Tekstilec 4–6/2007, vol. 50.


Helena Gabrijelčič:
Barva in optični pojavi na tkanini

Živa Zupin:
Deformacija Ittnovega barvnega kroga v barvnih sistemih CIE Lab in CIE xy

Dunja Šajn:
Vpliv materiala na kakovost šiva

 

Povzetek:
TEKSTILEC_Vol50_No4_6