Mag. Marta Abram Zver, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor

Izr. prof. dr. Mateja Bizjak, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Ljubljana

Izr. prof. dr. Sabina Bračko, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Ljubljana

Prof. dr. Vili Bukošek, zaslužni profesor, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Ljubljana

Mag. Damir Cibic, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Ljubljana

Prof. dr. Ružica Čunko, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb

Izr. prof. Elena Fajt, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Ljubljana

Izr. prof. dr. Darinka Fakin, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor

Prof. dr. Petra Eva Forte Tavčer, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Ljubljana

Doc. dr. Barbara Golja, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Ljubljana

Doc. dr. Marija Gorjanc, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Ljubljana

Dr. Silvo Hribernik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor

Prof. dr. Josphat Igadwa Mwasiagi, Bahir Dar University, Bahir Dar

Doc. dr. Svjetlana Janjić, Univerzitet u Banjoj Luci, Tehnološki fakultet, Banja Luka

Doc. dr. Dejana Javoršek, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Ljubljana

Dr. Andreja Jelen, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Ljubljana

Izr. prof. dr. Simona Jevšnik, İstanbul Teknik Üniversitesi, Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi, Istanbul

Prof. Dr.-Ing. Marcela Kolinova, Technická univerzita v Liberci, Kakulta textilní, Liberec

Doc. dr. Mateja Kos Koklič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Ljubljana

Izr. prof. dr. Branka Lozo, Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, Zagreb

Prof. Dr.-Ing. Katerina Machova, Technická univerzita v Liberci, Kakulta textilní, Liberec

Prof. Dr.-Ing. Blažena Musilova, Technická univerzita v Liberci, Kakulta textilní, Liberec

Izr. prof. dr. Alenka Pavko Čuden, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Ljubljana

Doc. dr. Tanja Podbevšek, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Ljubljana

Doc. dr. Vesna Marija Potočić Matković, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb

Izr. prof. dr. Tatjana Rijavec, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Ljubljana

Doc. dr. Andreja Rudolf, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor

Prof. Almira Sadar, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Ljubljana

Prof. dr. Majda Sfiligoj Smole, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor

Prof. dr. Zenun Skenderi, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb

Prof. Darko Slavec, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Ljubljana

Izr. prof. dr. Zoran Stjepanovič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor

Doc. dr. Dunja Šajn Gorjanc, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Ljubljana

Izr. prof. dr. Antoneta Tomljenović, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb

Doc. dr. Brigita Tomšič, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Ljubljana

Dr. Marinka Vovk, EKO – TCE, d. o. o., Vojnik, Center ponovne uporabe, d. o. o., Ormož

Izr. prof. dr. Daniela Zavec Pavlinić, Titera, d. o. o., Murska Sobota

 

Recenzenti v letu 2012 >

Recenzenti v letu 2013 >