Tekstilec 7–8/2000, vol. 43.

Zdenka Filipič, Karin Stana-Kleinschek, Tatjana Krže:
Uporaba tenziometrije za zasledovanje sorpcijskih lastnosti celuloznih vlaken