Ustanovitelja

Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev Slovenije, Maribor, http://fs-server.uni-mb.si/org/zitts/default.htm

Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za tekstilno, oblačilno in usnjarsko predelovalno industrijo, Ljubljana, http://www.gzs.si/slo/panoge/zdruzenje_za_tekstilno_oblacilno_in_usnjarsko_predelovalno_industrijo

 

Sofinanciranje

Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Ljubljana, http://www.ntf.uni-lj.si/

Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor, http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx

Industrijski razvojni center slovenske predilne industrije, Litija, http://www.irspin.si/

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Ljubljana, http://www.arrs.gov.si/

 

Založnik

Založba Univerze v Ljubljani, Založba UL, https://www.uni-lj.si/zalozba_ul/znanstvene_revije_ul/

 

Izdajatelj

Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana,  http://www.ntf.uni-lj.si/

 

Glavna in odgovorna urednica

Tatjana Rijavec, Univerza v Ljubljani, Slovenija, e-pošta: tatjana.rijavec@ntf.uni-lj.si

 

Namestnica glavne in odgovorne urednice

Tatjana Kreže, Univerza v Mariboru, Slovenija, e-pošta: tatjana.kreze@um.si

 

Področni uredniki

Matejka Bizjak, Katja Burger, Andrej Demšar, Mateja Kos Koklič, Alenka Pavko Čuden, Andreja Rudolf, Barbara Simončič, Dunja Šajn Gorjanc, Sonja Šterman, Brigita Tomšič, Zoran Stjepanović

 

Izvršna urednica za podatkovne baze

Irena Sajovic, Univerza v Ljubljani, Slovenija

 

Mednarodni uredniški odbor

Arun Aneja, Greenville, US

Andrea Ehrmann, Bielefeld, DE

Aleš Hladnik, Ljubljana, SI

Petra Forte Tavčer, Ljubljana, SI

Darinka Fakin, Maribor, SI

Jelka Geršak, Maribor, SI

Karl Gotlih, Maribor, SI

Memon Hafeezullah, Shanghai, CN

Abu Naser Md. Ahsanul Haque, Daka, BD; Geelong, AU

Ilda Kazani, Tirana, AL

Svjetlana Janjić, Banja Luka, BA

Igor Jordanov, Skopje, MK

Petra Komarkova, Liberec, CZ

Mirjana Kostić, Beograd, RS

Manja Kurečič, Maribor, SI

Rimvydas Milasius, Kaunas, LT

Olga Paraska, Khmelnytskyi, UA

Irena Petrinić, Maribor, SI

Željko Penava, Zagreb, HR

Tanja Pušić, Zagreb, HR

Zenun Skenderi, Zagreb, HR

Snežana Stanković, Beograd, RS

Jovan Stepanović, Leskovac, RS

Zoran Stjepanović, Maribor, SI

Simona Strnad, Maribor, SI

Jani Toroš, Ljubljana, SI

Mariana Ursache, Iai, RO

Antoneta Tomljenović, Zagreb, HR

Dušan Trajković, Leskovac, RS

Hidekazu Yasunaga, Kyoto, JP

 

Časopisni svet

Barbara Simončič, Univerza v Ljubljani, predsednica

Katja Burger, Univerza v Ljubljani

Manja Kurečič, Univerza v Mariboru

Tatjana Kreže, Univerza v Mariboru

Gašper Lesjak, Predilnica Litija, d.o.o.

Nataša Peršuh, Univerza v Ljubljani

Petra Prebil Bašin, Gospodarska zbornica Slovenije

Melita Rebič, Odeja, d.o.o.

Tatjana Rijavec, Univerza v Ljubljani

Helena Zidarič Kožar, Inplet pletiva, d.o.o.

Vera Žlabravec, Predilnica Litija, d.o.o.

 

Naslov uredništva

Uredništvo Tekstilec

Snežniška 5

SI-1000 Ljubljana

Telefon: +386 (0)1 200 32 24

Faks: +386 (0)1 200 32 70

E-naslov: tekstilec@ntf.uni-lj.si