Tekstilec 10–12/2005, vol. 48.


Mojca Poberžnik, Marjana Simonič:
Razbarvanje odpadnih voda procesa barvanja s postopki flokulacije in koagulacije

Barbara Simončič, Tea Toplišek, Maša Kalčič:
Vpliv strukture in koncentracije tenzida na njegovo učinkovitost kot omakalnega sredstva