Tekstilec 1–2/2001, vol. 44.


Nicolaie Hoblea, Mihai Ciocoiu:
Izbira dejavnikov, ki vplivajo na proces toplotnega lepljenja z uporabo analize sipanja