Tekstilec 7–8/2004, vol. 47.


Stanislav Praček:
Drsenje preje po navitku med odvijanjem 2. Del – Delna analitična rešitev