Tekstilec 1–2/2003, vol. 46.


Petra Forte Tavčer:
Beljenje s peroksiocetno kislino

Claudia Herzberg, Sybille Krzywinski, Hartmut Rödel:
Obremenitvam prilagojena 3D ojačitev tekstilnih šablon

Doina Cascaval, Mihai Ciocoiu:
Ocenjevanje učinkovitosti statev z avtomatskim izbiralom polnjenja