GLASILO SLOVENSKIH TEKSTILCEV • SLOVENE JOURNAL FOR TEXTILE AND CLOTHING TECHNOLOGY, DESIGN AND MARKETING
ISSN 2350-3696 UDK 677+689(05)
2004
Tekstilec 9–12/2004

Tekstilec 9–12/2004

Tekstilec 9–12/2004, vol. 47. Urška Vrabič, Dijana Gregor-Svetec:Lastnosti regularnih viskoznih vlaken, namenjenih za izdelavo damskih higienskih izdelkov Stanislav Praček:Matematični model za simulacijo procesa odvijanja preje – 1. Del – Valjasti navitkiDanilo Jakšić, Nikola Jakšić:Poroznost obraznih mask, ki se uporabljajo v zdravstvu Sabina Fijan, Sonja Šostar-Turk, Avrelija Cencič:Sanitarno-mikrobiološke preiskave bolnišničnih tekstilij, negovanih v pralnicahSeverina Iskrač, Simona...
Tekstilec 7–8/2004

Tekstilec 7–8/2004

Tekstilec 7–8/2004, vol. 47. Stanislav Praček:Drsenje preje po navitku med odvijanjem 2. Del – Delna analitična rešitev
Tekstilec 5–6/2004

Tekstilec 5–6/2004

Tekstilec 5–6/2004, vol. 47. Marjana Simonič, Irena Petrinić, Sonja Šostar-Turk:Čiščenje odpadnih voda iz industrijske pralnice z uporabo membranske tehnologije Severina Iskrač, Karin Stana – Kleinschek, Majda Sfiligoj Smole, Simona Strnad, Bojana Vončina, Mojca Štrafela:Statistično načrtovanje postopka apretiranja viskoznih tkanin iz močno vite preje 1. Del – Apretiranje z reagenti z nizko vsebnostjo formaldehidaUrša Stankovič Elesini, ...
Tekstilec 3–4/2004

Tekstilec 3–4/2004

Tekstilec 3–4/2004, vol. 47. Alenka Pavko Čuden:IKME 2003 in ITMA 2003 – Nadaljevanje pariških smernic Danilo Jakšić:ITMA 2003 – Novosti s področja tehnike tkanja
Tekstilec 1–2/2004

Tekstilec 1–2/2004

Tekstilec 1–2/2004, vol. 47. Stanislav Praček:Drsenje preje po navitku med odvijanjem. 1. Del – Izpeljava enačb Tatjana Rijavec, Vili Bukošek:Nova vlakna za 21. stoletjeBruno Završnik:Pogajalske (ne)sposobnosti slovenskih managerjevBarbara Simončič, Lidija Černe:Vpliv različnih dejavnikov na površinsko prosto energijo apretiranih bombažnih tkanin