Tekstilec 5–6/2004, vol. 47.


Marjana Simonič, Irena Petrinić, Sonja Šostar-Turk:
Čiščenje odpadnih voda iz industrijske pralnice z uporabo membranske tehnologije

Severina Iskrač, Karin Stana – Kleinschek, Majda Sfiligoj Smole, Simona Strnad, Bojana Vončina, Mojca Štrafela:
Statistično načrtovanje postopka apretiranja viskoznih tkanin iz močno vite preje 1. Del – Apretiranje z reagenti z nizko vsebnostjo formaldehida

Urša Stankovič Elesini,  Emil Knez, Mirjam Leskovšek:
Vgrajevanje mikrokapsul v tekstilna vlakna