Ustanovitelja

Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev Slovenije, Maribor, http://fs-server.uni-mb.si/org/zitts/default.htm

Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za tekstilno, oblačilno in usnjarsko predelovalno industrijo, Ljubljana, http://www.gzs.si/slo/panoge/zdruzenje_za_tekstilno_oblacilno_in_usnjarsko_predelovalno_industrijo

 

Sofinanciranje

Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Ljubljana, http://www.ntf.uni-lj.si/

Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor, http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx

Industrijski razvojni center slovenske predilne industrije, Litija, http://www.irspin.si/

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Ljubljana, http://www.arrs.gov.si/

 

Izdajatelj

Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana, http://www.ntf.uni-lj.si/

 

Glavna in odgovorna urednica

Tatjana Rijavec, Univerza v Ljubljani, Slovenija, e-pošta: tatjana.rijavec@ntf.uni-lj.si

 

Področni uredniki

Matejka Bizjak, Univerza v Ljubljani, Slovenija

Andrej Demšar, Univerza v Ljubljani, Slovenija

Alenka Pavko Čuden, Univerza v Ljubljani, Slovenija

Barbara Simončič, Univerza v Ljubljani, Slovenija

Brigita Tomšič, Univerza v Ljubljani, Slovenija

 

Izvršna urednica za podatkovne baze

Irena Sajovic, Univerza v Ljubljani, Slovenija

 

Mednarodni uredniški odbor

Arun Aneja, Greenville, US

Mirela Blaga, Iai, RO

Andrea Ehrmann, Bielefeld, DE

Petra Forte Tavčer, Ljubljana, SI

Jelka Geršak, Maribor, SI

Svjetlana Janjić, Banja Luka, BA

Simona Jevšnik, Banja Luka, BA

Petra Komarkova, Liberec, CZ

Mirjana Kostić, Beograd, RS

Olga Paraska, Khmelnytskyi, UA

Željko Penava, Zagreb, HR

Tanja Pušić, Zagreb, HR

Zenun Skenderi, Zagreb, HR

Snežana Stanković, Beograd, RS

Jovan Stepanović, Leskovac, RS

Zoran Stjepanović, Maribor, SI

Antoneta Tomljenović, Zagreb, HR

Dušan Trajković, Leskovac, RS

Hidekazu Yasunaga, Kyoto, JP

 

Časopisni svet

Barbara Simončič, predsednica

Katja Burger, Univerza v Ljubljani

Silvo Hribernik, Univerza v Mariboru

TatjanaKreže, Univerza v Mariboru

Nataša Peršuh, Univerza v Ljubljani

Petra Prebil Bašin, Gospodarska zbornica Slovenije

Melita Rebič, Odeja d. o. o.

Tatjana Rijavec, Univerza v Ljubljani

Veronika Vrhunc, IRSPIN

Daniela Zavec Pavlinić, ZITTS

Helena Zidarič Kožar, Inplet pletiva d. o. o.

Vera Žlabravec, IRSPIN

 

Naslov uredništva

Uredništvo Tekstilec

Snežniška 5

SI-1000 Ljubljana

Telefon: +386 (0)1 200 32 24

Faks: +386 (0)1 200 32 70

E-naslov: tekstilec@ntf.uni-lj.si