KAZALO

189 Uvodnik
Z mehkobo tekstila ustvarimo toplino doma
Melita Rebič

 

ZNANSTVENI ČLANKI

190 Zložljive levo-leve pletene strukture z oksetičnim potencialom • Izvirni znanstveni članek
Darja Rant in Alenka Pavko-Čuden

198 Spoznavanje z odjemalcem v modni industriji • Izvirni znanstveni članek
Lucija Magajna

207 Raziskava semantičnih razsežnosti oblik in barv v vzorcu “Wild Rose” • Izvirni znanstveni članek
Špela Udovič, Asja Nina Kovačev in Barbara Rodica

222 Barvne pretvorbe v CIECAM02 in CIELAB • Izvirni znanstveni članek
Nika Bratuž, Andrej Javoršek in Dejana Javoršek