Tekstilec 3–4/2002, vol. 45.


Lidija Tušek, Karin Stana-Kleinschek, Volker Ribitsch:
Modifikacije PA 6 z NH3 plazmo

Tomaž Završnik:
Redukcijska barvila danes in v prihodnosti