GLASILO SLOVENSKIH TEKSTILCEV • SLOVENE JOURNAL FOR TEXTILE AND CLOTHING TECHNOLOGY, DESIGN AND MARKETING
ISSN 2350-3696 UDK 677+689(05)
2003
Tekstilec 11–12/2003

Tekstilec 11–12/2003

Tekstilec 11–12/2003, vol. 46. Alenka Pavko Čuden, Gordana Lumpert:Analiza pletene strukture iz opredene preje z elastanskim jedrom Rozalija Blekač, Jelka Geršak, Ivan Gubenšek:Model simulacije obremenitev in deformacij tkanin pri polaganjuSabina Fijan, Sonja Šostar Turk, Suzana Arnuš:Problemi pri mehčanju vode v pralnicah – okužba ionskih izmenjevalcevBarbara Simončič, Lidija Černe, Krste Dimitrovski, Odon Planinšek:Uporaba Washburnove enačbe za...
Tekstilec 9–10/2003

Tekstilec 9–10/2003

Tekstilec 9–10/2003, vol. 46. Bojana Vončina, Nataša Majcen, Alenka Majcen Le Marechal, Dominika Bezek, Darinka Brodnjak Vončina:Določanje prostega formaldehida na bombažnih tekstilnih substratih s pomočjo HPLC Tatjana Rijavec, Urška Šljuka:Lastnosti novih regeneriranih celuloznih vlaken LenpurDunja Šajn, Jelka Geršak, Vili Bukošek:Študij odnosa med obremenitvijo in relaksacijo tkanin z dodanim elastanom
Tekstilec 7–8/2003

Tekstilec 7–8/2003

Tekstilec 7–8/2003, vol. 46. Jelka Geršak, Dragana Grujić:Vpliv oblačila na toplotno fiziološko udobje človeka pri različnih obremenitvah in klimatskih pogojih
Tekstilec 5–6/2003

Tekstilec 5–6/2003

Tekstilec 5–6/2003, vol. 46. Petra Forte Tavčer:Čiščenje odpadne tehnološke vode pri tiskanju s pigmenti Tomaž Završnik:Digitalni tekstilni tiskDarja Žunič Lojen, Andrej Polajnar, Štefka Ščap:Oblikovanje delovnih mest s pomočjo računalniških programov
Tekstilec 3–4/2003

Tekstilec 3–4/2003

Tekstilec 3–4/2003, vol. 46. Barbara Simončič:Pomen protimikrobnih sredstev pri plemenitenju tekstilijDarja Žunič Lojen, Andrej Polajnar:Računalniško podprta analiza delovnega mesta
Tekstilec 1–2/2003

Tekstilec 1–2/2003

Tekstilec 1–2/2003, vol. 46. Petra Forte Tavčer:Beljenje s peroksiocetno kislinoClaudia Herzberg, Sybille Krzywinski, Hartmut Rödel:Obremenitvam prilagojena 3D ojačitev tekstilnih šablon Doina Cascaval, Mihai Ciocoiu:Ocenjevanje učinkovitosti statev z avtomatskim izbiralom polnjenja