Tekstilec 5–6/2003, vol. 46.


Petra Forte Tavčer:
Čiščenje odpadne tehnološke vode pri tiskanju s pigmenti

Tomaž Završnik:
Digitalni tekstilni tisk

Darja Žunič Lojen, Andrej Polajnar, Štefka Ščap:
Oblikovanje delovnih mest s pomočjo računalniških programov