Tekstilec 11–12/2003, vol. 46.


Alenka Pavko Čuden, Gordana Lumpert:
Analiza pletene strukture iz opredene preje z elastanskim jedrom

Rozalija Blekač, Jelka Geršak, Ivan Gubenšek:
Model simulacije obremenitev in deformacij tkanin pri polaganju

Sabina Fijan, Sonja Šostar Turk, Suzana Arnuš:
Problemi pri mehčanju vode v pralnicah – okužba ionskih izmenjevalcev

Barbara Simončič, Lidija Černe, Krste Dimitrovski, Odon Planinšek:
Uporaba Washburnove enačbe za določitev poroznosti tkanin

Robert Šoster, Nika Veronovski, Lidija Tušek, Karin Stana-Kleinschek, Simona Strnad, Volker Ribitsch:
Zeta potencial PA 6