Tekstilec, 2020, letn. 63(1)

 

ZNANSTVENI ČLANKI

 

4        Jana Filipič, Dominika Glažar, Špela Jerebic, Daša Kenda, Anja Modic, Barbara Roškar, Iris Vrhovski, Danaja Štular, Barbara Golja, Samo Smolej, Brigita Tomšič, Marija Gorjanc, Barbara Simončič

Izdelava protibakterijske in UV zaščitne bombažne tkanine z in situ sintezo srebrovih delcev v prisotnosti sol-gel matrice in ekstrakta listov octovca

Prvič objavljeno 24. decembra 2019

DOI: 10.14502/Tekstilec2020.63.4-13

 

14      Sujit Kumar Sinha, P. Kanagasabapathi, Subhankar Maity

Zmogljivost vlaknovin iz naravnih vlaken za sorpcijo olj iz morske vode

Prvič objavljeno 12. februarja 2020

DOI: 10.14502/Tekstilec2020.63.14-26

 

27      Wu Hanbing, Hajo Haase, Boris Mahltig

Kationska predobdelava za reaktivno barvanje bombaža in sočasna protibakterijska funkcionalizacija

Prvič objavljeno 19. februarja 2020

DOI: 10.14502/Tekstilec2020.63.27-37

 

38      Elise Diestelhorst, Fjoralba Mance, Al Mamun, Andrea Ehrmann

Kemijska in morfološka modifikacija PAN nanovlaknatih kopren z dodanim kazeinom po elektropredenju, stabilizaciji in karbonizaciji

Prvič objavljeno 26. februarja 2020

DOI: 10.14502/Tekstilec2020.63.38-49

 

50      Darinka Fakin, Lavra Smoljanović, Alenka Ojstršek

Detekcija in zaznavanje barve glede na spol in starost

Prvič objavljeno 27. februarja 2020

DOI: 10.14502/Tekstilec2020.63.50-59

 

60      Desalegn Atalie, Rotich Gideon

Napovedovanje psihološkega udobja 100-odstotnih bombažnih tkanin v vezavi platno, izdelanih iz prej z različnimi parametri

Prvič objavljeno 1. marca 2020

DOI: 10.14502/Tekstilec2020.63.60-67

 

68      Sukhvir Singh, Niranjan Bhowmick, Anand Vaz

Teoretično modeliranje mehanizma vzmeti v loncu z uporabo veznega grafa

Prvič objavljeno 5. marca 2020

DOI: 10.14502/Tekstilec2020.63.68-76