Tekstilec 4–6/2005, vol. 48.


Petra Forte Tavčer, Andrej Zabret:
Nove, okolju prijazne možnosti izkuhavanja in beljenja bombaža za sanitetne izdelke

Bruno Završnik:
Pomen marketinškega komuniciranja v oblačilni industriji Slovenije

Diana Gregor-Svetec, Andrej Zabret:
Primernost uporabe lažjih vlaknovin v higienskih izdelkih

Brigita Tomšič, Barbara Simončič:
Protimikrobna učinkovitost 3-(trimetoksisilil)-propildimetilalkilamonijevega klorida

Tomaž Završnik:
Tehnične tekstilije – Nekateri vidiki današnjega stanja – 2. del

Ružica Čunko, Emira Pezelj, Maja Somogyl:
Ugotavljanje učinkovitosti inkontinenčnih plenic