GLASILO SLOVENSKIH TEKSTILCEV • SLOVENE JOURNAL FOR TEXTILE AND CLOTHING TECHNOLOGY, DESIGN AND MARKETING
ISSN 2350-3696 UDK 677+689(05)
2010
Tekstilec 10–12/2010

Tekstilec 10–12/2010

Tekstilec 10–13/2010, vol. 53, 253–336.   Irena Petrinić, Jasmina Korenak, Marjana Simonič, Mirjana Čurlin:Obdelava tekstilnih odpadnih voda z membranskim bioreaktorjem Alenka Pavko Čuden:Parametri zbitega levo-desnega pletiva (2. del)_moduli zanke in Mundenove konstante – zbita in superzbita struktura Mohsen Shanbeh, Arash Ataeian, Mohammad Sheikhzadeh, Zasan Zare:Učinek finosti filamentov na barvne vrednosti in odbojnost svetlobe barvanih poliestrskih...
Tekstilec 7–9/2010

Tekstilec 7–9/2010

Tekstilec 7–9/2010, vol. 53, 173–252.   Darinka Fakin, Darinka Tepeš, Alenka Majcen Le Marechal, Alenka Ojstršek, Mojca Božič:Barvanje volne z rastlinskimi barvili in vrednotenje vzorcev z uporabo barvnega sistema CIE Alenka Pavko Čuden:Parametri zbitega levo-desnega pletiva (1. del)_moduli zanke in Mundenove konstante – stanje raziskav Marija Gorjanc, Janez Kovač, Marija Gorenšek:Rentgenska fotoelektronska spektroskopija za določanje...
Tekstilec 4–6/2010

Tekstilec 4–6/2010

Tekstilec 4–6/2010, vol. 53, 173–252. Alenka Pavko Čuden:Geometrijski modeli votkovne zanke – ohlapna, normalna in zbita struktura Marija Gorenšek, Marija Gorjanc, Janez Kovač:Preiskava kemijskih sprememb na površini PET pletiva z rentgensko fotoelektronsko spektroskopijo po obdelavi s korona plazmo in po staranju pletiva
Tekstilec 1–3/2010

Tekstilec 1–3/2010

Tekstilec 1–3/2010, vol. 53, 1–96. Živa Zupin, Anica Pendić, Krste Dimitrovski:Primerjalna študija fizikalno mehanskih lastnosti tkanin v vezavah keper in atlas Damjana Celcar, Jelka Geršak, Harriet Meinander:Vrednotenje toplotnih lastnosti tekstilij in njihovih kombinacij