Tekstilec 1–3/2005, vol. 48.


Tatjana Rijavec:
Barvno aktivne tekstilije – kromizem ali reverzibilno spreminjanje barve

Tomaž Završnik:
Tehnične tekstilije – Nekateri vidiki današnjega stanja – 1-del