urek in Andreja Gutmaher

 

PRILOGA

137 Pravna ureditev področja nanomaterialov in varnost nanomaterialov • Strokovni članek
         Tatjana Humar Jurič, Karmen Krajnc, Anja Menard in Vesna Ternifi

154 Nanovlakna: prednosti in tveganja • Strokovni članek
         Manja Kurečič in Majda Sfiligoj-Smole

159 Nanokompozitna apretura sol-gel • Strokovni članek
         Barbara Simončič, Brigita Tomšič in Jelena Vasiljević

166 Uporaba aerogelnih kompozitnih izolacijskih odej in nanovarnost • Strokovni članek
        Grega Zrim

171 Protibakterijska preja, izdelana iz Ag-oplaščenih modalnih vlaken: rezultat mednarodnega projekta FP7 SurFunCell
         Tanja Pivec in Silvo Hribernik

172 Ciklodekstrini v tekstilstvu
         Bojana Vončina

 

STROKOVNI DEL

175 Poslovanje slovenske tekstilne, oblačilne in usnarskopredelovalne industrije (TOUPI) v letu 2012
         Simona Rataj

178 Kako kaže v tekstilni in oblačilni industriji EU
         Anica Levin

179 Spominjam se … začetka priprav.
         Nika Torkar

181 Razstava študentov Katedre za tekstilne materiale in oblikovanje v okviru Meseca mode v muzeju
         Andreja Rudolf in Silva Vraz Kreševič

182 Mednarodni teden oblikovanja GIDE in modna revija študentov Visoke šole za dizajn
         Damjana Celcar in Lenka Kavčič

183 Fotografija kot telo ali obleka
         Marica Starešinič

184 Projekt SHOE-FUTURE uspešno končan
         Boštjan Novak

185 V spomin

186 Koledar prireditev julij – december 2013