Tekstilec 5–6/2002, vol. 45.


Vanja Kokol, Simona Teodorovič, Vera Golob:
Biotehnologija v tekstilnih procesih plemenitenja 1. Del Encimi, industrija in okolje

Stanislav Praček, Danilo Jakšić:
Teorija odvijanja preje z navitka 1. Izpeljava gibalnih enačb