GLASILO SLOVENSKIH TEKSTILCEV • SLOVENE JOURNAL FOR TEXTILE AND CLOTHING TECHNOLOGY, DESIGN AND MARKETING
ISSN 2350-3696 UDK 677+689(05)
2005
Tekstilec 10–12/2005

Tekstilec 10–12/2005

Tekstilec 10–12/2005, vol. 48. Mojca Poberžnik, Marjana Simonič:Razbarvanje odpadnih voda procesa barvanja s postopki flokulacije in koagulacije Barbara Simončič, Tea Toplišek, Maša Kalčič:Vpliv strukture in koncentracije tenzida na njegovo učinkovitost kot omakalnega sredstva
Tekstilec 7–9/2005

Tekstilec 7–9/2005

Tekstilec 7–9/2005, vol. 48. Stanislav Praček:Matematični model za simulacijo procesa odvijanja preje 2. Del – Stožčasti navitki Manja Kurečič, Majda Sfiligoj Smole, Jože Grdadolnik:Študij strukturnih sprememb polietilentereftalatnih vlaken z ramansko spektroskopijo
Tekstilec 4–6/2005

Tekstilec 4–6/2005

Tekstilec 4–6/2005, vol. 48. Petra Forte Tavčer, Andrej Zabret:Nove, okolju prijazne možnosti izkuhavanja in beljenja bombaža za sanitetne izdelke Bruno Završnik:Pomen marketinškega komuniciranja v oblačilni industriji SlovenijeDiana Gregor-Svetec, Andrej Zabret:Primernost uporabe lažjih vlaknovin v higienskih izdelkih Brigita Tomšič, Barbara Simončič:Protimikrobna učinkovitost 3-(trimetoksisilil)-propildimetilalkilamonijevega kloridaTomaž Završnik:Tehnične tekstilije – Nekateri vidiki današnjega stanja – 2. del Ružica Čunko,...
Tekstilec 1–3/2005

Tekstilec 1–3/2005

Tekstilec 1–3/2005, vol. 48. Tatjana Rijavec:Barvno aktivne tekstilije – kromizem ali reverzibilno spreminjanje barve Tomaž Završnik:Tehnične tekstilije – Nekateri vidiki današnjega stanja – 1-del