Tekstilec 2/2012, vol. 55, 81–160.

 

Marica Starešinič, Jure Ahtik, Barbara Simončič, Sabina Bračko:
Določanje barve objektov v urbanem okolju s spektroradiometrom

 

Povzetek: 

TEKSTILEC_Vol.55_No. 2