Ustanovitelja

Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev Slovenije, Maribor, http://fs-server.uni-mb.si/org/zitts/default.htm

Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za tekstilno, oblačilno in usnjarsko predelovalno industrijo, Ljubljana, http://www.gzs.si/slo/panoge/zdruzenje_za_tekstilno_oblacilno_in_usnjarsko_predelovalno_industrijo

 

Sofinanciranje

Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Ljubljana, http://www.ntf.uni-lj.si/

Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor, http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx

Industrijski razvojni center slovenske predilne industrije, Litija, http://www.irspin.si/

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Ljubljana, http://www.arrs.gov.si/

 

Izdajatelj

Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana, http://www.ntf.uni-lj.si/

 

Glavna in odgovorna urednica

Tatjana Rijavec, Univerza v Ljubljani, Slovenija, e-pošta: tatjana.rijavec@ntf.uni-lj.si

 

Namestnica glavne in odgovorne urednice

Tatjana Kreže, Univerza v Mariboru, Slovenija, e-pošta: tatjana.kreze@um.si

 

Izvršna urednica

Simona Jevšnik, Inlas, d.o.o., e-pošta: simonajevsnik@gmail.com

 

Mednarodni uredniški odbor

Prof Dr Arun Pal Aneja, East Carolina University College of Engineering and Technology, Severna Karolina, Združene države Amerike, anejaap@gmail.com

Prof Dr Ctext ATI Mirela Blaga, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi, Romunija, mblaga@tex.tuiasi.ro

Prof dr Vili Bukošek, zaslužni prof, Univerza v Ljubljani, Slovenija, vili.bukosek@ntf.uni-lj.si

Prof dr Petra Forte Tavčer, Univerza v Ljubljani, Slovenija, petra.forte@ntf.uni-lj.si

Prof dr sc Jelka Geršak, Univerza v Mariboru, Slovenija, jelka.gersak@um.si

Vanredni profesor Dr Svetlana Janjić, Univerzitet u Banjoj Luci, Bosna in Hercegovina (Republika Srbska), svjetlana.janjic@unibl.rs

Prof dr Fatma Kalaoĝlu, İstanbul Teknik Üniversitesi, Turčija, kalaoglu@itu.edu.tr

Prof dr Paul Kiekens, Universiteit Gent, Belgija, paul.kiekens@ugent.be

Dr Ing Petra Komárková, Technická univerzita v Liberci, Češka republika, petra.komarkova@tul.cz

Prof dr Mirjana Kostić, Univerzitet u Beogradu, Republika Srbija, kostic@tmf.bg.ac.rs

Prof Dr Ing  Zdenek Kus, Technická univerzita v Liberci, Češka republika, zdenek.kus@tul.cz

Doc dr Oktay Pamuk, Ege Üniversitesi, Turčija, oktay.pamuk@ege.edu.tr

Assoc Prof Degree of Candidate of Technical Science (Ph.D.) Olga A. Paraska, Khmelnytsky National University, Ukraine, olgaparaska@gmail.com

Izr prof dr sc Željko Penava, Sveučilište u Zagrebu, Croatia, zeljko.penava@ttf.hr

Red prof dr sc Tanja Pušić, Sveučilište u Zagrebu, Croatia, tanja.pusic@ttf.hr

Prof dr Barbara Simončič, Univerza v Ljubljani, Slovenija, barbara.simoncic@ntf.uni-lj.si

Prof. dr. Karin Stana Kleinschek, Univerza v Mariboru, Slovenija, karin.stana@um.si

Prof PhD Savvas G. Vassiliadis, TEI Peiraia, Grčija, svas@teipir.gr

Prof dr Zoran Stjepanovič, Univerza v Mariboru, Slovenija, zoran.stjepanovic@um.si

Assoc Prof Dr Hidekazu Yasunaga, 京都工芸繊維大学 (Kyoto Institute of Technology), Japonska, yasunaga@kit.ac.jp

 

Časopisni svet

Andrej Demšar, predsednik, Univerza v Ljubljani, Slovenija, e-pošta: andrej.demsar@ntf.uni-lj.si

Franci Debelak, Predilnica Litija d. o. o., Slovenija, e-pošta: franci.debelak@litija.com

Darinka Fakin, Univerza v Mariboru, Slovenija, e-pošta: darinka.fakin@um.si

Marija Jenko, Univerza v Ljubljani, Slovenija, e-pošta: marija.jenko@ntf.uni-lj.si

Tatjana Kreže, Univerza v Mariboru, Slovenija, e-pošta: tatjana.kreze@um.si

Petra Prebil Bašin, Gospodarska zbornica Slovenije, Slovenija, e-pošta: petra.prebil.basin@gzs.si

Melita Rebič, Odeja d. o. o. Slovenija, e-pošta: melita.rebic@odeja.si

Almira Sadar, Univerza v Ljubljani, Slovenija, e-pošta: almira.sadar@ntf.uni-lj.si

Barbara Simončič, Univerza v Ljubljani, Slovenija. e-pošta: barbara.simoncic@ntf.uni-lj.si

Karin Stana Kleinschek, Univerza v Mariboru, Slovenija, e-pošta: karin.stana@um.si

Helena Zidarič,  Inplet pletiva, d. o. o., Slovenija, e-pošta:  helena.zidaric@inplet.si

Veronika Vrhunc, Predilnica Litija d. o. o., Slovenija, e-pošta: veronika.vrhunc@litija.com

 

Naslov uredništva

Uredništvo Tekstilec

Snežniška 5

SI-1000 Ljubljana

Telefon: +386 (0)1 200 32 24

Faks: +386 (0)1 200 32 70

E-naslov: tekstilec@ntf.uni-lj.si