Tekstilec 3–4/2003, vol. 46.


Barbara Simončič:
Pomen protimikrobnih sredstev pri plemenitenju tekstilij

Darja Žunič Lojen, Andrej Polajnar:
Računalniško podprta analiza delovnega mesta