GLASILO SLOVENSKIH TEKSTILCEV • SLOVENE JOURNAL FOR TEXTILE AND CLOTHING TECHNOLOGY, DESIGN AND MARKETING
ISSN 2350-3696 UDK 677+689(05)
2000
Tekstilec 11–12/2000

Tekstilec 11–12/2000

Tekstilec 11–12/2000, vol. 43. Andrej Demšar, Franci Sluga:Dodatek parafinskega olja talini iz mešanice polipropilena in polietilena Marija Gorenšek, Jure Sedeljšak:Izboljšanje obstojnosti obarvanj na bombažu s turkiznimi reaktivnimi barvili Diana Gregor Svetec:Izdelava polipropilenskih vlaken iz mešanic dveh polimerov različne molekulske mase Barbara Simončič, Andreja Kos, Tatjana Rijavec:Vpliv različnih dejavnikov na obarvanje poliamidne 6,6 mikrofilamentne preje s...
Tekstilec 9–10/2000

Tekstilec 9–10/2000

Tekstilec 9–10/2000, vol. 43. Lidija Tušek, Simona Strnad, Karin Stana-Kleinschek, Volker Ribitsch, Carsten Werner:Analiza površine vlaken z mikroskopijo atomskih sil (AFM) Ron Postle, Jacqueline Rebecca Postle:Dinamika gubanja tkanin Simona Strnad, Majda Sfiligoj Smole:Vpliv obdelave na fibriliranje liocel vlaken Vera Golob, Ana Marija Grancarić, Ivo Soljačić:Vpliv predobdelave bombaža na izdatnost reaktivnih barvil
Tekstilec 7–8/2000

Tekstilec 7–8/2000

Tekstilec 7–8/2000, vol. 43. Zdenka Filipič, Karin Stana-Kleinschek, Tatjana Krže:Uporaba tenziometrije za zasledovanje sorpcijskih lastnosti celuloznih vlaken
Tekstilec 5–6/2000

Tekstilec 5–6/2000

Tekstilec 5–6/2000, vol. 43. Momir Nikolić, Franc Lesjak, Andrej Štritof:Bodočnost prstanskega predenja Nada Kuhar, Marija Gorenšek:Poskusi alkalnega barvanja poliestrne preje George K. Stylios, T. R. Wan, L. Chen:Principi navideznih (virtualnih) oblačil Danilo Jakšić:Tetraaksialne tkanine kot armatura kompozitov in laminatov
Tekstilec 3–4/2000

Tekstilec 3–4/2000

Tekstilec 3–4/2000, vol. 43. Tatjana Rijavec:Delovanje sončne svetlobe na vlakna Karin Stana – Kleinschek, Severina Iskrač: Določitev vzrokov porumenitve optično beljenih bombažnih pletenin Koleta Zafirova, Vera Meško, Liljana Markovska:Računalniška simulacija stisljivosti preprog
Tekstilec 1–2/2000

Tekstilec 1–2/2000

Tekstilec 1–2/2000, vol. 43. Danilo Jakšić:Mehanizmi močenja oblačil Mateja Vrblač, Sonja Šostar Turk: Mešanice polisaharidno-sintetičnih gostil v reaktivnem tisku