Tekstilec 11–12/2000, vol. 43.

Andrej Demšar, Franci Sluga:
Dodatek parafinskega olja talini iz mešanice polipropilena in polietilena

Marija Gorenšek, Jure Sedeljšak:
Izboljšanje obstojnosti obarvanj na bombažu s turkiznimi reaktivnimi barvili

Diana Gregor Svetec:
Izdelava polipropilenskih vlaken iz mešanic dveh polimerov različne molekulske mase

Barbara Simončič, Andreja Kos, Tatjana Rijavec:
Vpliv različnih dejavnikov na obarvanje poliamidne 6,6 mikrofilamentne preje s kislim barvilom