GLASILO SLOVENSKIH TEKSTILCEV • SLOVENE JOURNAL FOR TEXTILE AND CLOTHING TECHNOLOGY, DESIGN AND MARKETING
ISSN 2350-3696 UDK 677+689(05)
2002
Tekstilec 11–12/2002

Tekstilec 11–12/2002

Tekstilec 11–12/2002, vol. 45. Darja Žunič Lojen, Andrej Polajnar, Nataša Camlek:Ergonomsko oblikovanje delovnih mest pri krojenju usnjaIrena Lesjak:Upravljanje z blagovno znamko – nuja ali breme za slovenske konfekcionarje Barbara Simončič, Mateja Kert:Vpliv strukture in sestave površinsko aktivnih snovi na interakcije barvilo – tekstilni substrat Dunja Šajn, Jelka Geršak:Vpliv vrste in tipa šiva na nabiranje šiva...
Tekstilec 9–10/2002

Tekstilec 9–10/2002

Tekstilec 9–10/2002, vol. 45. Vanja Kokol, Vera Golob:Biotehnologija v tekstilnih procesih plemenitenja 3. Del – Encimsko plemenitenje tekstilnih vlaken – tehnološki postopkiNanika Čakš, Andrej Polajnar:Nujnost oblikovanja delovnih mest zaradi bolezni gibal Lucija Kobal, Iva Batič:Tekstim – zaščita pred elektromagnetnim sevanjem
Tekstilec 7–8/2002

Tekstilec 7–8/2002

Tekstilec 7–8/2002, vol. 45. Vanja Kokol, Vera Golob:Biotehnologija v tekstilnih procesih plemenitenja 2. Del Encimsko plemenitenje tekstilnih vlaken – tehnološki postopki Krste Dimitrovski, Helena Gabrijelčič:Napovedovanje barvnih vrednosti žakarskih tkanin Stanislav Praček, Danilo Jakšić:Teorija odvijanja preje z navitka 2. Robni pogoji in sila zračnega upora
Tekstilec 5–6/2002

Tekstilec 5–6/2002

Tekstilec 5–6/2002, vol. 45. Vanja Kokol, Simona Teodorovič, Vera Golob:Biotehnologija v tekstilnih procesih plemenitenja 1. Del Encimi, industrija in okolje Stanislav Praček, Danilo Jakšić:Teorija odvijanja preje z navitka 1. Izpeljava gibalnih enačb
Tekstilec 3–4/2002

Tekstilec 3–4/2002

Tekstilec 3–4/2002, vol. 45. Lidija Tušek, Karin Stana-Kleinschek, Volker Ribitsch:Modifikacije PA 6 z NH3 plazmo Tomaž Završnik:Redukcijska barvila danes in v prihodnosti
Tekstilec 1–2/2002

Tekstilec 1–2/2002

Tekstilec 1–2/2002, vol. 45. Tatjana Rijavec, Jasna Jerončič:Volna avtohtone bovške pasme ovac