Tekstilec 1–3/2007, vol. 50.


Polonca Preša, Petra Forte Tavčer:
Pektinaze kot sredstvo za bioizkuhavanje

Brigita Tomšič, Barbara Simončič, Jelica Vince, Boris Orel, Aljaž Vilčnik, Mojca Fir, Angela Šurca Vuk, Vasko Jovanovski:
Uporaba ATR IR spektroskopije pri proučevanju strukturnih sprememb celuloznih vlaken

Mateja Kert, Barbara Simončič:
Vpliv strukture neionskega tenzida na interakcije tenzid-tenzid

 

Povzetek:
TEKSTILEC_Vol50_No1_3