Tekstilec 1–3/2006, vol. 49.


Stanislav Praček:
Navidezne sile pri matematičnem nodeliranju gibanja preje – 2. Del – Gibalna enačba

Mojca Božič, Vanja Kokol:
Redukcijska barvila konvencionalni postopek barvanja in ekološke alternative