Tekstilec 7–8/2002, vol. 45.


Vanja Kokol, Vera Golob:
Biotehnologija v tekstilnih procesih plemenitenja 2. Del Encimsko plemenitenje tekstilnih vlaken – tehnološki postopki

Krste Dimitrovski, Helena Gabrijelčič:
Napovedovanje barvnih vrednosti žakarskih tkanin

Stanislav Praček, Danilo Jakšić:
Teorija odvijanja preje z navitka 2. Robni pogoji in sila zračnega upora