prof. dr. Arun P. Aneja, East Carolina University, College of Science and Technology, ZDA

izr. prof. dr. Mateja Bizjak, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Ljubljana

izr. prof. dr. Sabina Bračko, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Ljubljana

izr. prof. dr. Maja Brozović, Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, Zagreb

red. prof. dr. Vili Bukošek, zaslužni profesor, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Ljubljana

mag. Damir Cibic, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Ljubljana

izr. prof. dr. Polona Dobnikar Dubrovski, Univerza v Mariboru,  Fakulteta za strojništvo, Maribor

doc. dr. Sanja Ercegović Ražić, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb

red. prof. dr. Jelka Geršak, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor

doc. dr. Marija Gorjanc, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Ljubljana

Breda Goršek, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Republika Slovenija, Ljubljana

doc. dr. Dragana Grujić, Univerzitet u Banjoj Luci, Tehnološki fakultet, Banja Luka

doc. dr. Aleš Hladnik, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Ljubljana

prof. dr. Sayed Ibrahim, Technická univerzita v Libereci, Fakulta textilní, Liberec, Republika Češka

mag. Andrej Iskra, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Ljubljana

izr. prof. dr. Simona Jevšnik, Univerza v Mariboru,  Fakulteta za strojništvo, Maribor

prof. Marija Jenko, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Ljubljana

doc. dr. Igor Karlović, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

doc. dr. Maja Klančnik, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Ljubljana

doc. dr. Marta Klanjšek Gunde, Kemijski inštitut, Ljubljana

izr. prof. dr. Tadeja Muck, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Ljubljana

red. prof. dr. Momir Nikolić, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Ljubljana

izr. prof. dr. Alenka Pavko Čuden , Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Ljubljana

izr. prof. Nataša Peršuh, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Ljubljana

doc. dr. Vesna Marija Potočić Matković, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb

red. prof. dr. Tanja Pušić, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb

izr. prof. dr. Tatjana Rijavec, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Ljubljana

red. prof. dr. Mihailo Ristić, Univerzitet u Banjoj Luci, Tehnološki fakultet, Banja Luka

doc. dr. Andreja Rudolf, Univerza v Mariboru,  Fakulteta za strojništvo, Maribor

red. prof. Darko Slavec, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Ljubljana

doc. dr. Boris Sluban, Univerza v Mariboru,  Fakulteta za strojništvo, Maribor

red. prof. dr. Ivo Soljačić, zaslužni professor, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb

izr. prof. dr. Urška Stankovič Elesini, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Ljubljana

izr. prof. dr. Zoran Stjepanovič, Univerza v Mariboru,  Fakulteta za strojništvo, Maribor

izr. prof. dr. Antoneta Tomljenović, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb

doc. dr. Brigita Tomšič, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Ljubljana

red. prof. dr. Zlatko Vrličak, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb

red. prof. dr. Bojana Vončina, Univerza v Mariboru,  Fakulteta za strojništvo, Maribor

 

Recenzenti v letu 2012 >