GLASILO SLOVENSKIH TEKSTILCEV • SLOVENE JOURNAL FOR TEXTILE AND CLOTHING TECHNOLOGY, DESIGN AND MARKETING
ISSN 2350-3696 UDK 677+689(05)
Tekstilec 7–8/2003

Tekstilec 7–8/2003

Tekstilec 7–8/2003, vol. 46. Jelka Geršak, Dragana Grujić:Vpliv oblačila na toplotno fiziološko udobje človeka pri različnih obremenitvah in klimatskih pogojih
Tekstilec 5–6/2003

Tekstilec 5–6/2003

Tekstilec 5–6/2003, vol. 46. Petra Forte Tavčer:Čiščenje odpadne tehnološke vode pri tiskanju s pigmenti Tomaž Završnik:Digitalni tekstilni tiskDarja Žunič Lojen, Andrej Polajnar, Štefka Ščap:Oblikovanje delovnih mest s pomočjo računalniških programov
Tekstilec 3–4/2003

Tekstilec 3–4/2003

Tekstilec 3–4/2003, vol. 46. Barbara Simončič:Pomen protimikrobnih sredstev pri plemenitenju tekstilijDarja Žunič Lojen, Andrej Polajnar:Računalniško podprta analiza delovnega mesta
Tekstilec 1–2/2003

Tekstilec 1–2/2003

Tekstilec 1–2/2003, vol. 46. Petra Forte Tavčer:Beljenje s peroksiocetno kislinoClaudia Herzberg, Sybille Krzywinski, Hartmut Rödel:Obremenitvam prilagojena 3D ojačitev tekstilnih šablon Doina Cascaval, Mihai Ciocoiu:Ocenjevanje učinkovitosti statev z avtomatskim izbiralom polnjenja
Tekstilec 11–12/2002

Tekstilec 11–12/2002

Tekstilec 11–12/2002, vol. 45. Darja Žunič Lojen, Andrej Polajnar, Nataša Camlek:Ergonomsko oblikovanje delovnih mest pri krojenju usnjaIrena Lesjak:Upravljanje z blagovno znamko – nuja ali breme za slovenske konfekcionarje Barbara Simončič, Mateja Kert:Vpliv strukture in sestave površinsko aktivnih snovi na interakcije barvilo – tekstilni substrat Dunja Šajn, Jelka Geršak:Vpliv vrste in tipa šiva na nabiranje šiva...
Tekstilec 9–10/2002

Tekstilec 9–10/2002

Tekstilec 9–10/2002, vol. 45. Vanja Kokol, Vera Golob:Biotehnologija v tekstilnih procesih plemenitenja 3. Del – Encimsko plemenitenje tekstilnih vlaken – tehnološki postopkiNanika Čakš, Andrej Polajnar:Nujnost oblikovanja delovnih mest zaradi bolezni gibal Lucija Kobal, Iva Batič:Tekstim – zaščita pred elektromagnetnim sevanjem
Tekstilec 7–8/2002

Tekstilec 7–8/2002

Tekstilec 7–8/2002, vol. 45. Vanja Kokol, Vera Golob:Biotehnologija v tekstilnih procesih plemenitenja 2. Del Encimsko plemenitenje tekstilnih vlaken – tehnološki postopki Krste Dimitrovski, Helena Gabrijelčič:Napovedovanje barvnih vrednosti žakarskih tkanin Stanislav Praček, Danilo Jakšić:Teorija odvijanja preje z navitka 2. Robni pogoji in sila zračnega upora
Tekstilec 5–6/2002

Tekstilec 5–6/2002

Tekstilec 5–6/2002, vol. 45. Vanja Kokol, Simona Teodorovič, Vera Golob:Biotehnologija v tekstilnih procesih plemenitenja 1. Del Encimi, industrija in okolje Stanislav Praček, Danilo Jakšić:Teorija odvijanja preje z navitka 1. Izpeljava gibalnih enačb
Tekstilec 3–4/2002

Tekstilec 3–4/2002

Tekstilec 3–4/2002, vol. 45. Lidija Tušek, Karin Stana-Kleinschek, Volker Ribitsch:Modifikacije PA 6 z NH3 plazmo Tomaž Završnik:Redukcijska barvila danes in v prihodnosti
Tekstilec 1–2/2002

Tekstilec 1–2/2002

Tekstilec 1–2/2002, vol. 45. Tatjana Rijavec, Jasna Jerončič:Volna avtohtone bovške pasme ovac
Tekstilec 11–12/2001

Tekstilec 11–12/2001

Tekstilec 11–12/2001, vol. 44. Lidija Fras, Karin Stana-Kleinschek, Simona Strnad, Volker Ribitsch:Disociacijsko – adsorpcijske značilnosti PA 6 vlaken z uporabo titracijskih metod Klemen Možina, Vili Bukošek, Igor Emrl:Lezenje in relaksacija PA 6 in PA 6.6 Marija Gorenšek, Marija Klobučar, Olga Jarc:Primerjava nekaterih parametrov poliestrne tkanine, obarvane po konvencionalnem in alkalnem postopku
Tekstilec 9–10/2001

Tekstilec 9–10/2001

Tekstilec 9–10/2001, vol. 44. Daniela Zavec, Jelka Geršak:Napoved obnašanja tkanin kot vhodna informacija za proces izdelave oblačil Barbara Simončič, Lidija Černe:Uporaba fluoroogljikovih polimerov pri sodobnih olje- in vodoodbojnih apreturah
Tekstilec 5–6/2001

Tekstilec 5–6/2001

Tekstilec 5–6/2001, vol. 44.
Tekstilec 3–4/2001

Tekstilec 3–4/2001

Tekstilec 3–4/2001, vol. 44. Jelka Đonlagić, Vera Golob:Varovanje okolja in standardizacija s poudarkom na sistemu ravnanja z okoljem (ISO 14001)
Tekstilec 1–2/2001

Tekstilec 1–2/2001

Tekstilec 1–2/2001, vol. 44. Nicolaie Hoblea, Mihai Ciocoiu:Izbira dejavnikov, ki vplivajo na proces toplotnega lepljenja z uporabo analize sipanja
Tekstilec 11–12/2000

Tekstilec 11–12/2000

Tekstilec 11–12/2000, vol. 43. Andrej Demšar, Franci Sluga:Dodatek parafinskega olja talini iz mešanice polipropilena in polietilena Marija Gorenšek, Jure Sedeljšak:Izboljšanje obstojnosti obarvanj na bombažu s turkiznimi reaktivnimi barvili Diana Gregor Svetec:Izdelava polipropilenskih vlaken iz mešanic dveh polimerov različne molekulske mase Barbara Simončič, Andreja Kos, Tatjana Rijavec:Vpliv različnih dejavnikov na obarvanje poliamidne 6,6 mikrofilamentne preje s...
Tekstilec 9–10/2000

Tekstilec 9–10/2000

Tekstilec 9–10/2000, vol. 43. Lidija Tušek, Simona Strnad, Karin Stana-Kleinschek, Volker Ribitsch, Carsten Werner:Analiza površine vlaken z mikroskopijo atomskih sil (AFM) Ron Postle, Jacqueline Rebecca Postle:Dinamika gubanja tkanin Simona Strnad, Majda Sfiligoj Smole:Vpliv obdelave na fibriliranje liocel vlaken Vera Golob, Ana Marija Grancarić, Ivo Soljačić:Vpliv predobdelave bombaža na izdatnost reaktivnih barvil
Tekstilec 7–8/2000

Tekstilec 7–8/2000

Tekstilec 7–8/2000, vol. 43. Zdenka Filipič, Karin Stana-Kleinschek, Tatjana Krže:Uporaba tenziometrije za zasledovanje sorpcijskih lastnosti celuloznih vlaken
Tekstilec 5–6/2000

Tekstilec 5–6/2000

Tekstilec 5–6/2000, vol. 43. Momir Nikolić, Franc Lesjak, Andrej Štritof:Bodočnost prstanskega predenja Nada Kuhar, Marija Gorenšek:Poskusi alkalnega barvanja poliestrne preje George K. Stylios, T. R. Wan, L. Chen:Principi navideznih (virtualnih) oblačil Danilo Jakšić:Tetraaksialne tkanine kot armatura kompozitov in laminatov
Tekstilec 3–4/2000

Tekstilec 3–4/2000

Tekstilec 3–4/2000, vol. 43. Tatjana Rijavec:Delovanje sončne svetlobe na vlakna Karin Stana – Kleinschek, Severina Iskrač: Določitev vzrokov porumenitve optično beljenih bombažnih pletenin Koleta Zafirova, Vera Meško, Liljana Markovska:Računalniška simulacija stisljivosti preprog
Tekstilec 1–2/2000

Tekstilec 1–2/2000

Tekstilec 1–2/2000, vol. 43. Danilo Jakšić:Mehanizmi močenja oblačil Mateja Vrblač, Sonja Šostar Turk: Mešanice polisaharidno-sintetičnih gostil v reaktivnem tisku