Tekstilec 1–2/2004, vol. 47.


Stanislav Praček:
Drsenje preje po navitku med odvijanjem. 1. Del – Izpeljava enačb

Tatjana Rijavec, Vili Bukošek:
Nova vlakna za 21. stoletje

Bruno Završnik:
Pogajalske (ne)sposobnosti slovenskih managerjev

Barbara Simončič, Lidija Černe:
Vpliv različnih dejavnikov na površinsko prosto energijo apretiranih bombažnih tkanin