GLASILO SLOVENSKIH TEKSTILCEV • SLOVENE JOURNAL FOR TEXTILE AND CLOTHING TECHNOLOGY, DESIGN AND MARKETING
ISSN 2350-3696 UDK 677+689(05)
Tekstilec 1/2012

Tekstilec 1/2012

Tekstilec 1/2012, vol. 55, 1–80.   Damjana Celcar:Inteligentne tekstilije s fazno spremenljivimi materiali in njihov vpliv na toplotno udobje oblačil Alenka Pavko-Čuden, Anže Kupljenik:Pletiva iz viskoze, pridobljene iz bambusove celuloze Katja Kavkler, Andrej Demšar:Uporaba FTIR in ramanske spektroskopije pri kvalitativni analizi strukturnih sprememb celuloznih vlaken  
Tekstilec 10–12/2011

Tekstilec 10–12/2011

Tekstilec 10–12/2011, vol. 54, 209–280.   Tatjana Rijavec, Živa Zupin:Tekstilije iz novih sojinih proteinskih vlaken (SPF) Marija Gorjanc, Marija Gorenšek:Vpliv barvanja bombaža z reaktivnim barvilom na adsorpcijo srebra
Tekstilec 7–9/2011

Tekstilec 7–9/2011

Tekstilec 7–9/2011, vol. 54, 145–208.   Branko Neral, Sonja Šostar-Turk, Sabina Fijan:Okoljski vplivi različnih razkuževalnih postopkov nege tekstilij Aleš Doliška:Uporaba kremenove mikrotehtnice za spremljanje adsorpcije biopolimerov
Tekstilec 4–6/2011

Tekstilec 4–6/2011

Tekstilec 4–6/2011, vol. 54, 65–144.   Marica Starešinič, Boštjan Šumiga, Bojana Boh:Mikrokapsuliranje za tekstilno uporabo in uporaba analize SEM posnetkov za vizualizacijo mikrokapsul Beni Pavlišič, Lidija Černe, Sabina Bračko, Vesna Ferk Savec:Vpliv UV-sevanja na obarvanja bombažnih tkanin z naravnimi barvili Povzetek:  TEKSTILEC_Vol54_No4_6
Tekstilec 1–3/2011

Tekstilec 1–3/2011

Tekstilec 1–3/2011, vol. 54, 1–64.   Nika Špička, Petra Forte Tavčer:Glukoza oksidaze – potencialni encimi za beljenje tekstilnih vlaken Alenka Pavko Čuden:Parametri zbitega levo-desnega pletiva (3. del)_debelina pletiva in Knaptonova konstanta
Tekstilec 10–12/2010

Tekstilec 10–12/2010

Tekstilec 10–13/2010, vol. 53, 253–336.   Irena Petrinić, Jasmina Korenak, Marjana Simonič, Mirjana Čurlin:Obdelava tekstilnih odpadnih voda z membranskim bioreaktorjem Alenka Pavko Čuden:Parametri zbitega levo-desnega pletiva (2. del)_moduli zanke in Mundenove konstante – zbita in superzbita struktura Mohsen Shanbeh, Arash Ataeian, Mohammad Sheikhzadeh, Zasan Zare:Učinek finosti filamentov na barvne vrednosti in odbojnost svetlobe barvanih poliestrskih...
Tekstilec 7–9/2010

Tekstilec 7–9/2010

Tekstilec 7–9/2010, vol. 53, 173–252.   Darinka Fakin, Darinka Tepeš, Alenka Majcen Le Marechal, Alenka Ojstršek, Mojca Božič:Barvanje volne z rastlinskimi barvili in vrednotenje vzorcev z uporabo barvnega sistema CIE Alenka Pavko Čuden:Parametri zbitega levo-desnega pletiva (1. del)_moduli zanke in Mundenove konstante – stanje raziskav Marija Gorjanc, Janez Kovač, Marija Gorenšek:Rentgenska fotoelektronska spektroskopija za določanje...
Tekstilec 4–6/2010

Tekstilec 4–6/2010

Tekstilec 4–6/2010, vol. 53, 173–252. Alenka Pavko Čuden:Geometrijski modeli votkovne zanke – ohlapna, normalna in zbita struktura Marija Gorenšek, Marija Gorjanc, Janez Kovač:Preiskava kemijskih sprememb na površini PET pletiva z rentgensko fotoelektronsko spektroskopijo po obdelavi s korona plazmo in po staranju pletiva
Tekstilec 1–3/2010

Tekstilec 1–3/2010

Tekstilec 1–3/2010, vol. 53, 1–96. Živa Zupin, Anica Pendić, Krste Dimitrovski:Primerjalna študija fizikalno mehanskih lastnosti tkanin v vezavah keper in atlas Damjana Celcar, Jelka Geršak, Harriet Meinander:Vrednotenje toplotnih lastnosti tekstilij in njihovih kombinacij
Tekstilec 10–12/2009

Tekstilec 10–12/2009

Tekstilec 10–12/2009, vol. 52, 255–374. Maja Bauman, Mojca Poberžnik, Aleksandra Lobnik:Čiščenje tekstilnih odpadnih voda s postopkoma O3 in H2O2_O3 Tatjana Rijavec, Vili Bukošek:Nova vlakna za 21. stoletje Marija Gorjanc, Miran Mozetič, Marija Gorenšek:Priprava bombažne tkanine z nizkotlačno plazmo za boljšo adhezijo nanosrebra Sevda Altas, Hüseyin, Kadoğlu:Raziskava kompaktnega predenja za preje iz regenerirane celuloze in sintetične...
Tekstilec 7–9/2009

Tekstilec 7–9/2009

Tekstilec 7–9/2009, vol. 52, 149–254. Danijela Klemenčič, Zoran Pertović, Nevena Puač, Marija Gorenšek:Obdelava tkanine poliester bombaž-Lycra s plazmo ArN2 Dejana Đorđević, Špela Žebre, Sabina Bračko:Primerjava instrumentov za merjenje fasadnih barv z uporabo treh enačb za določanje barvnih razlik Brigita Tomšič:Vpliv velikosti delcev srebra na baktericidno učinkovitost celuloznih vlaken
Tekstilec 4–6/2009

Tekstilec 4–6/2009

Tekstilec 4–6/2009, vol. 52, 73–148. Danilo Jakšić, Nikola Jakšić:Pomanjkljivosti klasične metode navijanja predilniških navitkov Dejana Đorđević, Andrej Javoršek, Aleš Hladnik:Primerjava CMCCAT2000 in bradfordskega modela kromatične prilagoditve
Tekstilec 1–3/2009

Tekstilec 1–3/2009

Tekstilec 1–3/2009, vol. 52, 1–72. Petra Forte Tavčer, Pavla Križman Lavrič, Jasna Bednjač, Vili Bukošek:Optimiziranje tiskanja tkanin z uporabo statističnega programa za načrtovanje poskusov Oktay Pamuk, Ziynet Öndoğan, Maria Jose Abreu:Termofiziološke lastnosti udobnosti kirurških oblačil za enkratno in večkratno uporabo
Tekstilec ITMA 2007 • 2008

Tekstilec ITMA 2007 • 2008

Tekstilec ITMA 2007 • 2008, vol. 51.
Tekstilec 10–12/2008

Tekstilec 10–12/2008

Tekstilec 10–12/2008, vol. 51, 277–360. Nika Veronovski, Silvo Hribernik, Majda Sfiligoj Smole:Funkcionalizacija tekstilij z nano TiO2 in SiO2 prevlekami Tatjana Rijavec:Kapok v tehničnih tekstilijah Diana Gregor Svetec:Natezne lastnosti polipropilenskih filamentov
Tekstilec 7–9/2008

Tekstilec 7–9/2008

Tekstilec 7–9/2008, vol. 51, 193–276. Brigita Tomšič, Barbara Simončič, Danijela Cvijn, Boris Orel, Mateja Zorko, Andrej Simončič:Elementarno srebro nano delcev kot antibakterijsko sredstvo na bombažni tkanini Barbara Ocepek, Petra Forte Tavčer:Mikrokapsuliranje na področju tekstilstva Brigita Tomšič, Barbara Simončič, Metka Žerjav, Andrej Simončič:Nizko hranljivi medij izboljša določitev fungicidnega delovanja
Tekstilec 4–6/2008

Tekstilec 4–6/2008

Tekstilec 4–6/2008, vol. 51, 101–192. Sonja Šostar-Turk, Reinhold Schneider, Irena Petrinić, Rebeka Fijan:Ekološke alternative v konvencionalnem postopku barvanja z reaktivnimi barvili Lidija Černe, Barbara Simončič, Odon Planinšek:Uporaba Zismanovega modela za določitev kritične površinske napetosti apretiranih vodo- in oljeodbojnih tekstilij
Tekstilec 1–3/2008

Tekstilec 1–3/2008

Tekstilec 1–3/2008, vol. 51, 1–100. Tanja Nuša Kočevar, Krste Dimitrovski:Možnosti ustvarjanja vizualno enobarvnih simulacij tkanin iz različno obarvanih niti Helena Gabrijelčič, Krste Dimitrovski:Spektrofotometrična analiza barve in optičnih učinkov tkanin iz različno obarvanih niti Mašenka Mikuž, Sonja Šostar-Turk, Petra Forte-Tavčer:Tiskanje in dezeniranje v procesu brizgalnega tiska tekstilij
Tekstilec 10–12/2007

Tekstilec 10–12/2007

Tekstilec 10–12/2007, vol. 50. Simona Strnad, Olivera Šauperl, Lidija Fras, Anita Jazbec:Hitozan – vsestransko uporaben biopolimer
Tekstilec 7–9/2007

Tekstilec 7–9/2007

Tekstilec 7–9/2007, vol. 50. Darinka Fakin, Alenka Ojstršek, Aleš Doliška:Hidroliza reaktivnih barvil pri barvanju lanu v odvisnosti od vrste procesa Mateja Kert, Barbara Simončič:Pomen interakcij barvilo-tenzid v barvarstvu
Tekstilec 4–6/2007

Tekstilec 4–6/2007

Tekstilec 4–6/2007, vol. 50. Helena Gabrijelčič:Barva in optični pojavi na tkanini Živa Zupin:Deformacija Ittnovega barvnega kroga v barvnih sistemih CIE Lab in CIE xy Dunja Šajn:Vpliv materiala na kakovost šiva
Tekstilec 1–3/2007

Tekstilec 1–3/2007

Tekstilec 1–3/2007, vol. 50. Polonca Preša, Petra Forte Tavčer:Pektinaze kot sredstvo za bioizkuhavanje Brigita Tomšič, Barbara Simončič, Jelica Vince, Boris Orel, Aljaž Vilčnik, Mojca Fir, Angela Šurca Vuk, Vasko Jovanovski:Uporaba ATR IR spektroskopije pri proučevanju strukturnih sprememb celuloznih vlaken Mateja Kert, Barbara Simončič:Vpliv strukture neionskega tenzida na interakcije tenzid-tenzid
Tekstilec 10–12/2006

Tekstilec 10–12/2006

Tekstilec 10–12/2006, vol. 49. Dunja Šajn:Elastične lastnosti sukancev po raztezanju Danilo Jakšić, Nikola Jakšić:Metoda ugotavljanja časa tolerance v ekstremnih razmerah podhlajanja ali pregrevanja organizma Marija Gorenšek, Mateja Sever, Franci Debelak, Tatjana Rijavec, Sabina Bračko:Pametne tekstilije za zavese Impregnirno barvanje poliestrne preje s fosforescenčnimi pigmenti Nika Veronovski, Majda Sfiligoj Smole, Tatjana Kreže, Aleksandra Lobnik:Samočistilne tekstilije na...
Tekstilec 7–9/2006

Tekstilec 7–9/2006

Tekstilec 7–9/2006, vol. 49.
Tekstilec 4–6/2006

Tekstilec 4–6/2006

Tekstilec 4–6/2006, vol. 49. Alenka Majcen Le Marechal, Darinka Brodnjak Vončina, Darko Golob, Nina Novak:Možna rešitev čiščenja odpadnih voda iz tekstilne industrije – evropski projekt ADOPBIO Sabina Fijan, Sonja Šostar-Turk, Tanja Pušić:Primerjava primarnih učinkov pranja pri uporabi različnih postopkov pranja bolnišničnih tekstilij
Tekstilec 1–3/2006

Tekstilec 1–3/2006

Tekstilec 1–3/2006, vol. 49. Stanislav Praček:Navidezne sile pri matematičnem nodeliranju gibanja preje – 2. Del – Gibalna enačba Mojca Božič, Vanja Kokol:Redukcijska barvila konvencionalni postopek barvanja in ekološke alternative
Tekstilec 10–12/2005

Tekstilec 10–12/2005

Tekstilec 10–12/2005, vol. 48. Mojca Poberžnik, Marjana Simonič:Razbarvanje odpadnih voda procesa barvanja s postopki flokulacije in koagulacije Barbara Simončič, Tea Toplišek, Maša Kalčič:Vpliv strukture in koncentracije tenzida na njegovo učinkovitost kot omakalnega sredstva
Tekstilec 7–9/2005

Tekstilec 7–9/2005

Tekstilec 7–9/2005, vol. 48. Stanislav Praček:Matematični model za simulacijo procesa odvijanja preje 2. Del – Stožčasti navitki Manja Kurečič, Majda Sfiligoj Smole, Jože Grdadolnik:Študij strukturnih sprememb polietilentereftalatnih vlaken z ramansko spektroskopijo
Tekstilec 4–6/2005

Tekstilec 4–6/2005

Tekstilec 4–6/2005, vol. 48. Petra Forte Tavčer, Andrej Zabret:Nove, okolju prijazne možnosti izkuhavanja in beljenja bombaža za sanitetne izdelke Bruno Završnik:Pomen marketinškega komuniciranja v oblačilni industriji SlovenijeDiana Gregor-Svetec, Andrej Zabret:Primernost uporabe lažjih vlaknovin v higienskih izdelkih Brigita Tomšič, Barbara Simončič:Protimikrobna učinkovitost 3-(trimetoksisilil)-propildimetilalkilamonijevega kloridaTomaž Završnik:Tehnične tekstilije – Nekateri vidiki današnjega stanja – 2. del Ružica Čunko,...
Tekstilec 1–3/2005

Tekstilec 1–3/2005

Tekstilec 1–3/2005, vol. 48. Tatjana Rijavec:Barvno aktivne tekstilije – kromizem ali reverzibilno spreminjanje barve Tomaž Završnik:Tehnične tekstilije – Nekateri vidiki današnjega stanja – 1-del
Tekstilec 9–12/2004

Tekstilec 9–12/2004

Tekstilec 9–12/2004, vol. 47. Urška Vrabič, Dijana Gregor-Svetec:Lastnosti regularnih viskoznih vlaken, namenjenih za izdelavo damskih higienskih izdelkov Stanislav Praček:Matematični model za simulacijo procesa odvijanja preje – 1. Del – Valjasti navitkiDanilo Jakšić, Nikola Jakšić:Poroznost obraznih mask, ki se uporabljajo v zdravstvu Sabina Fijan, Sonja Šostar-Turk, Avrelija Cencič:Sanitarno-mikrobiološke preiskave bolnišničnih tekstilij, negovanih v pralnicahSeverina Iskrač, Simona...
Tekstilec 7–8/2004

Tekstilec 7–8/2004

Tekstilec 7–8/2004, vol. 47. Stanislav Praček:Drsenje preje po navitku med odvijanjem 2. Del – Delna analitična rešitev
Tekstilec 5–6/2004

Tekstilec 5–6/2004

Tekstilec 5–6/2004, vol. 47. Marjana Simonič, Irena Petrinić, Sonja Šostar-Turk:Čiščenje odpadnih voda iz industrijske pralnice z uporabo membranske tehnologije Severina Iskrač, Karin Stana – Kleinschek, Majda Sfiligoj Smole, Simona Strnad, Bojana Vončina, Mojca Štrafela:Statistično načrtovanje postopka apretiranja viskoznih tkanin iz močno vite preje 1. Del – Apretiranje z reagenti z nizko vsebnostjo formaldehidaUrša Stankovič Elesini, ...