Tekstilec 1–3/2010, vol. 53, 1–96.


Živa Zupin, Anica Pendić, Krste Dimitrovski:
Primerjalna študija fizikalno mehanskih lastnosti tkanin v vezavah keper in atlas

Damjana Celcar, Jelka Geršak, Harriet Meinander:
Vrednotenje toplotnih lastnosti tekstilij in njihovih kombinacij


Povzetek: 

TEKSTILEC_Vol53_No1_3