Tekstilec 7–9/2005, vol. 48.


Stanislav Praček:
Matematični model za simulacijo procesa odvijanja preje 2. Del – Stožčasti navitki

Manja Kurečič, Majda Sfiligoj Smole, Jože Grdadolnik:
Študij strukturnih sprememb polietilentereftalatnih vlaken z ramansko spektroskopijo