Tekstilec, letn. 57, 2014, št. 4

 

VSEBINA

 

ZNANSTVENI ČLANKI

264      Koeficient elastične učinkovitosti in elastični povratek modificirane poliester/polivinil alkoholne
………..prstanske preje • Pawan Kumar, Sujit Kumar Sinha and Subrata Ghosh Izvleček in reference

Department of Textile Technology, National Institute of Technology, Jalandhar-144011, Punjab, India

Izvirni znanstveni članek

Prispelo 10-2014 • Sprejeto 11-2014

Korespondenčni avtor:

Dr. Sujit Kumar Sinha

E-pošta: sinhask@nitj.ac.in

 

Izvleček

Spremembe v strukturi preje odpirajo nove možnosti uporabe. V raziskavi smo strukturo prstanske preje iz mešanice vlaken poliester/polivinil alkohol (PVAL) modificirali z odtopitvijo PVAL-a, pri čemer so preje vsebovale različen odstotek PVAL vlaken. Elastični povratek in koeficient elastične učinkovitosti sta bila za primerjavo izmerjena pred in po odtapljanju PVAL-a. Da bi preučili učinek, smo spremenili tudi finočo vlaken in koeficient vitja. Za preučitev elastičnega povratka so bili poizkusi izvedeni pri 2- in 4-odstotnem raztezku, medtem ko je bil koeficient elastične učinkovitosti izračunan pri uporabi 30 % in 50 % pretržne obremenitve prej. Rezultati t-testa so potrdili znatne razlike v koeficientu elastične učinkovitosti in elastičnem povratku prej, ki so bile modificirane z odstranitvijo PVAL-a. Ugotovljeno je bilo tudi, da finoča vlaken ter koeficient vitja vplivata na elastično obnašanje prej. Modificirane preje so imele izboljšane vrednosti elastičnega povratka.

Ključne besede: elastični povratek, koeficient elastične učinkovitosti, poliesterna in PVAL vlakna, prstanska preja

 

Viri

 1. Structural mechanics of fibres, yarns and fabrics. Edited by J. W. S. Hearle, Grosberg, P., Backer, Stanley. New York : John Wiley and Sons Inc., 1969, 175−207.
 2. PLATT, M. Milton. Mechanics of elastic performance of textile materials. Textile Research Journal, 1950, 20(1), 1‒15.
 3. The structure of yarn. Edited by Witold Žurek. Warsaw : Foreign scientific publications department of the national centre for scientific, technical and economic information, 1975, 175‒178.
 4. SUSICH, George, BACKER, Stanley. Tensile recovery behaviour of textile fibers. Textile Research Journal, 1951, 21(7), 482‒509, doi: 10.1177/004051755102100704.
 5. Physical properties of textile fibres 8th edition Edited by J. W. S. Hearle, W. Morton, W. E. Cambridge. England : CRC Press, Woodhead Publishing, 2008, 338‒347.
 6. HAMBURGER, J. Walter. Mechanics of elastic performance of textile materials: Part I. Development of an elastic performance coefficient in tension. Textile Research Journal, 1948, 18(2), 102‒113, doi: 10.1177/004051754801800204.
 7. HAMBURGER, J. Walter. Mechanics of elastic performance of textile materials: Part II The application of sonic techniques to the investigation of the effect of viscoelastic behaviour upon stress-strain relationship in certain high polymers. Textile research Journal, 1948, 18(12), 705‒743, doi: 10.1177/004051754801801201.
 8. SETT, S. K., MUKHERJEE, A., SUR, D. Tensile characteristics of rotor and friction spun jute blended yarn. Textile Research Journal, 2000, 70(8), 723‒728, doi: 10.1177/004051750007000810.
 9. CHATTOPADHYAY, R., SINHA, S. K. Studies on structural integrity of polyester –cotton friction spun yarn by cyclic extension test. Fibres and Polymers, 2011, 12(2), 268‒274, doi: 10.1007/s12221-011-0268-0.
 10. TYAGI, G. K., GOYAL, A., PATNAIK, A. Elastic recovery properties of polyester jet-spun yarns. Indian Journal of Fibre and Textile Research, 2002, 352‒357.
 11. TYAGI, G. K., SHARMA, Dhirendra. Performance and low-stress characteristics of polyester-cotton MVS yarns. Indian Journal of Fibre and Textile Research, 29, 2004, 301‒307.
 12. TYAGI, G. K., GOYAL, A., SINGH, A. Effect of add-on finish and process variables on recovery properties of jet-spun polyester yarns. Indian Journal of Fibre and Textile Research, 2004, 29, 44‒48.
 13. GUTHRIE, J. C., NORMAN, S. Measurement of the elastic recovery of viscose rayon filaments. Journal of the Textile Institute, 1961, 52(11), 503‒512, doi: 10.1080/19447016108688590.
 14. TYAGI, G. K., GOYAL, A., Chattopadhyay, R. Low stress and recovery characteristics of tencel blended ring, rotor and MJS yarns. Indian Journal of Fibre and Textile Research, 2013, 38, 331‒339.
 15. MANICH, M. Albert, DE CASTELLER, M. D. Elastic recovery and inverse relaxation of polyester staple fibre rotor spun yarns. Textile Research Journal, 1992, 62(4), 196‒200, doi: 10.1177/004051759206200403.
 16. Standard test method for elastic properties of textile fibres. ASTM, 1774‒94, 455‒459.
 17. HAMBURGER, J. Walter, PLATT, M. Milton, MORGAN, M. Henry. Mechanics of elastic performance of textile materials: Part X Some aspects of elastic behaviour at low strains. Textile Research Journal, 1952, 22(11), 695‒725, doi: 10.1177/004051755202201101.
 18. PLATT, M. Milton. Mechanics of elastic performance of textile materials: Part IV Some aspects of stress analysis of textile structures-staple fibre yarns. Textile Research Journal, 1950, 20(8), 518‒538, doi: 10.1177/004051755002000801.
 19. PLATT, M. Milton. Mechanics of elastic performance of textile materials: Part VI Influence of twist on modulus of elasticity. Textile Research Journal, 1950, 20(10), 665‒667, doi: 10.1177/004051755002001001.
 20. HAMBURGER, J. Walter, PLATT, M. Milton. An engineering approach to the analysis and design of textile structures. Journal of the Textile Institute, 1953, 44(8), 475‒512, doi: 10.1080/19447015308687858.

 


 

273      Oblikovanje superhidrofobne in oleofobne bombažne tkanine, pobarvane z reaktivnimi barvili
………..• Marija Gorjanc, Brigita Tomšič, Tina Mandelj, Rahela Kurent, Kristina Zdovc, Katarina Drevenšek,
………..Nina Pajsar, Mateja Kert in Barbara Simončič  Izvleček in reference

Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, Snežniška 5, 1000 Ljubljana

Izvirni znanstveni članek

Prispelo 9-2014 • Sprejeto 10-2014

Korespondenčna avtorica:

Prof. dr. Barbara Simončič

E-pošta: barbara.simoncic@ntf.uni-lj.si

 

 

Izvleček

V raziskavi je bil proučevan vpliv barvanja s tremi reaktivnimi barvili Avitera SE (rumeno, rdeče in modro) na funkcionalne lastnosti bombažnih tkanin, apretiranih z nanodelci SiO2, vodo- in oljeodbojno apreturo (FAS) ter kombinacijo obeh (SiO2 + FAS). Hkrati je bil proučevan tudi vpliv nanesenih apretur na spremembo barve barvanih vzorcev. Prisotnost različnih apretur smo proučevali z vrstično elektronsko mikroskopijo (SEM) in infrardečo spektroskopijo s Fourierjevo transformacijo (FTIR). Vodo- in oljeodbojnost nebarvanih in barvanih apretiranih vzorcev pred pranjem in po njem smo določili z meritvami statičnih stičnih kotov vode in n-heksadekana, kotov zdrsa vode in z ocenami oljeodbojnosti (AATCC 118-1966 T). Barvne lastnosti vzorcev so bile proučevane pred nanosom apretur in po njem, po pranju in dvainsedemdeseturnem osvetljevanju. Prisotnost apreture je bila potrjena tako z rezultati FTIR kot SEM-analize. Superhidrofobne lastnosti so bile dosežene na vseh apretiranih vzorcih in se zaradi predhodnega barvanja niso poslabšale. Kljub nanosu nanodelcev SiO2 vzorci niso izkazali samočistilnih lastnosti. Nanos vseh apretur je zagotovil oljeodbojnost vzorcev, ki se je na predhodno barvanih vzorcih celo rahlo povečala. Apreture so bile dobro pralno obstojne. Prisotnost apretur je močno vplivala na barvo vzorcev, ne glede na to, ali so bili barvani ali ne. Apretura FAS je povzročila potemnitev in porumenitev vzorcev, medtem ko je apretura SiO2 vplivala na spremembo barve na modro, rumeno oziroma rdečo. Iz rezultatov barvnih sprememb smo opazili, da so imeli apretirani barvani vzorci zelo slabo barvno obstojnost na osvetljevanje.

Ključne besede: reaktivna barvila, nanodelci SiO2, FAS, sol-gel, lotusov efekt, oljeodbojnost

 

Viri 

 1. SONG, Junlong, ROJAS, Orlando Jose. Approaching super-hydrophobicity from cellulosic materials: A Review. Nordic pulp & paper research journal, 2013, 28(2), 216-238, doi: 10.3183/NPPRJ-2013-28-02-p216-238.
 2. WANG, Shing Dar, LIN, Bai Jun, HSIEH, Chien Cheng, LIN, Chao Chieh. Application of superhydrophobic sol gel on canvas. Applied surface science, 2014, 307, 101-108, doi: 10.1016/j.apsusc.2014.03.173.
 3. HEINONEN, Saara, HUTTUNEN-SAARIVIRTA, Elina, NIKKANEN, Juha-Pekka, RAULIO, Mari, PRIHA, Outi, LAAKSO, Jarmo, STORGARDS, Erna, LEVANEN, Erkki. Antibacterial properties and chemical stability of superhydrophobic silver-containing surface produced by sol-gel route. Colloids and surfaces a-physicochemical and engineering aspects, 2014, 453, 149-161, doi: 10.1016/j.colsurfa.2014.04.037.
 4. VASILJEVIĆ, Jelena, TOMŠIČ, Brigita, JERMAN, Ivan, OREL, Boris, JAKŠA, Gregor, KOVAČ Janez, SIMONČIČ, Barbara. Multifunctional superhydrophobic/oleophobic and flame-retardant cellulose fibres with improved ice-releasing properties and passive antibacterial activity prepared via the sol-gel method. Journal of sol-gel science and technology, 2014, 70(3), 385-399, doi: 10.1007/s10971-014-3294-8.
 5. HOEFNAGELS, H. F., WU, D., de WITH, G., MING, W. Biomimetic superhydrophobic and highly oleophobic cotton textiles. Langmuir, 2007, 23(26),13158-13163, doi: 10.1021/la702174x.
 6. GHOSH, Nilmoni, SINGH, Amit Vikram, VAIDYA, Ashish Anant. Water-based layer-by-layer surface chemical modification of biomimetic materials: oil repellency. ACS Applied materials & interfaces, 2013, 5(18), 8869-8874, doi: 10.1021/am401766z.
 7. LIU, Quanyong, ZHANG, Liqun, JIANG, Lei. Biomimetic preparation of elastomeric fibers with micro/nano structures on the surfaces. Progress in natural science-Materials international, 2012, 22(5), 493-501, doi: 10.1016/j.pnsc.2012.08.002.
 8. SAS, Iurii, GORGA, Russell E., JOINES, Jeff A., THONEY, Kristin A. Literature review on superhydrophobic self-cleaning surfaces produced by electrospinning. Journal of polymer science part B – Polymer physics, 2012, 50(12), 824-845, doi: 10.1002/polb.23070.
 9. SIMONČIČ, Barbara, TOMŠIČ, Brigita, OREL, Boris, JERMAN, Ivan. Tekstilija kot navdih iz narave. Tekstilec, 2010, 53(10/12), 294-306.
 10. VASILJEVIĆ, Jelena, GORJANC, Marija, TOMŠIČ, Brigita, OREL, Boris, JERMAN, Ivan, MOZETIČ, Miran, VESEL, Alenka, SIMONČIČ, Barbara. The surface modification of cellulose fibres to create super-hydrophobic, oleophobic and self-cleaning properties. Cellulose, 2013, 20(1), 277-289, doi: 10.1007/s10570-012-9812-3.
 11. GORJANC, Marija, JAZBEC, Katja, MALOPRAV, Anja, GODEC, Petra, FORTE TAVČER, Petra, SIMONČIČ, Barbara. Oblikovanje lotosovega efekta« na bombažni tkanini s plazmo, encimi in apreturo sol-gel. Tekstilec, 2012, 55(3), 206-214.
 12. OREL, Boris, JERMAN, Ivan, VILČNIK, Andrej, TOMŠIČ, Brigita, SIMONČIČ, Barbara. Sol-gel postopki kot izziv pri proizvodnji tekstilij = Sol-gel processes as a challenge in textile production. V Zbornik prispevkov : 38. simpozij o novostih v tekstilstvu in 3. simpozij o novostih v grafiki, Ljubljana, 21. junij 2007. SIMONČIČ, Barbara (ur.), HLADNIK, Aleš (ur.), JAVORŠEK, Dejana (ur.). Ljubljana : Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, 2007, str. 3–15.
 13. YEN, Ming-Shien, KUO, Mu-Cheng and CHEN, Chien-Wen. Characterisation of sol-gel based hybrid silicon dioxide/heteroarylthiazole dyes on polyamide fabric. Coloration technology, 2012, 128(4), 276–282, doi: 10.1111/j.1478-4408.2012.00375.x.
 14. VERONOVSKI, Nika, HRIBERNIK, Silvo, SFILIGOJ SMOLE, Majda. Funkcionalizacija tekstilij z nano TiO2 in SiO2 prevlekami. Tekstilec, 2008, 51(10-12), 300-318.
 15. MAHLTIG, Boris, KNITTEL, Dierk, SCHOLLMEYER, E, BOTTCHER, H. Incorporation of triarylmethane dyes into sol-gel matrices deposited on textiles. Journal of sol-gel science and technology, 2004, 31(1-3), 293-297, doi: 10.1023/B:JSST.0000048006.70681.7c.
 16. AĶIT, Aysun Cireli, ONAR, Nurhan. Leaching and fastness behavior of cotton fabrics dyed with different type of dyes using sol-gel process. Journal of applied polymer science, 2008, 109(1), 97–105, doi: 10.1002/app.27284.
 17. KISSA, E. Repellent finishes. V Handbook of fiber science and technology: Volume II, Chemical processing of fibers and fabrics: Functional finishes, Part B. New York : Marcel Dekker, 1984, 144–204.
 18. SCHRAMM, Christian, RINDERER, Beate. Dyeing and DP treatment of sol-gel pre-treated cotton fabrics. Fibers and polymers, 2011, 12(2), 226-232, doi: 10.1007/s12221-011-0226-x.
 19. XU, Lihui, CAI, Zaisheng, SHEN, Yong, WANG, Liming, DING, Ying. Facile preparation of superhydrophobic polyester surfaces with fluoropolymer/SiO2 nanocomposites based on vinyl nanosilica hydrosols. Journal of applied polymer science, 2014, 131(11), art. no. 40340, doi: 10.1002/app.40340.
 20. YIN, Yunjie, WANG, Chaoxia. Sol-gel synthesis and characterizations of organically modified silica coatings on knitted cellulose for fixation applications. Progress in organic coatings, 2012, 73(1), 14-18, doi: 10.1016/j.porgcoat.2011.08.013.
 21. GORJANC, Marija in GORENŠEK Marija. Vpliv barvanja bombaža z reaktivnim barvilom na adsorpcijo srebra, Tekstilec, 2011, 54(10-12), 228-237.
 22. HOU, Aiqin, YU, Yanhong, CHEN, Huawei. Uniform dispersion of silica nanoparticles on dyed cellulose surface by sol-gel method. Carbohydrate polymers, 2010, 79(3), 578-583, doi: 10.1016/j.carbpol.2009.09.004.
 23. FARAHMANDJOU, Majid, KHALILI, P. Study of nano SiO2/TiO2 superhydrophobic self-cleaning surface produced by sol-gel. Australian journal of basic and applied sciences, 2013, 7(6), 462-465.
 24. SIMONČIČ, Barbara, HADŽIĆ, Samira, VASILJEVIĆ, Jelena, ČERNE, Lidija, TOMŠIČ, Brigita, JERMAN, Ivan, OREL, Boris, MEDVED, Jožef. Tailoring of multifunctional cellulose fibres with “lotus effect” and flame retardant properties. Cellulose, 2014, 21(1), 595-605, doi: 10.1007/s10570-013-0103-4.
 25. OWENS, Frank J., POOLE, Charles P. The physics and chemistry of nanosolids. Hoboken, N. J. : Wiley-Interscience, cop., 2008, 539 str.
 26. JELER, Slava, KUMAR, Marko, TIŠLER, Vesna, BOŽIČ, Dušan. Interdisciplinarnost barve. Del 1.: V znanosti. 2001, Maribor : DKS, 384 str.

 


 

283      Vpliv protimikrobne apreture na barvo in barvno obstojnost tekstilij iz naravnih vlaken
………..• Eva Ilec1, Aleš Hladnik2 in Barbara SimončičIzvleček in reference

1Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, Muzejski trg 1, 2250 Ptuj

2Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, Snežniška 5, 1000 Ljubljana

Izvirni znanstveni članek

Prispelo 9-2014 • Sprejeto 10-2014

Korespondenčna avtorica:

Prof. dr. Barbara Simončič

E-pošta: barbara.simoncic@ntf.uni-lj.si

 

Izvleček

Namen raziskave je bil proučiti vpliv prisotnosti protimikrobne apreture sol-gel na podlagi dimetil-tetradecil-[3-(trimetoksisilil)-propil] amonijevega klorida (Si-QAC ) na barvo in barvne obstojnosti bombažne (CO), svilene (SE) in volnene (WO) tkanine, ki se največkrat uporabljajo pri konserviranju-restavriranju zgodovinskih tekstilij. Tkanina CO je bila pobarvana z direktnimi in reaktivnimi barvili ter indigom, tkanina SE s kovinsko kompleksnimi barvili in tkanina WO s kislimi barvili. Uporabljeni so bili rumeni, rdeči in modri barvni toni. Sredstvo Si-QAC je bilo naneseno v dveh naraščajočih koncentracijah. Pobarvani neapretirani in apretirani vzorci tkanin CO, SE in WO so bili umetno osvetljevani v aparatu Xenotest in večkrat zaporedno oprani v Launder-Ometru. Med osvetljevanimi in neosvetljevanimi ter pranimi in nepranimi vzorci so bile določene barvne razlike, ki so bile pozneje statistično obdelane z multifaktorsko analizo variance ANOVA. Iz rezultatov meritev je razvidno, da je prisotnost apreture vplivala na spremembo barve vseh pobarvanih vzorcev. Prisotnost apreture je statistično značilno poslabšala svetlobne obstojnosti obarvanj, ni pa statistično značilno vplivala na pralne obstojnosti obarvanj. Barvne obstojnosti so bile v veliki meri odvisne od strukture barvila.

Ključne besede: naravna vlakna, protimikrobna apretura, vpliv apreture na barvo, pralna obstojnost obarvanj, svetlobna obstojnost obarvanj

 

Viri

 1. TIMAR-BALAZSY, Agnes, EASTOP, Dinah. Chemical principles of textile conservation (Routlege Series in conservation and museology). New York : Routlege, 2011, 443 str.
 2. LENNARD, Frances, EWER, Patricia. Textile conservation : advances in practise. Glasgow : Elsevier, 2010, 299 str.
 3. SIMONČIČ, Barbara, TOMŠIČ, Brigita. Structures of novel antimicrobial agents for textiles: a review. Textile Research Journal, 2010, 80(16), 1721–1737, doi: 10.1177/0040517510363193.
 4. SONG, Le, BANEY, Ronald H. Antibacterial evaluation of cotton textile treated by trialkoxysilane compounds with antimicrobial moiety. Textile Research Journal, 2011, 81(5), 504–511, doi: 10.1177/0040517510380776.
 5. MAHLTIG, Boris, FIEDLER, Dirk, FISCHER, Anja, SIMON, Paul. Antimicrobial coatings on textiles-modification of sol-gel layers with organic and inorganic biocides. Journal of sol-gel science and technology, 2010, 55(3), 269–277, doi: 10.1007/s10971-010-2245-2.
 6. LUNDIN, Jeffrey G., CONESKI, Peter N., FULMER, Preston A., WYNNE, James H. Relationship between surface concentration of amphiphilic quaternary ammonium biocides in electrospun polymer fibers and biocidal activity. Reactive and functional polymers, 2014, 77, 39–46, doi: 10.1016/j.reactfunctpolym.2014.02.004.
 7. TOMŠIČ, Brigita, SIMONČIČ, Barbara, OREL, Boris, ŽERJAV, Metka, SCHROERS, Hans, SIMONČIČ, Andrej, SAMARDŽIJA, Zoran. Antimicrobial activity of AgCl embedded in a silica matrix on cotton fabric. Carbohydrate polymers, 2009, 75(4), 618–626, doi: 10.1016/j.carbpol.2008.09.013.
 8. TOMŠIČ, Brigita, ILEC, Eva, ŽERJAV, Metka, HLADNIK, Aleš, SIMONČIČ, Andrej, SIMONČIČ, Barbara. Characterisation and functional properties of antimicrobial bio-barriers formed by natural fibres. Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 2014, 122, 72−78, doi: 10.1016/j.colsurfb.2014.06.047.
 9. CALDEIRA, Estela, PISKIN, Erhan, GRANADEIRO, Luiza, SILVA, Filomena, GOUVEIA, Isabel C. Biofunctionalization of cellulosic fibres with L-cysteine: Assessment of antibacterial properties and mechanism of action against Staphylococcus aureus and Klebsiella pneumoniae. Journal of biotechnology, 2013, 168(4), 426–435, doi: 10.1016/j.jbiotec.2013.10.021.
 10. LIU, Bo, WANG, Xiaoying, PANG, Chunsheng, LUO, Jiwen, LUO, Yuqiong, SUN, Runcang. Preparation and antimicrobial property of chitosan oligosaccharide derivative/rectorite nanocomposite. Carbohydrate polymers, 2013, 92(2), 1078–1085, doi: 10.1016/j.carbpol.2012.10.060.
 11. TOMŠIČ, Brigita, KLEMENČIČ, Danijela, SIMONČIČ, Barbara, OREL, Boris. Influence of antimicrobial finishes on the biodeterioration of cotton and cotton/polyester fabrics: Leaching versus bio-barrier formation. Polymer degradation and stability, 2011, 96(7), 1286–1296, doi: 10.1016/j.polymdegradstab.2011.04.004.
 12. GAO, Yuan, CRANSTON, Robin. Recent advances in antimicrobial treatments of textile. Textile Research Journal, 2008, vol 78(1), 60–72, doi: 10.1177/0040517507082332.
 13. GANESAN, P., RAMACHANDRAN, T., KARTHIK, T., ANAND, V. S. P, GOWTHAMAN, T. Process optimization of Aerva lanata extract treated textile material for microbial resistance in healthcare textiles. Fibers and polymers, 2013, 14(10), 1663–1673, doi: 10.1007/s12221-013-1663-5.
 14. SIMONČIČ, Barbara, TOMŠIČ, Brigita, ČERNE, Lidija, OREL, Boris, JERMAN, Ivan, KOVAČ, Janez, ŽERJAV, Metka, SIMONČIČ, Andrej. Multifunctional water and oil repellent and antimicrobial properties of finished cotton: influence of sol-gel finishing procedure. Journal of sol-gel science and technology, 2012, 61(2), 340–354, doi: 10.1007/s10971-011-2633-2.
 15. EL OLA, Samih Mohamed Abo, KOTEK, Richard, WHITE, W. Curtis, REEVE, John Allan, HAUSER, Peter, KIM, Joon Ho. Unusual polymerization of 3-(trimethoxysilyl)-propyldimethyloctadecyl ammonium chloride on PET substrates. Polymer, 2004, 45(10), 3215–3225, doi: 10.1016/j.polymer.2004.02.041.
 16. PERŠIN, Zdenka, MAVER, Uroš, PIVEC, Tanja, MAVER, Tina, VESEL, Alenka, MOZETIČ, Miran, STANA-KLEINSCHEK, Karin. Novel cellulose based materials for safe and efficient wound treatment. Carbohydrate polymers, 2014, 100(Special Issue), 55–64, doi: 10.1016/j.carbpol.2013.03.082.
 17. KLEMENČIČ, Danijela, MUHA, Petra, KLEPACKA, Wioleta, TOMŠIČ, Brigita, DEMŠAR, Andrej, ANEJA, P. Arun, ŽAGAR, Kristina, SIMONČIČ, Barbara. Influence of preparation procedure of colloidal silver solution on properties of fibres from polylactic acid. Tekstilec, 2013, 56(4), 302–311.
 18. SHASTRI, P. Jayagouri, RUPANI, G. Meeta, JAIN, L. Roonal. Antimicrobial activity of nanosilver-coated socks fabrics against foot pathogens. Journal of the textile institute. 2012, 103(11), 1234–1243, doi: 10.1080/00405000.2012.675680.
 19. KLEMENČIČ, Danijela, TOMŠIČ, Brigita, KOVAČ, Franci, ŽERJAV, Metka, SIMONČIČ, Andrej, SIMONČIČ, Barbara. Preparation of novel fibre-silica-Ag composites: the influence of fibre structure on sorption capacity and antimicrobial activity. Journal of Materials Science, 2014, 49(10), 3785–3794, doi: 10.1007/s10853-014-8090-x.
 20. GORJANC, Marija, BUKOŠEK, Vili, GORENŠEK, Marija, MOZETIČ, Miran. CF4 plasma and silver functionalized cotton. Textile Research Journal, 2010, 80(20), 2204–2213, doi: 10.1177/0040517510376268.
 21. GORENŠEK, Marija, GORJANC, Marija, BUKOŠEK, Vili, KOVAČ, Janez, JOVANČIČ, Petar, MIHAILOVIČ, Darka. Functionalization of PET fabrics by corona and nano silver. Textile Research Journal, 2010, 80(3), 253–262, doi: 10.1177/0040517509105275.
 22. YAZDANSHENAS, E. Mohammad, SHATERI-KHALILABAD, Mohammad. In situ synthesis of silver nanoparticles on alkali-treated cotton fabrics. Journal of industrial textiles, 2013, 42(4), 459–474, doi: 10.1177/1528083712444297.
 23. FRAS ZEMLJIČ, Lidija, PERŠIN, Zdenka, STENIUS, Per. Improvement of chitosan adsorption onto cellulosic fabrics by plasma treatment. Biomacromolecules, 2009, 10, 1181–1187, doi: 10.1021/bm801483s.
 24. KHALIL-ABAD, Mohammad Shateri, YAZDANSHENAS, Mohammad Esmail, NATEGHI, Mohammad Reza. Effect of cationization on adsorption of silver nanoparticles on cotton surfaces and its antibacterial activity. Cellulose, 2009, 16, 1147–1157, doi: 10.1007/s10570-009-9351-8.
 25. QU, Li-Jun, GUO, Xiao-Qing, TIAN, Ming-Wei, LU, Ang. Antimicrobial fibers based on chitosan and polyvinyl-alcohol. Fibers and polymers, 2014, 15(7), 1357–1363, doi: 10.1007/s12221-014-1357-7.
 26. EMAM, E. Hossam, MOWAFI, Salwa, MASHALY, M. Hamada, REHAN, Mohamed. Production of antibacterial colored viscose fibers using in situ prepared spherical Ag nanoparticles. Carbohydrate polymers, 2014, 110, 148–155, doi: 10.1016/j.carbpol.2014.03.082.
 27. RAD, Panthea Sepahi, MONTAZER, Majid, RAHIMI, Mohammad Karim. Simultaneous antimicrobial and dyeing of wool: A facial method. Journal of applied polymer science, 2011, 122(2), 1405–1411, doi: 10.1002/app.34089.
 28. ILIĆ, Vesna, SAPONJIĆ, Zoran, VODNIK, Vesna, POTKONJAK, B., JOVANČIĆ, P., NEDELJKOVIĆ, Jovan, RADETIĆ, Maja. The influence of silver content on antimicrobial activity and color of cotton fabrics functionalized with Ag nanoparticles. Carbohydrate polymers, 2009, 78(3), 564–569, doi: 10.1016/j.carbpol.2009.05.015.
 29. MONTAZER, Majid, ALIMOHAMMADI, Farbod, SHAMEI, Ali, RAHIMI, Mohammad Karim. Durable antibacterial and cross–linking cotton with colloidal silver nanoparticles and butane tetracarboxylic acid without yellowing. Colloids and Surfaces B, 2012, 89, 196–202, doi: 10.1016/j.colsurfb.2011.09.015.
 30. SCHINDLER, W. D., HAUSER, P. J. Chemical finishing of textiles. Cambridge: Woodhead Publishing, 2004, str. 165–174.
 31. GORENŠEK, Marija, MEDEN, Anton, GORJANC, Marija, RECELJ, Petra. Parameters influencing dyeability of cotton warp at dip-dyeing for jeans. Textile Research Journal, 2008, 78(6), 524–531, doi: 10.1177/0040517507082957.
 32. Backup Information Sanitized® T 99-19 »Hygiene protection makes you feel good and comfortable«, Marketing/CorporateIdentity/Backup/Textil/T 99-19 en indd. Dok Nr. T5302E 02, str. 1–14.
 33. JELER, Slava, KUMAR, Marko, TIŠLER, Vesna, BOŽIČ, Dušan. Interdisciplinarsnost barve. 1. del: V znanosti. Maribor: DKS, 2001, str. 223–224.

 


 

300      Pregled računalniških modelov za simulacijo tekstilij • Simona Jevšnik1, Fatma Kalaoğlu1,
………..Sena Terliksiz1 and Jure Purgaj2 Izvleček in reference

1Istanbul Technical University, Textile Technologies and Design Faculty, Istanbul, Inon. Cad. No. 65, 34437, Turkey
2Pädagogische Hochschule Wien, Institut für Berufsbildung, Mode- und Designpädagogik, Grenzakcerstraße 18, A-1100 Wien, Austria

Pregledni znanstveni članek

Prispelo 10-2014 • Sprejeto 11-2014

Korespondenčna autorica:

Izr. prof. dr. Simona Jevšnik

E-pošta: simonajevsnik@gmail.com

 

Izvleček

Računalniške 3D tehnologije so čedalje bolj prisotne na različnih tekstilnih področjih, od konstruiranja in izdelave tkanin in oblačil, virtualne predstavitve človeškega telesa, interaktivnega virtualnega prototipiranja, do virtualnih modnih revij in e-trgovanja. Prispevek podaja pregled pogosteje uporabljenih računalniških metod za simulacijo tekstilij. Razdeljen je na dva dela: v prvem je opisano trenutno stanje uporabe računalniških modelov za simulacijo tekstilij, temu sledi razlaga osnovnih pojmov in potrebnih parametrov za njihovo simulacijo. V drugem delu so predstavljeni pristopi in metode za njihovo izgradnjo. V zaključkih je podan pregled najznačilnejših uporabljenih tehnik in parametrov, potrebnih za definiranje računalniških modelov tekstilij ter smernice nadaljnjega razvoja.

Ključne besede: CAD/CAM v tekstilstvu, simulacije tekstilij, modeli tekstilij

 

Viri

 1. HOUSE, H. Donald, BREEN, E. David. Cloth Modeling and Animation. Massachusetts : A. K. Peters Natick, Ltd. Natick, 2000, 344.
 2. HU, Jinlian. Computer technology for textiles and apparel. Cambridge : Woodhead Publishing Series in Textiles: Number 121, 2011, 392.
 3. VOLINO, Pascal, MAGNENAT –THALMANN, Nadia. Virtual clothing, Theory and practise. Berlin : Springer-Verlag, 2000, 283.
 4. JEVŠNIK, Simona, KALAOĞLU, Fatma, ERYURUK, Selin Hanife, BIZJAK, Matejka, STJEPANOVIČ, Zoran. Evaluation of garment fit model using AHP. Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2015, 23, 2(110) in print.
 5. STJEPANOVİČ, Zoran. IMB 2006 – Novelties in the Field of the 3D Virtual Prototyping. Tekstilec, 2006, 49(7/9), 117−121.
 6. JEVŠNIK, Simona, STJEPANOVIĆ, Zoran, CELCAR, Damjana. Virtual clothes´ simulations. In 1st International Conference I Love Inter/National Fashion : book of proceedings. Ljubljana, April 2−4, 2009, 67−74.
 7. VOLINO, Pascal, CORDIER, Frederic, MAGNENAT-THALMANN, Nadia. From early virtual garment simulation to interactive fashion design. Computer-Aided Design, 2005, 37, 593–608, doi: 10.1016/j.cad.2004.09.003.
 8. Gerbertechnology [online] [accessed 7.3.2014]. Available on World Wide Web: http://www.gerbertechnology.com.
 9. Lectra [online] [accessed 7.3.2014]. Available on World Wide Web: http://www.lectra.com.
 10. Assystbullmer [online] [accessed 7.3.2014]. Available on World Wide Web: http://assystbullmer.co.uk/.
 11. OptiTex [online] [accessed 7.3.2014]. Available on World Wide Web: http://www.optitex.com.
 12. Cloth modeling [online]. Textile terms and definitions [accessed 7.3.2014]. Available on World Wide Web: http://www.ttandd.org/.
 13. Textile [online]. Wikipedia : the free encyclopedia [accessed 7.3.2014]. Available on World Wide Web: http://en.wikipedia.org/wiki/Textile.
 14. CHITTARO, Luca, CORVAGLIA, Demis. 3D Cloth and Garment Simulation based on Web Technologies, Convegno Tecnico Scientifico, Torino, November 2003.
 15. The availability and capabilities of ‘Low-End’ virtual modelling (Prototyping) Products to enable designers and engineers to prove concept early in the design [online] [accessed 7.3.2014]. Available on World Wide Web: http://www.lboro.ac.uk/microsites/mechman/research/ipm-ktn/pdf/Technology_review/virtual-prototyping-early-in-the-design-cycle.pdf.
 16. WANG, Gary. Definition and Review of Virtual Prototyping, Journal of Computing and Information Science in Engineering, 2003, 2(3), 232−236, doi: 10.1115/1.1526508.
 17. HOUSE, H. Donald, BREEN, E. David, GETTO, H. Phillip. A Physically Based Particle Method of Woven Cloth. The Visual Computer, 1992, 8(5−6), 264−277, doi: 10.1007/BF01897114.
 18. COLLİER, Joan R., COLLIER, Billie J. Drape Prediction by Means of Finite Element Analysis. Journal of Textile Institute, 1991, 82(1), 96−107, doi: 10.1080/00405009108658741.
 19. JEVŠNIK, Simona. Predicting mechanical properties of fused panel. Fibres & textiles in Eastern Europe, 2000, 8(4), 54−56.
 20. CHEN, B., GOVİNDARAY, Muthu. A parametric Study of fabric drape. Textile research journal, 1996, 66(1), 17−24, doi: 10.1177/004051759606600103.
 21. TERZOPOULOS, Demetri, PLATT, John C., BARR, Alan H., FLEISCHER, Kurt. Elastically deformable models. In ACM Computer Graphics, SIGGRAPH’87 : book of proceedings. Anaheim, California, 1987, 21, 205−214.
 22. CHEN, Ming, TANG, Kai. A fully geometric approach for developable cloth deformation simulation. Visual Computer, 2010, 26, 853–863, doi: 10.1007/s00371-010-0467-5.
 23. CHEN, Bijian, GOVİNDARAY, Muthu. A Physically Based Model of Fabric Drape Using Flexible Shell Theory. Textile research journal, 1995, 65(6), 324−330, doi: 10.1177/004051759506500603.
 24. DE BOSS, A. The FAST System for Objective Measurement of Fabric Properties, Operation, Interpretation and Application. CSIRO Division of Wool Technology, Sydney, 1991.
 25. KAWABATA, Sueo. The Standardization and Analysis of Hand Evaluation. Osaka : Textile Machinery Society of Japan, 1980, 97.
 26. PEIRCE, F. T. The Handle of Cloth as Measurable Quantity. The Journal of the Textile Institute, 1930, 21(9), 377−416, doi: 10.1080/19447023008661529.
 27. DE JONG, S., POSTLE, R.: An Energy analysis of woven-fabric mechanics by mena of Optimal-control theory. Part I: Tensile properties. Journal of the Textile Institute, 1977, 68(11), 350−361, doi: 10.1080/00405007708631412.
 28. HEARLE, J. W. S., SHANAHAN W. J. An Energy Method for Calculations in Fabric Mechanics, Part I: Principles of the Method. Journal of the Textile Institute, 1978, 69(4), 81−91, doi: 10.1080/00405007808631425.
 29. KNOLL, A. L. The Geometry and Mechanics of the Plain-Weave Structure: A Comparison of the General Energy Method of Analysis and Previous Models. Journal of the Textile Institute, 1979, 70(5), 163−171.
 30. SHANAHAN, W. J. HEARLE, J. W. S. An Energy Method for Calculations in Fabric Mechanics, Part II: Examples of Application of the Method to Woven Fabrics. Journal of the Textile Institute, 1978, 69(4), 81−91, doi: 10.1080/00405007808631426.
 31. AMİRBAYAT, J., HEARLE, J. W. S. The Complex Buckling of Flexible Sheet Materials—Part II. Experimental Study of Three-Fold Buckling. International Journal of Mechanical Science, 1986, 28(6), 359−370, doi: 10.1016/0020-7403(86)90055-X.
 32. AMİRBAYAT, J., HEARLE, J.W.S. The Anatomy of Buckling of Textile Fabrics: Drape and Conformability. Journal of the Textile Institute, 1989, 80(1), 51−69, doi: 10.1080/00405008908659185.
 33. LY, Nhan G. A Model for Fabric Buckling in Shear. Textile Research Journal, 1985, 55, 744−749.
 34. KİLBY, W. F. Planar Stress-Strain Relationships in Woven Fabrics. Journal of the Textile Institute, 1963, 54 (1), 9−27, doi: 10.1080/19447026308659910.
 35. LLOYD, D. W., SHANAHAN, W. J., KONOPASEK, M. The Folding of Heavy Fabric Sheets. International Journal of Mechanical Science, 1978, 20(8), 521−527.
 36. JEVŠNIK, Simona. The Analysis of Drapability of Shell Fabric, Interlining and Fused Panel as Assembly Parts of a Garment : Doctoral Dissertation. Maribor, University of Maribor, 2002.
 37. GAN, L., LY N. G. STEVENS, G. P. A Study of fabric deformations using nonlinear finite elements. Textile research journal, 1995, 65(11), 660−668, doi: 10.1177/004051759506501106.
 38. WEIL, Jerry. The synthesis of cloth objects. In ACM Computer Graphics, the 13th annual conference on computer graphics and interactive techniques : book of proceedings. 1986, 49-53, doi: 10.1145/15922.15891.
 39. HİNG, N. Ng, GRİMSDALE, L. Richard. Computer Graphics Techniques for Modeling Cloth. Journal IEEE Computer Graphics and Application, 16(5), 1996, 28-41, doi: 10.1109/38.536273.
 40. TAİLLEFER, F. Mixed Modeling. In Compugraphics, 1st International conference on computational graphics and visualization techniques : book of proceedings. Sesimbra, Portugal, 1991, 467−478.
 41. HINDS, B. K., McCARTNEY, J. Interactive garment design. The Visual Computer, Springer-Verlag, 1990, 6(2), 53−61, doi: 10.1007/BF01901066.
 42. FEYMANN, Karl Richard. Modelling the appearance of cloth : Master thesis. Massachusetts Institute of Technology, 1986.
 43. MAGNENAT-THALMANN, Nadia, CORDIER, F., VOLINO, Pascal, KECKEISEN, Michael, KIMMERLE, Stefan, KLEIN, Reinhardt, MESETH, Jan. Simulation of Clothes for Real-time Applications. In “Interacting with Virtual Worlds”, 25th Annual Conference of the European Association for Computer Graphics : book of proceedings. Grenoble, 2004.
 44. VOLINO, Pascal, MAGNENAT-THALMANN, Nadia. Developing simulation techniques for an interactive clothing system. Virtual Systems and Multimedia : book of proceedings. Geneva, Switzerland, 1997, 109−118.
 45. VOLINO, Pascal, CORDIER, Frederic, MAGNENAT-THALMANN, Nadia. From early virtual garment simulation to interactive fashion design. Computer-Aided Design, 2005, 37, 593–608, doi: 10.1016/j.cad.2004.09.003.
 46. ZHANG, Dongliang, YUEN, M. F. Matthew. Cloth simulation using multilevel meshes. Computers & Graphics, 2001, 25, 383–389, doi: 10.1016/S0097-8493(01)00062-0.
 47. PROVOT, Xavier. Deformation constraints in a mass-spring model to describe rigid cloth behavior. Graphics Interface, 1995, 147−154.
 48. EBERHARDT, Bernhard, WEBER, Andreas, STRASSER, Wolfgang. A Fast, Flexible, Particle-System Model for Cloth Draping. IEEE Computer Graphics and Appli­cations, 1996, 16(5), 52−59, doi: 10.1109/38.536275.
 49. OKABE, Hidehiko, IMAOKA, Haruki, TOMİHA, Takako, NİWAYA, Haruo. Three-dimensional apparel CAD system. In Computer Graphic, SIGGRAPH’92 : book of proceedings. Chicago, 1992, 105−110.
 50. LI, Ling, DAMODARAN, Murali, GAY, K. L. Robert. A Quasi-Steady Force Model for Animating Cloth Motion. In IFIP International Conference on Computer Graphics : book of proceedings. North-Holland, Amsterdam, 1993, 357−363.
 51. GRÖLLER, Eduard, RAU, T. Rene, STRAßER, Wolfgang. Modeling textiles as three dimensional textures. In Eurographics Rendering Workshop 1996 : book of proceedings. Porto, Portugal : Springer-Verlag Vienna, June 1996, 205–214, doi: 10.1007/978-3-7091-7484-5_21.
 52. BARAFF, David, WITKIN, Andrew. Large steps in cloth simulation. In SIGGRAPH 98, Computer Graphics Proceedings, Annual Conference Series ACM, ACM Press/ACM SIGGRAPH : book of proceedings. Orlando, 1998, 43–54.
 53. HU, J., CHEN, S., TENG, J. G. Numerical Drape Behaviour of Circular Fabric Sheets Over Circular Pedestal. Textile Research Journal, 2000, 70(7), 593−603.
 54. YU, D. K. C., KENNON, R. POTLURİ, P. Computer-Based 3D Modelling of the Drape of Woven Fabric. Strojniški vestnik, 1999, 677−684.
 55. RUDOMIN, J. Isaac. Simulating cloth using a mixed geometry-physical method : PhD Thesis. US, Department of Computer Science, University of Pennsylvania, 1990.
 56. KUNII, T. L., GOTODA, H. Modeling and animation of garment wrinkle formation processes. Computer Animation’90 : book of proceedings. New York : Springer-Verlag, 1990131−146.
 57. TSOPELAS, Nikitas. Animating the crumpling behavior of garments. In 2nd Eurographics Workshop on Animation and Simulation : book of proceedings, 1991, 11−24.
 58. PABST, Simon, KRZYWINSKI, Sybille, SCHENK, Andrea, THOMASZEWSKI, Bernhard. Seams and bending in cloth simulation. In Workshop in virtual reality interactions and physical simulation, VRIPHYS. Grenoble, France, 2008, 31–38.
 59. WONG, T. H., LEACH, G. ZAMBETTA, F. Modelling bending behaviour in cloth simulation using hysteresis. Computer graphics forum, 2013, 32(8), 183–194, doi: 10.1111/cgf.12196.
 60. BRIDSON, R., MARINO, S., FEDKIW, R. Simulation of clothing with folds and wrinkles. In SCA ’03, Symposium on computer animation : book of proceedings. Switzerland, 2003, 28–36.
 61. THOMASZEWSKI, Bernhard, PABST, Simon STRAßER, Wolfgang. Continuum-based strain limiting. Computer Graphics Forum, 2009, 28(2), 569-576, doi: 10.1111/j.1467-8659.2009.01397.x.

 


 

315      Primerjalna ocena dinamičnih mehanskih lastnosti epoksi kompozitov, ojačenih s tkaninami iz vlaken
………..sansevierije (Sansevieria trifasciata) in bananovca (Musa sapientum) • Samson Rwawiire1,2,
………..Joe Okello1 and Godfrey Habbi1 Izvleček in reference

1Busitema University, Uganda, Faculty of Engineering, Department of Textile and Ginning Engineering, P. O. Box 236, Tororo, Busitema, Uganda
2Technical University of Liberec, Faculty of Textile Engineering, Department of Material Engineering, Studentská 2, 461 17 Liberec 1, Czech Republic

Izvirni znanstveni članek

Prispelo 10-2014 • Sprejeto 11-2014

Korespondenčni avtor:

Samson Rwawiire

E-pošta: rbsjunior@gmail.com

 

Izvleček

Trajnostni materiali, ki so okolju prijazni, in pot do trajnostnega razvoja sta potrebna v svetovnem merilu. Uporaba naravnih rastlinskih vlaken je doživela vzpon v različnih industrijah, še posebno v avtomobilski industriji. Naravna vlakna, kot so vlakna sansevierije in iz navideznega stebla bananovcev, so nam na voljo in imajo dobre mehanske lastnosti, ki jih uvrščajo med kandidate za ojačitev epoksi smol. Predstavljene so dinamične mehanske lastnosti epoksi kompozitov, ojačenih z vlakni sansevierije (Sansevierija trifasciata) in bananovca (Musa sapientum). Na podlagi rezultatov je bilo ugotovljeno, da je optimalna temperatura uporabe epoksi kompozitov, ojačenih s tkaninami iz vlaken sansivierije oziroma vlaken bananovca, do 50 °C. Temperatura steklastega prehoda, Tg, odčitana iz krivulje faktorja mehanskega dušenja (tan δ), je bila 100 °C za epoksi kompozit ojačen s tkanino iz vlaken sansevierije oziroma 120 °C za epoksi kompozit ojačen s tkanino iz vlaken bananovca.

Ključne besede: DMA, Sansevierija trifasciata, vlakna bananovca, Musa sapientum, epoksi kompozit

 

Viri

 1. Global Natural Fiber Composites Market 2014‒2019: Trends, Forecast and Opportunity Analysis. Available on World WideWeb: <http://www.researchandmarkets.com/reports/2881528/global-natural-fiber-composites-market-2014‒2019>.
 2. FARUK, Omar, BLEDZKI, K. Andrzej, FINK, Hans-Peter and SAIN, Mohini. Progress report on natural fiber reinforced composites. Macromolecular Materials and Engineering, 2014, 299(1), 9‒26, doi: 10.1002/mame.201300008.
 3. HOBSON, John, CARUS, Michael. Targets for bio-based composites and natural fibres. JEC composites, 2011, 63, 31‒32.
 4. BLEDZKI, K. Andrzej, FARUK Omar, VOLKER, E. Sperber. Cars from Bio‐Fibres. Macromolecular Materials and Engineering, 2006, 291(5), 449‒457, doi: 10.1002/mame.200600113.
 5. THILAGAVATHI, G., PRADEEP, E., Kannaian, T., SASIKALA, L. Development of natural fiber nonwovens for application as car interiors for noise control. Journal of Industrial Textiles, 2010, 39(3), 267‒278, doi: 10.1177/1528083709347124.
 6. MA, Ming, YUAN, Bai, and XIAO, Ming, Qian. Development of natural fibre non-woven materials’ application as car interiors for noise reduction. Advanced Materials Research, 2011, 332, 1531‒1534, doi: 10.4028/www.scientific.net/AMR.332-334.1531.
 7. PARIKH, D. V, CHEN, Y., SUN, L. Reducing automotive interior noise with natural fiber nonwoven floor covering systems. Textile research journal, 2006, 76(11), 813‒820, doi: 10.1177/0040517506063393.
 8. KARUS, Michael, MARKUS, Kaup. Natural fibres in the European automotive industry. Journal of Industrial Hemp, 2002, 7(1), 119‒131, doi: 10.1300/J237v07n01_10.
 9. NJUGUNA, James, WAMBUA, Paul, PIELICHOWSKI, Krzysztof, KAYVANTASH, K. Natural fibre-reinforced polymer composites and nanocomposites for automotive applications. In Cellulose Fibers: Bio-and Nano-Polymer Composites. Edited by Kalia Susheel, B. S. Kaith, Kaur Inderjet. Springer Berlin Heidelberg, 2011, 661‒700.
 10. MOHANTY, K. Amar, MISRA, Manjusri, HINRICHSEN, G. Biofibres, biodegradable polymers and biocomposites: an overview. Macromolecular Materials and Engineering, 2000, 276(1), 1‒24, doi: 10.1002/(SICI)1439-2054(20000301)276:1<1::AID-MAME1>3.0.CO;2-W.
 11. Natural fibers, biopolymers, and composites. Edited by Amar K. Mohanty, Manjusri Misra, Lawrence T. Drzal. CRC Press, 2005, 896.
 12. JOSHI, V. Satish, DRZAL, T. Lawrence, MOHANTY, K. Amar, ARORA, S. Are natural fiber composites environmentally superior to glass fiber reinforced composites? Composites Part A: Applied science and manufacturing, 2004, 35(3), 371−376, doi: 10.1016/j.compositesa.2003.09.016.
 13. LA MANTIA, F. P and MORREALE, M. Green composites: A brief review. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 2011, 42(6), 579−588, doi: 10.1016/j.compositesa.2011.01.017.
 14. WAMBUA, Paul, IVENS, Jan, VERPOEST, Ignaas. Natural fibres: can they replace glass in fibre reinforced plastics? Composites Science and Technology, 2003, 63(9), 1259−1264, doi: 10.1016/S0266-3538(03)00096-4.
 15. KUMAR, M. Ashok, REDDY, K. Hemachandra, REDDY, G. Ramachandra, MAHESH, K. Vishnu. Characterization of light weight epoxy composites from short Sansevieria Cylindrica fibers. Fibers and Polymers, 2012, 13(6), 769−774, doi: 10.1007/s12221-012-0769-5.
 16. REDDY, G. Ramachandra, KUMAR, M. Ashok, CHAKRADHAR, K. V. P. Fabrication and performance of hybrid betel nut (Areca catechu) short fiber/Sansevieria cylindrical Agavaceae epoxy composites. International journal of materials and biomaterials applications, 2011, 1(1), 6−13.
 17. KUMAR, M. Ashok, REDDY, Ramachandra, REDDY, G. Harinatha, REDDY, N. Subbarami, REDDY, K. Hemachandra, REDDY, Y. V. Mechanical properties of randomly oriented short Sansevieria trifasciata fibre/epoxy composites. Journal of Metallurgy and Materials Science, 2011, 53(1), 85−95.
 18. SREENIVASAN, V. S, RAVINDRAN, D, MANIKANDAN, V and NARAYANASAMY, R. Mechanical properties of randomly oriented short Sansevieria cylindrical fibre/polyester composites. Materials & Design, 2011, 32(4), 2444−2455, doi: 10.1016/j.matdes.2010.11.042.
 19. SATHISHKUMAR, T. P, NAVANEETHAKRISHNAN, P, SHANKAR, S, RAJASEKAR, R. Investigation of chemically treated randomly oriented sansevieria ehrenbergii fiber reinforced isophthallic polyester composites. Journal of Composite Materials, 2014, 48(24), 2961−2975, doi: 10.1177/0021998313503589.
 20. VENKATESHWARAN, N., ELAYAPERUMAL, A. Banana fiber reinforced polymer composites-a review. Journal of Reinforced Plastics and Composites, 2010, 29(15), 2387−2396, doi: 10.1177/0731684409360578.
 21. POTHAN, A. Laly, OOMMEN, Zachariah, THOMAS, Sabu. Dynamic mechanical analysis of banana fiber reinforced polyester composites. Composites Science and Technology, 2003, 63(2), 283−293, doi: 10.1016/S0266-3538(02)00254-3.
 22. PAUL, Sherely, Annie, SINTUREL, Christoph, KURUVILLA, Joseph, MATHEW, G. D., POTHAN, A. Laly, THOMAS, Sabu. Dynamic mechanical analysis of novel composites from commingled polypropylene fiber and banana fiber. Polymer Engineering & Science, 2010, 50(2), 384−395, doi: 10.1002/pen.21522.
 23. IDICULA, Maries, BOUDENNE, Abderrahim, UMADEVI, L., IBOS, Laurent, CANDAU, Yves, THOMAS, Sabu. Thermophysical properties of natural fibre reinforced polyester composites. Composites Science and Technology, 2006, 66(15), 2719−2725, doi: 10.1016/j.compscitech.2006.03.007.
 24. VENKATESHWARAN, N., PERUMAL, A. Elaya, RAJ, R. H. Arwin. Mechanical and Dynamic Mechanical Analysis of Woven Banana/Epoxy Composite. Journal of Polymers and the Environment, 2012, 20(2), 565−572, doi: 10.1007/s10924-011-0410-5.

 


 

321      Oblačila in kostumi kot oblika neverbalne komunikacije Todorović Tijana1, Toporišič Tomaž2 and
………..Alenka Pavko Čuden1 Izvleček in reference

1University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Snežniška ulica 5, 1000 Ljubljana
2University of Primorska, Faculty of Humanities, Titov trg 5, 6000 Koper

Pregledni znanstveni članek

Prispelo 08-2014 • Sprejeto 11-2014

Korespondenčna avtorica:

Tijana Todorović

Tel. 00 386 41 530 780

E-pošta: tijanaart@gmail.com

 

Izvleček

Oblačila so neločljiv del človeškega telesa. Povezovanje med umetnostjo in oblačili združuje duhovno in socialno naravo človekovega vedenja, kakor tudi ustvarja metafore in simbolna razmerja v človekovem okolju. Namen takšnega sintetičnega pogleda je pomoč pri razumevanju posameznikovih notranjih svetov. Telo je naša edina podpora in zavetje, na katero se lahko posameznik (ali človeštvo) zanese. Prek oblačil naredi človek prvi korak k neverbalni komunikaciji s svetom, saj oblačila ne kažejo le naše podobe, ampak tudi naš notranji svet. Oblačilo nam pomaga biti opažen. Skozi oblačila vzpostavimo komunikacijo z drugimi osebami, izražamo sprejetje, zavrnitev ali naše družbeno stališče v odnosu do nečesa ljubeznivega, družabnega, moralnega itn. Oblačenje si lahko razlagamo kot prenos informacij med pošiljateljem in prejemnikom prek simbolnih sporočil tako na splošno kot na specifičnem področju kulture oblačenja. Prek takšne oblike odprte komunikacije si skozi način oblačenja ustvarimo individualnost. Sporočila in informacije o nas so vizualno poslani in sprejeti.

Ključne besede: oblačilo in njegov pomen, kultura, subkultura, modno oblačenje, komunikacija, znaki pripadnosti, oblika, funkcija, oblačenje in semiotika

 

Viri

 1. MESCH, Claudia, MICHELY, Viola Maria. Joseph Beuys: The Reader. Cambridge, MA : MIT Press, 2007, 352.
 2. CUNNINGHAM, Rebecca. The Magic Garment: Principles of Costume Design. Prospect Heights, Il. : Waveland Press, 1994, 395.
 3. Terrizae’s Western Fashion Timeline [online]. Midnightcoctails [accessed 19.10.2014]. Available on World Wide Web: <http://www.midnightcoctails.com/2543/fashion-timeline.html>.
 4. ECO, Umberto. Kultura, informacija, komunikacija. Beograd : Nolit, 1973, 444.
 5. HEBDIGE, Richard Dick. Subculture: The Meaning of Style. London: Routledge, 1979, 208.
 6. BARTHES, Roland. The Fashion System. Berkeley : University of California Press, 1967.
 7. Punk [online]. Mr Porter, Stylepedia [accessed 21. 06. 2014]. Available on World Wide Web: <http://cache.mrporter.com/stylehelp/stylepedia/p>.
 8. DOMOVIĆ, Želimir, ANIĆ, Šime, KLAIĆ, Nikola. Rječnik stranih riječi: tuđice, posuđenice, izrazi, kratice i fraze. Zagreb: Sani-Plus, 1998.
 9. Styles in subcultures [online]. Group presentation, Sybella’s PCA Crafts in Context [accessed 19.10.2014]. Available on World Wide Web: <http://sbuttress.blogspot.com/2014/04/group-presentation.html>.
 10. TODOROVIĆ, Aleksandar. Sociologija mode. Niš : Gradina, 1980, 203.
 11. MUGGLETON, David. Inside Subculture: The Postmodern Meaning of Style. Oxford : Berg, 2000, 198.
 12. SVENSEN, Lars. Fashion: A Philosophy. London : Reaktion Books, 2006, 188.
 13. Converse All Star [online]. Fanfics, Spirit [accessed 24.4.2014]. Available on World Wide Web: <http://socialspirit.com.br/fanfics/historia/fanfiction-fallen-alem-das-sombras-2009436/capitulo2>.
 14. GRUEN, Bob [photo, online]. John Lennon glasses [accessed 24.10.2014]. Available on World Wide Web: <http://partnouveau.com/?p=2717>.
 15. Flickr [online]. Punk’s Cherokee hairstyle [accessed 24.4.2014]. Available on World Wide Web: <https://www.flickr.com/photos/22658121@N00/143655424/in/photostream/>.
 16. Catholic vestment in England and Wales [online]. 30 Padres Removidos do Vaticano, Blogonicvs [accessed 23. 04. 2014]. Available on World Wide Web: <http://blogonicus.blogspot.com/2013/11/30-padres-removidos-do-vaticano.html>.
 17. SAMSA, Gregor [photo, online]. A Russian Honour Guard [accessed 23. 04. 2014]. Available on World Wide Web: <http://tape.format.com/#5>.
 18. HARROLD, Robert, LEGG, Phyllida. Costumes from Albania, Poland, Bulgaria, and Romania. In: Folk Costumes of the World. London : Cassell, 1999.
 19. Different cultural tastes, traditional dress, different cultures [online]. Group presentation, Sybella’s PCA Crafts in Context [accessed 19.10.2014]. Available on World Wide Web: <http://sbuttress.blogspot.com/2014/04/group-presentation.html>.
 20. Cinema Arts Centre [online]. Jimi Hendrix on stage [accessed 20.10.2014]. Available on World Wide Web: <http://www.cinemaartscentre.org/event/jimi-hendrix-rock-legends-live/>.
 21. ALLEN, O. [photo, online]. Jay-Z clothes [accessed 20.10.2014]. Available on World Wide Web: <http://www.upscalehype.com/2011/06/jay-z-in-balmain-military-shirt-g-star-shorts-and-adidas-superstar-sneakers/>.
 22. SMITH, Lizzie [online]. Michael Jackson, Mailonline [accessed 20.10.2014]. Available on World Wide Web: <http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-2184981/Michael-Jackson-28in-waist–dropped-inch-shows-Costume-designer-reveals-secrets.html#ixzz3HAqIkG1o>.
 23. McQUEEN, Alexander [designer, online]. Fall 2008 Ready-to-Wear [accessed 20.10.2014]. Available on World Wide Web: <http://www.style.com/fashion-shows/fall-2008-ready-to-wear/alexander-mcqueen/collection>.
 24. DeviantART [online]. Neo-Nazi Skinheads [accessed 20.10.2014]. Available on World Wide Web: <http://fc04.deviantart.net/fs70/i/2012/159/1/a/neo_nazi_skinheads_by_themistrunsred-d52rzcr.jpg>.
 25. Skinheads [photo, online]. In: This is England by Shane Meadows (dir.) [accessed 20.10.2014]. Available on World Wide Web: <http://media-cache-ak0.pinimg.com/736x/d7/20/5a/d7205a3d858366051affc6e992e0a0ca.jpg>.
 26. KURE, Mitsuo. Samurai: An Illustrated History. North Clarendon, Vermont : Tuttle Publishing, 2002, 192.
 27. YAMAMOTO, Yohji [designer, online]. Spring/summer collection 2012 [accessed 20.10.2014]. Available on World Wide Web: <http://dapperkid.blogspot.com/2012/05/pocket.html>.
 28. IRVING, Penn [photo, online]. Issey Miyake’s design 1995 [accessed 20.10.2014]. Available on World Wide Web: <http://the-rosenrot.com/2012/08/the-brilliance-of-issey-miyake-a-retrospective.html>.
 29. DRESSY, Misses [photo, online]. A Traditional Kimono [accessed 20.10.2014]. Available on World Wide Web: <http://www.missesdressy.com/blog/the-softly-exotic-kimono-for-ss-2013.html/kimono01>.
 30. STYLER, George [designer, online]. Etno design [accessed 20.10.2014]. Available on World Wide Web: <http://eclectic-society.com/meet-world-ethno-fashion-designer-george-styler/>.
 31. MEAKIN, James [photo, online]. Ethno pop [accessed 20.10.2014]. Available on World Wide Web: <http://ego-alterego.com/wp-content/uploads/2012/07/616.jpg>

 


 

 

PRILOGA

334     Praktično usposabljanje študentov Proizvodnje tekstilij in oblačil v Ljubljani
………..v študijskem letu 2013/2014 • Mirjam Leskovšek

335     Praktično usposabljanje študentov na Oddelku za tekstilne materiale in oblikovanje v Mariboru
………..v študijskem letu 2013/2014 • Igor Nahtigal

336     Diplomska, magistrska in doktorska dela s področja tekstilstva in oblikovanja tekstilij in oblačil
………..v študijskem letu 2013/2014

340     Izvlečki iz magistrskih del v študijskem letu 2013/2014

347     Masters Theses Abstracts in the Study Year 2013/2014

354     Izvlečki iz doktorskih del v letu 2014

358     Disertations Abstracts in the Year 2014

 

STROKOVNI DEL

363     Novo na knjižnih policah

364     Recenzija znanstvene monografije »Design of clothing manufacturing processes: a systematic
………..approach to planning, scheduling and control«  • Andrej Polajnar in Simona Jevšnik

365     Recenzija znanstvene monografije Tekstilne poti po ljubljanskih ulicah • Mojca Šorn

367     Recenzija univerzitetnega učbenika Reproduciranje barv in barvno upravljanje • Gorazd Golob

368     Konferenca

369     Koledar prireditev za leto 2015