Tekstilec 9–12/2004, vol. 47.


Urška Vrabič, Dijana Gregor-Svetec:
Lastnosti regularnih viskoznih vlaken, namenjenih za izdelavo damskih higienskih izdelkov

Stanislav Praček:
Matematični model za simulacijo procesa odvijanja preje – 1. Del – Valjasti navitki

Danilo Jakšić, Nikola Jakšić:
Poroznost obraznih mask, ki se uporabljajo v zdravstvu

Sabina Fijan, Sonja Šostar-Turk, Avrelija Cencič:
Sanitarno-mikrobiološke preiskave bolnišničnih tekstilij, negovanih v pralnicah

Severina Iskrač, Simona Strnad, Suzana Jus, Karin Stana – Kleinschek, Majda Sfiligoj Smole, Bojana Vončina, Mojca Štrafeta:
Statistično načrtovanje postopka apretiranja viskoznih tkanin iz močno vite preje 2. Del – Apretiranje z neformaldehidnimi reagenti

Raša Urbas, Franci Sluga, Igor Bartenjev:
Vpliv konstrukcijskih parametrov na UV zaščitni učinek tkanin