Tekstilec, letn. 58, 2015(4)

 

VSEBINA

 

ZNANSTVENI ČLANKI

262   Preliminarna raziskava učinkov različno obdelane zemlje na trdnost platna med preskusom
……..z zakopavanjem v zemljo

……..Edison Omollo Oduor*, Josphat Igadwa Mwasiagi** in Fredrick Nzioka Mutua* Izvleček in reference

*Technical University of Kenya, P. O. Box 52428 (00200), Nairobi, Kenya

**School of Engineering, Moi University, P. O. Box 3900 (30100), Eldoret, Kenya

 

Izvirni znanstveni članek

Prispelo 06-2015 • Sprejeto 10-2015

 

Korespondenčni avtor:

Edison Omollo Oduor

Telefon: +254721857685

E-pošta: edisonomollo@gmail.com ali igadwa@gmail.com

 

Izvleček

Trajnost tekstilnih materialov, ki med svojo uporabo pridejo v direktni stik z zemljo, se tradicionalno meri s pomočjo preskusa z zakopavanjem v zemljo (BS 6085: 1992). Skladno s standardom BS 6085 so premazane tekstilije navadno zakopane v standardnih pogojih v zemljo 28 dni, medtem ko so nepremazane zakopane 14 dni, predno se ocenjuje poslabšanje. Poskus traja predolgo, kar posledično odvrača mnoge poslovneže in proizvajalce, za katere je hitrost ključnega pomena. Slednji zato pogosto preskočijo sam poskus. Raziskava preiskuje učinke različnih obdelav z zemljo na trdnost platna med preskusom z zakopavanjem v zemljo. Spremembe v trdnosti platna, ki je bilo zakopano v zemlji, so bile raziskovane z dodajanjem kravjega gnoja, kokošjega gnoja ter krompirjevih olupkov z nadzorovanim dodajanjem vode. Izsledki raziskave nakazujejo, da lahko nadzorovano dodajanje vode vodi v 10–90 % spremembo v trdnosti zakopanega platna, odvisno od vrste gnojila. Pri obravnavi različnih vrst gnojil (z vodnimi primesmi) je trdnost padla za 70 %, 80 % in 90 % pri nekultivirani zemlji, zemlji s kravjim oziroma kokošjim gnojem. Podobni trendi so bili zabeleženi tudi za izgubo trdnosti v smeri votka. Faktor znižanja trdnosti, ki upošteva izgubo trdnosti platna, ki je bilo izpostavljeno različno obdelani zemlji v primerjavi z neobdelano zemljo (brez vode), nakazuje, da je faktor znižanja trdnosti pri kokošjem gnoju (z dodatkom vode) 8,32, medtem ko je pri nekultivirani zemlji (z dodatkom vode) 6.

Ključne besede: preskus z zakopavanjem v zemljo, platno, mikrobno poslabšanje, obdelovanje zemlje

 

Viri

 1. ELSHAFEI, Ali and EL-ZANFALY H. T. Application of antimicrobials in the development of textiles. Asian Journal of Applied Science, 2011, 4, 585─595, doi: 10.3923/ajaps.2011.585.595.
 2. TOMŠIČ, Brigita, KLEMENČIČ, Danijela, SIMONČIČ, Barbara and OREL, Boris. Influence of antimicrobial finishes on the biodeterioration of cotton and cotton/polyester fabrics: leaching versus bio-barrier formation. Polymer Degradation and Stability, 2011, 96(7), 1286─1296, doi:10.1016/j.polymdegradstab.2011.04.004.
 3. BS 6085 Methods for determination of the resistance of textiles to microbiological deterioration. British Standard Institute. London, 1992.
 4. ISO 5081 Textiles – Woven fabrics — Determination of breaking strength and elongation (Strip method). International Organisation for Standardization, 1977.
 5. Canvas [online], [accessed 11. 3. 2014]. Available on World Wide Web: <http://en.wikipedia.org/wiki/Canvas>.
 6. PELCZAR, Micheal Joseph, CHIN SUN CHAN, Eddie and KRIEG, Noel R. Microbiology: Concepts and Applications. 1st. ed. New York : McGraw-Hill, 1993.
 7. Manure. [online], [accessed 11. 3. 2014]. Available on World Wide Web: <http://www.wikipedia.com/manure>.
 8. CHANDRA, R. and RUSTGI, R. Biodegradable polymers. Progress in Polymer Science, 1998, 23(7), 1273─1335, doi:10.1016/S0079-6700(97)00039-7.
 9. COYNE, Mark S. Soil microbiology: An exploratory approach. Albany et al.: Delmar Publishers, 1999.
 10. LATTER, P. M., BANCROFT, G and GILLESPIE, J. Technical aspects of the cotton strip assay in soils. International Biodeterioration, 1988, 24(1), 25─47, doi: 10.1016/0265-3036(88)90073-5.
 11. Chicken manure. [online], [accessed 11. 3. 2014]. Available on World Wide Web: <http://www.ctahr.hawaii.edu/oc/freepubs/pdf/GHGS-02.pdf>.
 12. RUSCHMEYER, O. R. and SCHMIDT, E. L. Cellulose Decomposition in soil burial beds: II. Cellulolytic activity as influenced by alteration of soil properties. Applied Microbiology, 1958, 6(2), 115.
 13. CLARKE, Antony J. Biodegradation of cellulose: enzymology and biotechnology. Basel: Technomic Publishing, 1996.

268   Karakterizacija filma za uporabo v medicinskih tekstlijah

……..Himansu Shekhar Mohapatra*, Arobindo Chatterjee* in Pramod Kumar** Izvleček in reference

*National Institute of Technology Jalandhar, Department of Textile Technology, Punjab 144011, India

**National Institute of Technology Jalandhar, Department of Mechanical Engineering, Punjab 144011, India

Izvirni znanstveni članek

Prispelo 05-2015 • Sprejeto 10-2015

 

Korespondenčni avtor:

Himansu Shekhar Mohapatra

E-pošta: himansu4@gmail.com

 

Izvleček

Raziskava se osredotoča na razvoj in karakterizacijo filma, izdelanega iz ekstrakta lupine limete, ki je dobro poznana po svojih antioksidativnih ter protimikrobnih lastnostih. Vključuje pripravo filma s pomočjo tehnike vlivanja raztopine in karakterizacijske teste IR spektroskopijo, rentgensko difrakcijo in toplotno obnašanje z dinamično kalorimetrijo (DSC) in termogravimetrično analizo (TGA). Analizirane so bile tudi antibakterijske lastnosti filma. Opredeljene so bile funkcionalne skupine celuloze, hemiceluloze in lignina ter polifenolnih spojin – flavonoidov. Film se ponaša z odlično protimikrobno lastnostjo za E. Coli in S. Aureus seve.

Ključne besede: antibakterijski, lupina limete, film, FTIR, DSC, TGA, XRD

 

Viri

 1. The wealth of India: A dictionary of Indian raw materials and industrial products. Revised series. Vol. III (Ca-Ci). New Delhi: Information and Publications Directorate, CSIR, 1992, 3, p. 623.
 2. TIAN, Q., MILLER, E. G., AHMAD, H., TANG, L, PATIL, B. S. Differential inhibition of human cancer cell proliferation by citrus limonoids. Nutrition and Cancer, 2001, 40(2), 180‒184, doi: 1207/S15327914NC402_15.
 3. HASEGAWA, S., BERHOW, Miyake, A., FONG, C. H. Analysis of bitter principles in Modern methods of plant analysis. Fruit Analysis. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 1996.
 4. POULOSE Shibu M., HARRIS, E. D., PATIL, B. S. Antiproliferative effects of citrus limonoids against human neuroblastoma and colonic adenocarcinoma cells. Nutrition and Cancer, 2006, 56(1), 103‒112, doi: 1207/s15327914nc5601_14.
 5. VANAMALA, Jairam, LEONARDI, Tety, PATIL, Bhimanagouda S., TADDEO, Stella S., MURPHY, Mary E., PIKE, Leonard M., CHAPKIN, Robert S., LUPTON, Joanne R., TURNER, Nancy D. Suppression of colon carcinogenesis by bioactive compounds in grapefruit. Carcinogenesis, 2006, 27(6), 1257‒1265, doi: 1093/carcin/bgi318.
 6. HAAZ, S., FONTAINE, K. R., CUTTER, G., LIMDI, N., PERUMEAN-CHANEY, S., ALLISON, D. B. Citrus aurantium and synephrine alkaloids in the treatment of overweight and obesity: an update. Obesity Reviews, 2006, 7(1), 79‒88, doi: 1111/j.1467-789X.2006.00195.x.
 7. JAYAPRAKASHA, G. K., MANDADI, K. K., POULOSE, S. M., JADEGOUD, Y., NAGANA GOWDA, G. A., PATIL, B. S. Novel triterpenoid from Citrus aurantium possesses chemopreventive properties against human colon cancer cells. Bioorganic & Medicinal Chemistry, 2008, 16(11), 5939‒5951, doi: 10.1016/j.bmc.2007.04.044.
 8. GIRENNAVAR, Basavaraj, JAYAPRAKASHA, G. K., JADEGOUD, Y., NAGANA GOWDA, G. A., PATIL, Bhimanagouda. S. Radical scavenging and cytochrome P450 3A4 inhibitory activity of bergaptol and geranylcoumarin from grapefruit. Bioorganic and Medicinal Chemistry, 2007, 15(11), 3684‒3691, doi: 1016/j.bmc.2007.03.047.
 9. JAYAPRAKASHA, G. K., MANDADI, K. K., POULOSE, Shibu M., JADEGOUD, Y., NAGANA GOWDA, G. A. and PATIL, Bhimanagouda S. Inhibition of colon cancer cell growth and antioxidant activity of bioactive compounds from Poncirus trifoliate (L.) Raf. Bioorganic and Medicinal Chemistry, 2007, 15(14), 4923‒4932, doi:1016/j.bmc.2007.04.044.
 10. HALLIWELL, Barry. Role of free radicals in the neurodegenerative diseases. Drugs & Aging, 2001, 18(9), 685‒716, doi: 2165/00002512-200118090-00004.
 11. HALLIWELL, Barry, GUTTERIDGE, John M. C. Free radicals in biology and medicine. 2nd Gloucestershire: Claredon Press. 1989.
 12. HANASAKI, Yukiko, OGAWA, Shunjiro, FUKUI, Shozo. The correlation between active oxygens scavenging and antioxidative effects of flavonoids. Free Radical Biology and Medicine, 1994, 16(6), 845‒850, doi: 1016/0891-5849(94)90202-x.
 13. GARCIA-CASTELLO, E., CHORQUES, S., MAYOR, L., ARGÜELLES, A., GRAS, M. L. D. Food innova, 25‒29 October, 2010, Research Institute of Food Engineering and Development, Polytechnic University of Valencia.
 14. BICU, Ioan, MUSTATA, Fanica. Cellulose extraction from orange peel using sulfite digestion reagents. Bioresource Technology, 2011, 102(21), 10013–10019, doi: 1016/j.biortech.2011.08.041.
 15. ACKER, Saskia A. B. E. van, BALEN, Georgette Plemper von, BERG, Dirk-Jan van den, BAST, Aalt, VIJGH, Wim J. F. van der, F., W. J. Influence of iron chelation on the antioxidant activity of flavonoids. Biochemical Pharmacology, 1998, 56(8), 935‒943, doi: 1016/s0006-2952(98)00102-6.
 16. GB15979- Hygienic standard for disposable sanitary products. Chinese Standrards (GB), 2002.
 17. ZAPATA, B., BALMASEDA, J., FREGOSO-ISRAEL, E., TORRES-GARCÍA, E. Thermo-kinetics study of orange peel in air. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2009, 98(1), 309–315, doi: 1007/s10973-009-0146-9.
 18. BRIGGS, L. H., COLEBROOK, L. D. Infra-red spectra of flavanones and flavones. Carbonyl and hydroxyl stretching and CH out-of-plane bending absorption. Spectrochimica Acta, 1962, 18, 939, doi: 1016/0371-1951(62)80101-5.
 19. SHAW, B. L., SIMPSON, T. H. Chelate systems. Part III. Infrared spectra of flavanones and flavones. Journal of American Chemical Society, 1955, resumed on page 655, doi: 1039/JR9550000655.
 20. BICU, Ioan, MUSTATA, Fanica. Cellulose extraction from orange peel using sulfite digestion reagents. Bioresourse Technology, 2011, 102, 10013‒10019, doi: 1016/j.biortech.2011.08.041.
 21. MAFRA, M. R, IGARASHI-MAFRA, L, ZUIM, D. R, VASQUES, É. C., FERREIRA, M. A. Adsorption of remazol brilliant blue on an orange peel adsorbent. Brazilian Journal of Chemical Engineering, 2013, 30(3), 657–665, doi: 1590/s0104-66322013000300022.
 22. HE, Jianxin, TANG, Yuyuan, WANG, Shan-Yuan. differences in morphological characteristics of bamboo fibres and other natural cellulose fibres: Studies on X-ray diffraction, solid state 13C-CP/MAS NMR, and second derivative FTIR spectroscopy data. Iranian Polymer Journal, 2007, 12(12), 807‒818.
 23. SEGAL, L., CREELY, J. J., MARTIN, A. E., CONRAD, C. M. An empirical method for estimating the degree of crystallinity of native cellulose using the X-ray diffractometer. Textile Research Journal, 1959, 29(10), 786–794, doi: 1177/004051755902901003.
 24. REDDY, Narendra, YANG, Yiqi. Properties of natural cellulose fibers from hop stems. Carbohydrate Polymers, 2009, 77(4), 898–902, doi: 1016/j.carbpol.2009.03.013.
 25. LIU, Zhao-Tie, YANG, Yani, ZHANG, Lili, LIU, Zhong-Wen, XIONG, Heping. Study on the cationic modification and dyeing of ramie fiber. Cellulose 2007, 14(4), 337–45, doi: 1007/s10570-007-9117-0.
 26. KECHAOU, B, SALVIA, M, BEAUGIRAUD, B, JUVE, D, FAKHFAKH, Z., TREHEUX, D. Mechanical and dielectric characterization of hemp fibre reinforced polypropylene (HFRPP) by dry impregnation process. eXPRESS Polym Letters, 2010, 4(3),171–182, doi: 3144/expresspolymlett.2010.22.
 27. SEKI, Yoldas, SARIKANAT, Mehmet, SEVER, Kutlay, DURMUŞKAHYA, Cenk. Extraction and properties of Ferula communis (chakshir) fibers as novel reinforcement for composites materials, Composites Part B: Engineering, 2013, 44(1), 517–523, doi: 1016/j.compositesb.2012.03.013.
 28. CHEN, Run. Tailor-made antioxidative nanocrystals: production and in vitro efficacy : PhD thesis. Berlin: Freie Universität Berlin, Department of Biology, Chemistry and Pharmacy,
 29. OROZCO, Raymundo Sánchez, HERNÁNDEZ, Patricia Balderas, RAMÍREZ, Nelly Flores, MORALES, Gabriela Roa, LUNA, Jaime Saucedo, Agustín MONTOYA, Jaime Castro. Gamma irradiation induced degradation of orange peels. Energies, 2012, 5(8), 3051‒3063, doi: 3390/en5083051.
 30. SEVERIANO, Lucio C, LAHR, Francisco A. R., BARDI, Marcelo A. G.; SANTOS, Alex C, MACHADO, Luci D. B. Influence of gamma radiation on properties of common Brazilian wood species used in artwork. Progress in Nuclear Energy, 2010, 52(8), 730–734, doi: 1016/j.pnucene.2010.04.008.
 31. AGUIAR, L., MÁRQUEZ-MONTESINOS, F., GONZALO, A., SÁNCHEZ, J. L, ARAUZO, J. L. Influence of temperature and particle size on the fixed bed pyrolysis of orange peel residues. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 2008, 83(1), 124‒130, doi: 1016/j.jaap.2008.06.009.

274   Znanje in stališča osnovnošolcev do izbranih tekstilnih vsebin

……..Francka Lovšin Kozina Izvleček in reference

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva pl. 16, SI-1000 Ljubljana

 

Kratki znanstveni prispevek

Prispelo 04-2015 • Sprejeto 10-2015

 

Korespondenčna avtorica:

Dr. Francka Lovšin Kozina

Telefon: 00386 15892212

E-pošta: francka.lovsin@pef.uni-lj.si

 

Izvleček

Namen predstavljene raziskave je bil ugotoviti, kako otroci, ki obiskujejo devetletno osnovno šolo in ki so že zaključili spoznavanje tekstilnih vsebin, zaznavajo vsebine tekstilstva pri predmetu gospodinjstvo. V raziskavi je sodelovalo 106 učencev. V povprečju so bili stari 10,5 let. Rezultati so pokazali, da se je večina učencev strinjala, da obvladovanje ročnih spretnosti lahko omogoča denarni prihranek in tudi možnost izražanja lastne kreativnosti. Namen raziskave je bil tudi ugotoviti povezavo med izbranimi tekstilnimi vsebinami in trajnostnim vedenjem. Pokazalo se je, da prenos znanja v tem kontekstu ni zadovoljiv. Zato bi bil v prihodnosti potreben razmislek o izpopolnitvi/osvežitvi tekstilnih vsebin učnega načrta za gospodinjstvo, ravno tako bi bil potreben razmislek o ustreznosti števila ur, ki so namenjene temu področju.

Ključne besede: izobraževanje, ročne spretnosti, tekstil, trajnost

 

Viri

 1. HEIMDAL, Elisabeth Jacobsen. Interactive inspirational tool for responsive textiles : master’s thesis. Lyngby: Technical University of Denmark, Department of Management Engineering, 2009.
 2. TODOROVIĆ, Tijana, TOPORIŠIČ, Tomaž, PAVKO ČUDEN, Alenka. Clothes and costumes as form of nonverbal communication. Tekstilec, 2014, 57(4), 321−333, doi: 14502/Tekstilec2014.57.321–333.
 3. EUN-YOUNG, Rhee. Clothing and textiles education in South Korea: Perspectives for the knowledge-based information society. Clothing and Textiles Research Journal, 2008, 26(2), 191−200, doi: 1177/0887302X08315178.
 4. MARTIN, A. Craig, BUSH, J. Alan. Do role model influence teenagers’ purchase intention and behaviour. Journal of Consumers Marketing, 2000, 17(5), 441−453, doi: 1108/07363760010341081.
 5. POULTER, Sean. The primark effect: throwaway fashion that cannot be recycled now make up 30 percent of the waste in council tips. Daily Mail, 2008, 25 [online] [accessed 15. 3. 2015]. Available on World Wide Web: <http://www.dailymail.co.uk/news/article-1089094/The-Primark-effect-Throwaway-fashion-recycled-makes-30-cent-waste-council-tips.html>.
 6. Textile recycling information sheet. Waste online [online] [accessed 15. 3. 2015]. Available on World Wide Web: <http://www.wasteonline.org.uk/>.
 7. MORGAN, R. Louise, BIRTWISTLE, Grete. An investigation of young fashion consumers’ disposal habits. International Journal of Consumer Studies, 2009, 33(2), 190−198, doi: 1111/j.1470-6431.2009.00756.x.
 8. BUTLER, Sara M., FRANCIS, Sally. The effect of environmental attitudes on apparel purchasing behaviour. Cloathing and Textile Reserach Journal, 1997, 15(2), 76−85, doi: 1177/0887302X9701500202.
 9. VERMEIR, Iris, VERBEKE, Wim. Sustainable food consumption among young adults in Belgium: Theory of planned behaviour and the role of confidence and values. Ecological Economics, 2008, 64(3), 542−553, doi: 1016/j.ecolecon.2007.03.007.
 10. ELLEN SHOLDER, Ellen, WIENER, Joshua Lyle, COBB-WALGREN, Cathy. The role of perceived consumer effectiveness in motivating environmentally conscious behaviors. Journal of Public Policy & Marketing, 1991, 10(2), 102−117.
 11. KANG, Jiyun, CHUANLAN, Liu, SANG-HOON, Kim. Environmentally sustainable textile and apparel consumption: the role of consumer knowledge, percived consumer effectivness and percived personal relevance. International Journal of Consumer studies, 2013, 37, 442−452, doi: 1111/ijcs.12013.
 12. LAITALA, Kirsi. Consumers’ clothing disposal behaviour ‒ a synthesis of research results. International Journal of Consumer Studies, 2014, 38(5), 444−457, doi: 1111/ijcs.12088.
 13. FORTE TAVČER, Petra. Zbiranje potrošniških tekstilnih odpadkov v zbirnih centrih po Sloveniji. Tekstilec, 2013, 57(1), 43−61.
 14. UČNI NAČRT. Program osnovna šola. Gospodinjstvo. Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport : Zavod RS za šolstvo, 2011.
 15. PEČJAK, Vid. Misliti, delati, živeti ustvarjalno. Ljubljana : DZS, 1987, 301.
 16. WOOLFOLK, Anita. Pedagoška psihologija. Ljubljana: Educy, 2002, 610.
 17. KOLB, A. David. Experiential learning: Experience as the source of learning and development. New Jersey: Prentice-Hall, 1984.
 18. PERUZZA, Nadia, KINSELLA, Elisabeth Anne. Creative arts occupations in therapeutic practice: a review of the literature. British Journal of Occupational Therapy, 2010, 73(6), 261−268, doi: 4276/030802210X12759925468943.
 19. RILLEY, Jill, CORKHILL, Betsan, MORRIS, Clare. The benefits of knitting for personal and social wellbeing in adulthood: Finding from an international survey. British Journal of Occupational Therapy, 2013, 76(2), 50−57.
 20. PHILIPPE, Aurier, NGOBO, Paul-Valentin. Assesment of consumer knowledge and its consequences: a multi-component approach. Advances in Consumer Research, 1999, 26, 569−575.
 21. BATOR, J. Renee, CIALDINI, B. Robert. The application of persuasion theroy to the development of effective proenvironmental public service announcements. Journal of Social Issues, 2000, 56(3), 527−541, doi: 1111/0022-4537.00182.
 22. SCHOR, B. Juliet. Born to buy: the commercilized child and the new consumer colture. New York : Scribner, 2004, 712−728.

281   Informatizacija slovenskih tekstilnih, oblačilnih in usnjarskopredelovalnih podjetij

……..Urša Stankovič Elesini*, Špela Zakrajšek*, Estera Cerar**, Matija Marolt***,
……..Primož Godec***, Raša Urbas* Izvleček in reference

*Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, Snežniška ulica 5, SI-1000 Ljubljana

**Tehniški muzej Slovenije, Tržaška cesta 2, SI-1000 Ljubljana

***Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Laboratorij za računalniško grafiko in multimedije, Večna pot 113, SI-1000 Ljubljana

 

Izvirni znanstveni članek

Prispelo 08-2015 • Sprejeto 10-2015

 

Korespondenčna avtorica:

izr. prof. dr. Urška Stankovič Elesini

Telefon: +386 1 200 32 29

E-pošta: urska.stankovic@ntf.uni-lj.si

 

Izvleček

Konkurirati na trgu zahteva nenehen razvoj na vseh področjih, tudi na področju informatizacije poslovnih procesov, katerega razvoj v zadnjih šestdesetih letih strmo narašča. V članku je predstavljena raziskava, kako je temu razvoju sledila slovenska tekstilna, oblačilna in usnjarskopredelovalna (TOUP) industrija v preteklosti in zadnje leto. Na podlagi zbranih literaturnih podatkov je bilo postavljenih osem hipotez, ki so bile proučene s pomočjo intervjujev in vprašalnika. Na raziskavo se je odzvalo 111 podjetij (25,5 odstotka). Rezultati so bili analizirani ločeno za velika, srednja, mala in mikro podjetja, saj je bilo preliminarno ugotovljeno, da so njihovi pogledi (in dejansko stanje) na poslovnoinformacijske sisteme precej različni, zato posploševanje rezultatov ne bi dalo realne obravnave postavljenih hipotez. Med pridobljenimi podatki so bile s Pearsonovim χ2-preskusom poiskane ustrezne korelacije. S poslovno informacijskimi sistemi so v celoti opremljena le velika in srednja podjetja, 80,0 odstotkov majhnih in le 26,3 odstotke mikro podjetij. Več kot polovica podjetij (64,4 odstotke) uporablja poslovno informacijske rešitve domačih ponudnikov. Lastne rešitve uporablja le slabih 20 odstotkov velikih podjetij in v manjšem deležu v mikro podjetjih. Srednja podjetja uporabljajo le kupljene/licenčne sisteme. Slaba polovica velikih in srednjih podjetij upravlja istočasno z dvema ali več informacijskimi sistemi, katere medsebojno povezujejo. Poslovno informacijski sistemi podpirajo izključno le finančne in prodajne funkcije v 60,4 odstotnem deležu podjetij, v ostalih podjetjih pa tudi proizvodnjo, kontroling, CRM, investicije idr. Poslovno informacijski sistemi v oblaku so v slovenskih TOUP podjetjih prisotni v manj kot 15 odstotkih. Poslovno informacijski sistemi so v velikih in srednjih podjetjih v povprečju starejši od osem let. V zadnjem letu (2014) je poslovno informacijske sisteme nadgradilo približno 40 odstotkov TOUP podjetij. Vložki v poslovno informacijske sisteme podjetij so majhni, z izjemo nekaterih velikih podjetij, kjer so vložena sredstva zaradi kompleksnosti sistemov razumljivo višja.

Ključne besede: poslovnoinformacijski sistemi, zgodovinski pregled, proizvodnja tekstilij, proizvodnja oblačil, proizvodnja usnja in usnjenih izdelkov, TOUP

 

Viri

 1. Nekaj misli o računalnikih. Tekstilni obveščevalec, 1969, 12(2), 6−9.
 2. SAVNIK, Viktor. Uporaba computorjev v konfekcijskih obratih. Tekstilni obveščevalec, 1969, 12(7), 1−4.
 3. JEROVEC, Leon. Elektronska obdelava podatkov v sodobnem podjetju. Tekstilni obveščevalec, 1970, 13(5), 3−6.
 4. SAVNIK, Viktor. Elektronska obdelava podatkov v pletilskih in konfekcijskih obratih, Tekstilni obveščevalec, 1970, 13(6), 10−16.
 5. STUPICA, Igor, ŽIBERNA, Vanja. Avtomatska obdelava podatkov kot sredstvo avtomatizacije in racionalizacije proizvodnje v tekstilni industriji. Tekstilec, 1974, 17(12), 17−21.
 6. HLEB, Marta. Stanje računalniške informatike v tekstilni industriji. Tekstilec, 1983, 26(12), 11−14.
 7. STUPICA, Igor, ŽIBERNA, Vanja. Avtomatizacija in racionalizacija v tekstilni industriji s pomočjo elektronskega računalnika. Tekstilec, 1975, 18(9), 3−8.
 8. JEROVEC, Leon. Pomen elektronskih računalnikov za vodenje podjetja (nadaljevanje in konec). Tekstilec, 1973, 16(6), 17−26.
 9. JEROVEC, Leon. Pomen elektronskih računalnikov za vodenje podjetja. Tekstilec, 1973, 16(2), 15−21.
 10. JEROVEC, Leon. Pomen elektronskih računalnikov za vodenje podjetja (nadaljevanje). Tekstilec, 1973, 16(3−4), 23−29.
 11. JEROVEC, Leon. Marketing in elektronska obdelava podatkov. Tekstilec, 1974, 17(10−11), 13−18.
 12. GRADIŠAR, Miro, RESINOVIČ, Gortan. Informatika v organizaciji. Kranj : Moderna organizacija, 2000, 1−472.
 13. ČERIČ, Franc. Procesni računalnik za nadzor proizvodnje. Tekstilec, 1976, 19(2−3), 17−19.
 14. ŽIŽEK, Franc. Zasledovanje in obračun proizvodnje s pomočjo računalnika. Tekstilec, 1983, 26(12), 15−16.
 15. VENCHIARUTTI, Valentino. Uvajanje računalniške informatike v procesno in proizvodno kontrolo v predilnicah. Tekstilec, 1983, 28(9), 313−315.
 16. ŽIVEC, Zoran, STJEPANOVIĆ, Zoran. Stanje računalniške strojne in programske opreme v slovenski tekstilni industriji. Tekstilec, 1986, 29(3), 94−100.
 17. ČAMPA, Janez. Računalnik – veliko pričakovanje. Rašica, glasilo kolektiva tovarne Pletenin Rašica Ljubljana, 1987, 24 (1−2), 4−5.
 18. PERKO, Leo. Možnosti za širšo uporabo sodobne informacijske tehnologije. Tekstilec, 1985, 28(10), 335−340.
 19. STJEPANOVIĆ, Zoran, GOLOB, Darko. ITMA 87 – Procesno računalništvo v predilstvu in tkalstvu. Tekstilec, 1988, 31(1−2), 69−73.
 20. STJEPANOVIĆ, Zoran. Opremljenost slovenske tekstilne in konfekcijske industrije z računalniško aparaturno in programsko opremo. Tekstilec, 1988, 31(3), 79−89.
 21. ČULAHOVIĆ, Besim. Sodobne metode in tehnike upravljanja poslovnih procesov v tekstilni in oblačilni industriji. Tekstilec, 1990, 33(4), 130−129.
 22. ROZMAN, Ivan, HERIČKO, Marjan, LAH, Ivan, GYÖRKÖS, József. Računalniško podprto oblikovanje tehnološke dokumentacije za proizvodnjo tkanin. Tekstilec, 1995, 38(9), 248−254.
 23. SRAKA, Robert. Poslovni informacijski sistemi. MonitorPro, 2011, 43−46.
 24. ODER, Nikolaj. Metodologija za izbiro informacijskega sistema : magistrsko delo. Celje, 2008, 42−71.
 25. TRENTELJ, Tatjana. Sodelavci iz oddelka AOP, ki skrbijo za razvoj in nemoteno delovanje informacijskega sistema. Litijski predilec, 2013, 12(3), 8−9.
 26. VAGAJA, Aleksandra. Uspešnim podjetjem je urejena logistika pomembna [dostopno na daljavo], avtoFinance [citirano 12. 11. 2014]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://www.gvin.com/einform_guideline_directives_article_news/Default.aspx?Page=Izpis&ID=366>.
 27. ŽVIKART, Monika. Slovenjegraški Prevent je tretji največji slovenski izvoznik [dostopno na daljavo], eINFOrmator [citirano 12. 11. 2014]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://www.finance.si/4866/Slovenjegra%C5%A1ki-Prevent-je-tretji-najve%C4%8Dji-slovenski-izvoznik>.
 28. ČEPIN VRČKOVNIK, Barbara, URBANC, Matej. Konsolidacija zbirk podatkov o strankah in povezava z rešitvijo ERP za oblikovanje celovitega pogleda na stranko [dostopno na daljavo], Microsoft Dynamics Slovenija [citirano 12. 11. 2014]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://blogs.technet.com/b/microsoft_dynamics_slovenija/>.
 29. MIHELIČ, Niko, VALENTINČIČ, Zoran. Računalniško podprta proizvodnja v podjetju Svilanit Kamnik. Tekstilec, 2001, 44(9−10), 280−288.
 30. ZUPAN, Gregor. Najem storitev računalništva v oblaku v podjetjih, Slovenija, 2014 – končni podatki [dostopno na daljavo], Statistični urad RS [citirano 22. 07. 2015]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/podatki/prikazistaronovico?IdNovice=6561>.
 31. GROBELŠEK, Matic. Kako izbrati pravi ERP? Gospodarski vestnik, 2002, 41, 80−83.
 32. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1). Uradni list RS, 2006, 42, 4405−4498.
 33. AHLIN, Tomaž, ZUPANČIČ, Jože. Uvajanje celovitih programskih paketov. Organizacija, 2001, 34(5), 283−289.
 34. ZUPAN, Gregor. Vpliv uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije na poslovanje podjetij. Uporabniška informatika., 2014, 22(2), 116−121.
 35. HOLEY, Seveda se zmotim, a ne prav pogosto. Finance. Oglasna priloga, 23 januar 2014, 16, 20−21.
 36. Poslovanje podjetij po dejavnosti (SKD 2008), Slovenija, letno [dostopno na daljavo], Statistični urad RS [citirano 22. 07. 2015]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=1450403S&ti=&path=../Database/Ekonomsko/14_poslovni_subjekti/02_14157_SSP/01_14504_letna/&lang=2>.
 37. SHESKIN, David. J. Handbook of Parametric and Nonparametric Statistical Procedures. Third Edition. CRC Press, 2004, 881−898.
 38. Bruto investicije v nova in rabljena osnovna sredstva po tehnični strukturi in dejavnosti investitorja, originalni podatki v SIT in informativni preračuni v evre, Slovenija, 1996-2003 [dostopno na daljavo], Statistični urad RS [citirano 29. 07. 2015]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=1409001S_EUR&ti=&path=../Database/EUR/14/04_14090_investicije/&lang=2>.
 39. Bruto investicije v nova in rabljena osnovna sredstva po tehnični strukturi in dejavnosti investitorja, originalni podatki v SIT in informativni preračuni v evre, Slovenija, letno [dostopno na daljavo], Statistični urad RS [citirano 29. 07. 2015]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=1409006S_EUR&ti=&path=../Database/EUR/14/04_14090_investicije/&lang=2>.
 40. Investicije v osnovna sredstva po tehnični strukturi in dejavnosti investitorja – SKD 2008 (v 1000 EUR), Slovenija, letno [dostopno na daljavo], Statistični urad RS [citirano 29. 07. 2015]. Dostopno na svetovnem spletu: <http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=1409006S&ti=&path=../Database/Ekonomsko/14_poslovni_subjekti/04_14090_investicije/&lang=2http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=1409006S&ti=&path=../Database/Ekonomsko/14_poslovni_subjekti/04_14090_investicije/&lang=2>.

301   Vpliv strukture tenzidov in načina njihovega delovanja na barvanje volne z reaktivnim barvilom

……..Jelena Vasiljević, Barbara Simončič and Mateja Kert Izvleček in reference

Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, Snežniška ulica 5, SI-1000 Ljubljana

 

Izvirni znanstveni članek

Prispelo 09-2015 • Sprejeto 11-2015

 

Korespondenčna avtorica:

Doc. dr. Mateja Kert

Telefon: +386 1 200 32 34

E-pošta: mateja.kert@ntf.uni-lj.si

 

Izvleček

V raziskavi je bil proučevan način delovanja različnih tenzidov pri barvanju volne z reaktivnim barvilom C.I. Reactive Red 120 pri pH 3 in temperaturah od 50 do 90 °C. Uporabljeni so bili naslednji tenzidi: anionski tenzid natrijev dodecilsulfat (SDS); kationski tenzid n-dodeciltrimetilamonijev bromid (DTAB); neionski tenzidi Brij C10, Brij S10, Brij L23, Brij 58, Brij S20 in Brij S100; in tržno dostopen amfoterni proizvod Albegal B. V primerjavi z barvanjem brez tenzidov, sta SDS in Brij S100 nekoliko zmanjšala izčrpanje barvila pri 360 minutah barvanja, medtem ko so ostali proučevani tenzidi bistveno povečali izčrpanje barvila. Povečano navzemanje barvila smo pripisali adsorpciji tenzidov na volnena vlakna, zaradi povečanja kationskega karakterja in hidrofilnosti površine vlakna. Tenzidi so pospešili fiksiranje barvila pri temperaturah barvanja do 80 °C in zmanjšali fiksiranje pri 90 °C. Tenzidi so povečali vrednosti K/S in spremenili CIELAB vrednosti obarvanj. Albegal B je pokazal najmočnejši učinek.

Ključne besede: volna, reaktivno barvilo, tenzid, izčrpanje barvila, fiksiranje barvila

 

Viri

 1. Wool Dyeing. Edited by David M. Lewis. Bradford : Society of Dyers and Colourists, 1992, 372.
 2. Colorants and auxiliaries: Organic chemistry and application properties, Volume 2- Auxiliaries. Edited by John Shore. Bradford : Society of Dyers and Colourists, 1990, 372.
 3. ASPLAND, J. Richard. Textile Dyeing and Coloration. New York : American Association of Textile Chemists and Colorists, 1997, 410.
 4. BURKINSHAW, Stephen M. Application of Dyes. V The Chemistry and Application of Dyes. Edited by D. R. Waring and G. Hallas. New York : Plenum press, 1990, 244–277.
 5. BÜHLER, A., CASTY R. Hochechte Reactivfarbstoffe für Wolle. Melliand Textilber, 1976, 6, 693–696.
 6. CEGARRA, J., RIVA, A., AIZPURUA, L. The action of Albegal B on the dyeing of wool with α- Bromoacrylamide reactive des. Journal of the Society of Dyers and Colourists, 1978, 94(9), 394–401, doi: 10.1111/j.1478-4408.1978.tb03425.x.
 7. LEWIS, D. M. The Dyeing of wool with reactive dyes. Journal of the Society of Dyers and Colourists, 1982, 98(5−6), 165–175, doi: 10.1111/j.1478-4408.1982.tb03631.x.
 8. HANNEMANN, Klaus. Mechanistic investigations on the action of levelling agents in reactive wool dyeing. Journal of the Society of Dyers and Colourists, 1992, 108(4), 200–202, doi: 10.1111/j.1478-4408.1992.tb01440.x.
 9. JOCIĆ, D., JULIA, M. R., ERRA, P. Application of chitosan/nonionic surfactant mixture to wool assessed by dyeing with a reactive dye. Journal of the Society of Dyers and Colourists, 1997, 113(1), 25–31, doi: 10.1111/j.1478-4408.1997.tb01842.x.
 10. YEN, Ming-Shien. Application of chitosan/nonionic surfactant mixture in reactive dyes for dyeing wool fabrics. Journal of Applied Polymer Science, 2001, 80(14), 2859–2864, doi: 10.1002/app.1403.
 11. CHO, Ho Jung, LEWIS, David, M. Reactive dyeing systems for wool fibres based on hetero-bifunctional reactive dyes. Part 1: Application of commercial reactive dyes. Coloration Technology, 2002, 118(4), 198–204, doi: 10.1111/j.1478-4408.2002.tb00100.x.
 12. CHO, Ho Jung, LEWIS, David, M. Reactive dyeing systems for wool fibres based on hetero-bifunctional reactive dyes. Part 2: Investigation of dyeing properties during the dyeing cycle. Coloration Technology, 2002, 118(5), 220–225, doi: 10.1111/j.1478-4408.2002.tb00103.x.
 13. RIVA, A., CEGARRA, J. The influence of amphoteric products on the affinity of wool for acid dyes. Journal of the Society of Dyers and Colourists, 1987, 103(1), 32–37, doi: 10.1111/j.1478-4408.1987.tb01083.x.
 14. RIVA, A., CEGARRA, J., PRIETO, R. Sorption of nonionic auxiliary products by wool and its influence on dyeing with acid dyes. Journal of the Society of Dyers and Colourists, 1996, 112(4), 114–116, doi: 10.1111/j.1478-4408.1996.tb01797.x.
 15. BROOKS, John H. The mode of action of levelling agents in the dyeing of wool. Journal of the Society of Dyers and Colourists, 1974, 90(5), 158–163, doi: 10.1111/j.1478-4408.1974.tb03195.x.
 16. NAEBE, Maryam, COOKSON, Peter G., RIPPON, John A., WANG, Xungai G. Effects of leveling agent on the uptake of reactive dyes by untreated and plasma-treated wool. Textile Research Journal, 2010, 80(7), 612–622, doi: 10.1177/0040517509340603.
 17. McILVAINE, C. A buffer solution for colorimetric comparison. Journal of Biological Chemistry, 1921, 49(1), 183–186.
 18. ROSEN, Milton J. Surfactants and interfacial phenomena. 1. ed. New York : John Wiley & Sons, 1989, 122–125.
 19. HAIT, S. M., MOULIK, S. P. Determination of critical micelle concentration (CMC) of nonionic surfactants by donor-acceptor interaction with iodine and correlation of CMC with hydrophile-lipophile balance and other parameters of the surfactants. Journal of Surfactants and Detergents, 2001, 4(3), 303–309, doi: 10.1007/s11743-001-0184-2.
 20. SCOTT, Hans. Hydrophile-lipophile balance and cloud points of nonionic surfactants. Journal of Pharmaceutical Sciences, 1969, 58(12), 1443–1449, doi: 10.1002/jps.2600581203.
 21. Sigma Aldrich technical data [dostopno na daljavo]. Dostopno na svetovnem spletu: http://www.sigmaaldrich.com.
 22. RUSZNÁK, I., FRANKL, J., GOMBKÖTŐ, J. Photoreactivity of wool dyed with reactive dyes. Journal of the Society of Dyers and Colourists, 1985, 101(4), 130–136, doi: 10.1111/j.1478-4408.1985.tb01015.x.
 23. CHO, H. J., LEWIS, David M., JIA, B. H. Improved reactive dyeing of wool with novel trifunctional reactive dyes. Coloration Technology, 2007, 123(2), 86–95, doi: 10.1111/j.1478-4408.2007.00067.x.
 24. LEWIS, David M. Dyestuff-fibre interactions. Review of Progress in Coloration and Related Topics, 1998, 28(1), 12–17, doi: 10.1111/j.1478-4408.1998.tb00114.x.
 25. CESTARI, Antonio R., VIEIRA, Eunice F. S., VIEIRA, Gláucia S., ALMEIDA, Luis E. The removal of anionic dyes from aqueous solutions in the presence of anionic surfactant using aminopropylsilica−A kinetic study. Journal of Hazardous Materials, 2006, 138(1), 133–141, doi: 10.1016/j.jhazmat.2006.05.046.
 26. DATYNER, Arved. Surfactants in Textile processing. New York : Marcel Dekker Inc., 1983, 85–105.
 27. BRAC, N., LAMB, R., PHAM, D., TURNER, P. Nonionic surfactants and the wool fibre surface. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 1999, 146(1−3), 405–415, doi: 10.1016/S0927-7757(98)00863-2.
 28. SOCRATES, George. Infrared and Raman Characteristic Group Frequencies: Tables and Charts. 3. ed. Chichester : John Wiley & Sons, 2004, 347.
 29. DATYNER, Arved. Interactions between auxiliaries and dyes in the dyebath. Review of Progress in Coloration and Related Topics, 1993, 23(1), 40–50, doi: 10.1111/j.1478-4408.1993.tb00095.x.
 30. MUSNICKAS, J., SKULKINA, O., TREIGIENE, R., RAGELIENE, L. Effect of the interaction between acid dye and nonionic surfactants on the adsorption of dye in wool fibre. Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2008, 16(5), 117–121.

 

PRILOGA

314   Diplomska, magistrska in doktorska dela s področja tekstilstva in oblikovanja tekstilij in oblačil
……..v študijskem letu 2014/2015

317   Izvlečki iz magistrskih del v študijskem letu 2014/2015

330   Izvlečki iz doktorskih del v študijskem letu 2014/2015

335   Praktično usposabljanje študentov Proizvodnje tekstilij in oblačil Oddelka za tekstilstvo, grafiko
……..in oblikovanje v podjetjih v študijskem letu 2013/2014

……..Mirjam Leskovšek

335   Praktično usposabljanje študentov na Oddelku za tekstilne materiale in oblikovanje
……..v Mariboru v študijskem letu 2014/2015

……..Marta Abram Zver

 

STROKOVNI DEL 

337   Mednarodni projekt: PROJEKT TECLO: koalicija znanja za bodoče menedžerje v tekstilnih in oblačilnih
……..podjetjih, usmerjenih v izvoz, trženje, inovacije, trajnostni razvoj in podjetništvo

339   Razstave: Odprtje prilagojene muzejske poti Dotakni se!

342   Nagrade: Nagrade za perspektivne na področju modnega oblikovanja

344   V spomin: Anka Skrušny 1946‒2015

345   Koledar prireditev za leto 2016