Tekstilec 4–6/2008, vol. 51, 101–192.


Sonja Šostar-Turk, Reinhold Schneider, Irena Petrinić, Rebeka Fijan:
Ekološke alternative v konvencionalnem postopku barvanja z reaktivnimi barvili

Lidija Černe, Barbara Simončič, Odon Planinšek:
Uporaba Zismanovega modela za določitev kritične površinske napetosti apretiranih vodo- in oljeodbojnih tekstilij


Povzetek: 

TEKSTILEC_Vol51_No4_6