prof. dr. Bojana Boh, Univerza v Ljubljani, NTF, Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko, Ljubljana

izr. prof. dr. Sabina Bračko, Univerza v Ljubljani, NTF, Oddelek za tekstilstvo, Ljubljana

red. prof. dr. Vili Bukošek, Univerza v Ljubljani, NTF, Oddelek za tekstilstvo, Ljubljana

doc. dr. Lidija Černe, Univerza v Ljubljani, NTF, Oddelek za tekstilstvo, Ljubljana

izr. prof. dr. Andrej Demšar, Univerza v Ljubljani, NTF, Oddelek za tekstilstvo, Ljubljana

izr. prof. dr. Polona Dobnik Dubrovski, Univerza v Mariboru, Fakuletata za strojništvo, Oddelek za tekstilne materiale in oblikovanje, Maribor

doc. dr. Sabina Fijan, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Maribor

red. prof. dr. Petra Forte Tavčer, Univerza v Ljubljani, NTF, Oddelek za tekstilstvo, Ljubljana

doc. dr. Aleš Hladnik, Univerza v Ljubljani, NTF, Oddelek za tekstilstvo, Ljubljana

izr. prof. dr. Simona Jevšnik, Visoka šola za dizajn, Ljubljana

doc. dr. Katja Kavkler, Javni zavod republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Restavratorski center, Ljubljana

mag. Stane Kuralt, Zvezda SPT, Kranj

mag. Mirjam Leskovšek, Univerza v Ljubljani, NTF, Oddelek za tekstilstvo, Ljubljana

prof. dr. Branka Lozo, Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, Zagreb

red. prof. dr. Miran Mozetič, Institut Jožef Stefan, Ljubljana

izr. prof. dr. Tadeja Muck, Univerza v Ljubljani, NTF, Oddelek za tekstilstvo, Ljubljana

doc. dr. Branko Neral, Univerza v Mariboru, Fakuletata za strojništvo, Oddelek za tekstilne materiale in oblikovanje, Maribor

red. prof. dr. Momir Nikolić, Univerza v Ljubljani, NTF, Oddelek za tekstilstvo, Ljubljana

doc. dr. Alenka Pavko Čuden, Univerza v Ljubljani, NTF, Oddelek za tekstilstvo, Ljubljana

doc. dr. Vesna Marija Potočić Matković, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb

red. prof. dr. Tanja Pušić, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb

izr. prof. dr. Tatjana Rijavec, Univerza v Ljubljani, NTF, Oddelek za tekstilstvo, Ljubljana

doc. dr. Andreja Rudolf, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Oddelek za tekstilne materiale in oblikovanje, Maribor

red. prof. dr. Barbara Simončič, Univerza v Ljubljani, NTF, Oddelek za tekstilstvo, Ljubljana

doc. dr. Boris Sluban, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor

red. prof. dr. Ivo Soljačić, prof. emeritus, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb

izr. prof. dr. Urška Stankovič Elesini, Univerza v Ljubljani, NTF, Oddelek za tekstilstvo, Ljubljana

Jože Smole, Združenje delodajalcev Slovenije, Ljubljana

izr. prof. dr. Zoran Stjepanovič, Univerza v Mariboru, Fakuletata za strojništvo, Oddelek za tekstilne materiale in oblikovanje, Maribor

Špela Pust, Labod, čistilnica in pralnica, Ljubljana

doc. dr. Antonieta Tomljenović, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb

izr. prof. mag. Tamara Trček Pečak, Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Ljubljana

doc. dr. Brigita Tomšič, Univerza v Ljubljani, NTF, Oddelek za tekstilstvo, Ljubljana

doc. dr. Raša Urbas, Univerza v Ljubljani, NTF, Oddelek za tekstilstvo

red. prof. dr. Bojana Vončina, Univerza v Mariboru, Oddelek za tekstilne materiale in oblikovanje, Maribor

doc. dr. Urška Vrabič Brodnjak, Univerza v Ljubljani, NTF, Oddelek za tekstilstvo, Ljubljana