Tekstilec 9–10/2002, vol. 45.


Vanja Kokol, Vera Golob:
Biotehnologija v tekstilnih procesih plemenitenja 3. Del – Encimsko plemenitenje tekstilnih vlaken – tehnološki postopki

Nanika Čakš, Andrej Polajnar:
Nujnost oblikovanja delovnih mest zaradi bolezni gibal

Lucija Kobal, Iva Batič:
Tekstim – zaščita pred elektromagnetnim sevanjem